MultiMailer 2016 har stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube

Nyhetsbrevsguiden i MultiMailer 2016 har uppdaterats så att det nu även finns stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube. Sedan innan finns det stöd i nyhetsbrevsguiden för de sociala medierna Facebook, Twitter och Google+.

Du kan i nyhetsbrevsguiden välja vilka sociala medier som du vill ha stöd för. De sociala medier som du valt infogas som klickbara ikoner i nyhetsbrevet, och klickar användaren på en sådan ikon så öppnas motsvarande webbsida på internet upp.

Bilden nedan visar hur det kan se ut om samtliga sociala medier har valts i nyhetsbrevsguiden. I detta fall har samtliga ikoner placerats nere till höger i nyhetsbrevet:

Alla sociala medier infogade

I MultiMailer så kan du se hur många som klickar på varje social media-ikon. Du kan också se vilka kontakter som klickar på respektive ikon.

Se även
> Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Google+ i nyhetsbrev

Lämna ett svar