MultiMailer 2016 har stöd för grafiska titlar

I vissa sammanhang så vill man gärna ha med stora och effektfulla rubriker i sitt nyhetsbrev. Nackdelen med detta är att det kan ge nyhetsbrevet högre spampoäng och därmed ökar risken för att nyhetsbrevet fastnar i antispamfilter (se punkt 4 i den här artikeln).

I nya MultiMailer 2016 så kan man lösa detta problem genom att använda en funktion i programmet som gör det möjligt att skapa en grafisk rubrik. I en grafisk rubrik så lagras texten i form av en bild, så hela rubriken kommer att ses som en bild av antispamfilter.

Vi har infört en ny dialogruta i MultiMailer där du kan skapa en grafisk rubrik. Dialogrutan heter Infoga grafisk titel och öppnas via menyn Infoga. Bilden nedan visar hur den nya dialogrutan ser ut:

Dialogrutan 'Infoga grafisk titel'

Bilden nedan visar samma titel infogad i ett tomt dokument:

Grafisk titel

När du använder en grafisk rubrik så kan du använda vilket teckensnitt och vilken teckenstorlek som du vill. Du kan även använda dig av sådana teckensnitt som normalt inte finns i nyhetsbrevsmottagarnas datorer. Detta eftersom texten lagras grafiskt och det därför inte behöver finnas något installerat teckensnitt i datorn för att visa texten.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Uppdaterad dialogruta för att infoga bilder i MultiMailer 2016

Dialogrutan Infoga bild (som öppnas via menyn Infoga) har uppdaterats i MultiMailer 2016. Du kan nu ställa in önskad storlek på bilden innan du infogar den i nyhetsbrevet. Funktionen är smart också och ändrar bildfilens faktiska storlek, både till bredd och höjd och i bytes, så att bilden aldrig är större än nödvändigt. Det gör att utskicken går snabbare eftersom färre antal bytes måste transporteras i samband med utskick.

Den uppdaterade dialogrutan ändrar också bildens DPI till 96 DPI om bilden är inställd på ett högre värde (t.ex 300 DPI). Genom att minska bildens DPI krymper bildens filstorlek markant utan att kvaliteten påverkas.

Bilden nedan visar hur den uppdaterade dialogrutan Infoga bild ser ut:

Dialogrutan 'Infoga bild'

Med hjälp av ett reglage kan du dra bildens storlek till en önskad storlek innan du infogar bilden i nyhetsbrevet. Du kan också välja om du vill infoga bilden i nyhetsbrevet precis som den är, dvs utan en förändrad storlek eller ändring av DPI.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

MultiMailer 2016 kan nu klistra in text från Microsoft Word

I MultiMailer 2016 har vi infört möjligheten att klistra in text från Microsoft Word. Vi har lagt till ett nytt menyalternativ under Redigera-menyn som heter Klistra in special – Från Microsoft Word som kan användas när text ska kopieras från Microsoft Word och klistras in i ett nyhetsbrev i MultiMailer. Se bild nedan:

Klistra in special - Från Microsoft Word

Om ni ska kopiera över text från Microsoft Word till MultiMailer så rekommenderar vi er att använda det nya menyalternativet. Den nya urklippsfunktionen filtrerar bort information som är specifik för Microsoft Word och som kan ge formateringsfel i vanliga HTML-nyhetsbrev. Funktionen garanterar att informationen som klistras in blir korrekt och är HTML-kompatibel.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

MultiMailer 2016 har stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube

Nyhetsbrevsguiden i MultiMailer 2016 har uppdaterats så att det nu även finns stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube. Sedan innan finns det stöd i nyhetsbrevsguiden för de sociala medierna Facebook, Twitter och Google+.

Du kan i nyhetsbrevsguiden välja vilka sociala medier som du vill ha stöd för. De sociala medier som du valt infogas som klickbara ikoner i nyhetsbrevet, och klickar användaren på en sådan ikon så öppnas motsvarande webbsida på internet upp.

Bilden nedan visar hur det kan se ut om samtliga sociala medier har valts i nyhetsbrevsguiden. I detta fall har samtliga ikoner placerats nere till höger i nyhetsbrevet:

Alla sociala medier infogade

I MultiMailer så kan du se hur många som klickar på varje social media-ikon. Du kan också se vilka kontakter som klickar på respektive ikon.

Se även
> Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Google+ i nyhetsbrev

MultiMailer 2016 samverkar med Responsive Email Designer

Logotype för REDMultiMailer 2016 kan samverka med Responsive Email Designer som kan ta fram responsiva nyhetsbrev och som vi beskriver närmare i detta blogginlägg. Ett responsivt nyhetsbrev anpassar sig automatiskt efter storleken på bildskärmen och efter enheten, så att det ser bra ut oavsett om man öppnar nyhetsbrevet i en telefon, platta eller en dator.

Logotype för MultiMailerAtt ta fram responsiva nyhetsbrev som visas korrekt på alla skärmar, enheter och e-postklienter är ganska svårt och leder ofta till att nyhetsbrevsverktyg brukar vara begränsade när det gäller användning av mer avancerade designfunktioner. Responsive Email Designer löser problemet med hjälp av en innovativ e-kodgenerator och erbjuder lätthanterliga avancerade designfunktioner och layoutsverktyg. Dessa möjliggör en bättre nyhetsbrevsupplevelse på stora skärmar och mobila enheter.

Med Responsive Email Designer skapar du snabbt responsiva nyhetsbrev som du kan öppna i MultiMailer 2016 och sedan skicka ut dem på vanligt sätt. Så här går du tillväga:

1. Skapa ditt nyhetsbrev i Responsive Email Designer och klicka på Export för att spara det.

Knappen Export är inringad
Knappen 'Export' är inringad med grön färg i bilden. Tryck på denna knapp för att starta en export.

2. Fyll i dina uppgifter och logga in på ditt Responsive Email Designer-konto (man behöver skapa ett konto i samband med att man laddar ner verktyget).

Responsive Email Designer-konto
Logga in på ditt Responsive Email Designer-konto.

3. Responsive Email Designer (RED) sparar inte bilder som du använt i nyhetsbrevet lokalt på din hårddisk utan de laddas upp på internet och lagras på en server. Detta fungerar enkelt genom att du blir erbjuden att skapa en webbadress efter inloggningen. Du väljer själv ett lämpligt namn för din webbadress. Sedan laddas ditt nyhetsbrevs bilder upp på REDs server.

Egen webbadress
Skapa en egen webbadress dit nyhetsbrevets bilder kan laddas upp till.

4. Nu kan du spara ditt nyhetsbrev lokalt på din dator (bilder sparas inte på datorn utan det skapas länkar till dem). Välj att spara nyhetsbrevet som ett HTML-dokument för att kunna använda det i MultiMailer.

Spara nyhetsbrevet på din hårddisk som en HTML-fil
Spara nyhetsbrevet på din hårddisk som en HTML-fil.

5. Starta MultiMailer och klicka på Öppna för att öppna nyhetsbrevet du skapade med Responsive Email Designer.

Öppna nyhetsbrevet i MultiMailer
Öppna ditt nyhetsbrev i MultiMailer genom att klicka på knappen 'Öppna' (se inringning).

6. Nu har du öppnat ditt nyhetsbrev i MultiMailer och kan hantera det precis som vanligt. Du kan skicka nyhetsbrev du skapar med Responsive Email Designer via MultiMailer till dina kontakter i MultiMailers mailing-listor. Det är bara att välja den mailing-lista du vill använda i fliken Mailing-lista och sedan starta ett utskick.

För att komma igång med Responsive Email Designer kan du titta på introduktionsvideon. Verktyget är väldigt intuitivt och passar utmärkt även till nybörjare:

Introduktionsvideo för Responsive Email Designer
Klicka på bilden för att se en introduktionsvideo för Responsive Email Designer på YouTube.

Du kan prova verktyget gratis i 7 dagar. Vill du veta mer om Responsive Email Designer besök deras hemsida.

Se även
> Responsive Email Designer – Verktyg för att skapa responsiva nyhetsbrev
> Responsiv webbdesign tillämpad på nyhetsbrev

Responsive Email Designer – Verktyg för att skapa responsiva nyhetsbrev

Logotype för REDMed verktyget Responsive Email Designer kan du skapa responsiva nyhetsbrev snabbt och enkelt. Ett responsivt nyhetsbrev anpassar sig automatiskt efter storleken på bildskärmen och efter enheten, så att det ser bra ut oavsett om man öppnar nyhetsbrevet i en telefon,Logotype för MultiMailer platta eller en vanlig dator. Responsive Email Designer samverkar med MultiMailer 2016 vilket gör att du kan skicka ut de nyhetsbrev som du skapar med detta verktyg via MultiMailer.

Responsiva nyhetsbrev kan vara ganska svåra att skapa utan hjälp av en professionell webbdesigner. Även vanliga icke-responsiva nyhetsbrev kan vara svåra att anpassa så att de visas korrekt i alla e-postklienter eftersom olika e-postklienter har olika egenskaper. MS Outlook är ett exempel på en e-postklient som skiljer sig inte bara från andra e-postklienter, iPhone och iPadmen även mellan olika versioner. Det leder till att nyhetsbrevsverktyg brukar vara begränsade vad det gäller användning av mer avancerade designfunktioner. E-postklienter hanterar nämligen designfunktioner olika vilket kan orsaka att nyhetsbrev inte visas korrekt eller i värsta fall inte alls.

Responsive Email Designer tar itu just med detta problem. Verktyget använder sig av en innovativt e-kodgenerator som formar nyhetsbrev så att de visas korrekt på alla skärmstorlekar och de mest använda e-postklienterna. Verktyget erbjuder också mer avancerade designfunktioner och layoutsverktyg som möjliggör en bättre nyhetsbrevsupplevelse på stora skärmar och mobila enheter. Med Responsive Email Designer skapar du snabbt responsiva nyhetsbrev som du kan öppna i MultiMailer 2016 och sedan skicka ut dem på vanligt sätt.

Responsive Email Designer är enkel att använda och fungerar därmed utmärkt även för nybörjare. Du kan titta på en introduktionsvideo för Responsive Email Designer här nedan:

Introduktionsvideo för Responsive Email Designer
Klicka på bilden för att se en introduktionsvideo för Responsive Email Designer på YouTube.

Du kan prova verktyget gratis i 7 dagar. Vill du veta mer om Responsive Email Designer besök deras hemsida.

Se även
> MultiMailer 2016 samverkar med Responsive Email Designer
> Responsiv webbdesign tillämpad på nyhetsbrev