Skrivbordet och filhanteraren i Windows 8

I detta blogginlägg kunde du se ett videoklipp, skapad av Mattias Inghe på tidningen PC för Alla, som går igenom appen för e-post i Windows 8. I detta videoklipp går han igenom skrivbordet och filhanteraren (utforskaren) i Windows 8:

Det klassiska skrivbordet fungerar i stort sett som skrivbordet i Windows 7. Även filhanteraren fungerar på ett liknande sätt som i Windows 7, men det har dock utökats med Microsofts ribbon-gränssnitt så gränssnittet är nytt. Några bra finesser är att man nu direkt (via ribbon-gränssnittet) kan stänga av och på visning av dolda filer och mappar, liksom visning av namntillägg. I föregående versioner av filhanteraren krävdes det flera klick innan man kunde ändra dessa saker.

Tillhörande artikel finns på denna sida på IDG:s webbsajt.

Installera Visual Basic-program med Visual Installer

Med vårt installationsverktyg Visual Installer kan du snabbt och enkelt skapa ett installationsprogram till ditt Visual Basic-projekt. Du kan använda Visual Installer för att ta fram en distribuerbar installation till din VB-applikation. Visual Installer passar utmärkt för installation av både kommersiella program och icke-kommersiella program.

Stöd för Visual Basic 6.0 och .NET (2002-2012)
Visual Installer har stöd för både Visual Basic 6.0 och Visual Basic .NET (2002-2012). Om du utvecklar .NET program så kan du låta Visual Installer kontrollera att slutanvändaren har rätt version av Microsoft .NET Framework installerad i datorn innan installationen startar.

Mer information
Du kan läsa mer om Visual Installer och Visual Basic på denna sida (sidan finns på vår engelskspråkiga sajt):
> Visual Installer kan skapa ett installationspaket för ditt Visual Basic-projekt

Genomgång av app för e-post / mejl i Windows 8

En stor nyhet i Microsoft Windows 8 är stödet för appar. Precis som fallet är med smarta telefoner och pekplattor så kommer man även kunna köra appar i bärbara datorer och stationära datorer, i och med lanseringen av Windows 8. En app som följer med Windows 8 är appen för e-post / mejl.

Mattias Inghe på tidningen PC för Alla har gått genom appen för e-post i Windows 8. I detta videoklipp förklarar han lite närmare hur man använder denna app i Windows 8:

Du kan även läsa tillhörande artikel på denna sida på IDG:s webbsajt.

Hur du får fler att anmäla sig till ditt nyhetsbrev

På följande sida på sajten ehandel.org (en medlemsorganisation för den svenska e-handelsbranschen) finns det en bra och informativ artikel som visar hur du kan få fler besökare på din hemsida att anmäla sig till ditt nyhetsbrev:

> Så här får du fler att anmäla sig till ditt nyhetsbrev

Artikeln informerar om var på din hemsida eller webbshop som du bör placera en anmälning (registrering) av ditt nyhetsbrev för att få så många prenumeranter som möjligt. Artikeln går också genom vilken information du bör visa på hemsidan / webbshoppen för att motivera en kund att teckna en prenumeration. Sedan går artikeln genom ett verktyg som du kan använda för att få intresserade besökare att påbörja en prenumeration.

Spåra dina besökare
I vårt e-postverktyg SamLogic MultiMailer finns funktioner för spårning vid klick på länkar i nyhetsbrev. Men man kan också använda Google Analytics för detta. Artikeln går igenom detta också och länkar till en sida hos Google med mer information.

Artiklar om e-postmarknadsföring
Vi har också ett antal informativa artiklar på vår hemsida för dig som vill börja skicka ut nyhetsbrev eller just börjat med det. Klicka på länken här nedan så hittar du över 10 innehållsrika artiklar som handlar om e-postmarknadsföring och nyhetsbrev.

> Artiklar om nyhetsbrev och e-postmarknadsföring mm

Ny version av vårt kopieringsskydd: RegGuard 2012 / Internet

En ny version av vårt kopieringsskydd SamLogic RegGuard / Internet finns nu tillgänglig. Den nya versionen heter SamLogic RegGuard 2012 / Internet och några nyheter i den nya versionen är:

– Är anpassad för Windows 8.
– Kan samverka med Google Chrome.
– Ett separat program för att skapa svarsnycklar medföljer nu.
– Visual Installer 2012 ingår.
– Alla komponenter, DLL:er och program är nu kodsignerade.

Mer information
Du kan läsa om ytterligare nyheter på denna nyhetssida. Vill du ladda ned en utvärderingsversion av kopieringsskyddet så kan du göra det via denna sida.

Hur du installerar programfiler till rätt mapp i Visual Installer

Som vi tog upp i detta blogginlägg så finns det två Program-mappar i en 64-bitars dator med 64-bitars Windows installerad. Den ena Program-mappen är avsedd för 32-bitars program och den andra Program-mappen är avsedd för 64-bitars program. Och det är viktigt att dina programfiler alltid installeras i rätt Program-mapp i ett 64-bitars system, annars finns det risk att programmet inte fungerar fullt ut.

Olika språkversioner av Windows
Förutom ovanstående så är det ytterligare en sak som man måste ta hänsyn till när man installerar program och det är att Program-mappen kan ha olika namn i olika språkversioner av Windows. Här i Sverige heter denna mapp i regel C:\Program eller C:\Program (x86) medan den i en engelsk Windows heter C:\Program Files eller Program Files (x86). Du kan läsa mer om Program-mappen på olika språk i denna artikel på vår engelska sajt.

Använd en variabel
Det blir svårt att hantera alla ovan nämnda varianter på ett säkert sätt genom att ”hårdkoda” mappsökvägen; vilket vi även avråder ifrån. Istället bör du använda en variabel i Visual Installer som heter %PROGRAMFILES när du specificerar huvudkatalogen för ditt installationsprojekt. Om du lägger in denna variabel först i en sökväg, exempelvis så här:

%PROGRAMFILES\SamLogic\Visual Installer

så kommer variabeln %PROGRAMFILES att bytas ut mot rätt mappsökväg i samband med installationen. Detta oavsett vilken språkversion av Windows som körs, och om ditt program eller datorn/Windows är 32-bitars eller 64-bitars.

Enklare att välja rätt variabel i Visual Installer 2012
I Visual Installer 2012 (version 9.5.15 eller senare) är det enklare att välja rätt variabel till en huvudkatalog. Vi har stoppat in en knapp till höger om textrutan Huvudkatalog:

som öppnar följande dialogruta om du trycker på knappen:

Via denna dialogruta kan du välja variabeln %PROGRAMFILES, eller andra relevanta variabler, till projektets huvudkatalog på ett lätt sätt.

Mer information
Mer information om 32- och 64-bitars mappar i Windows finns i denna artikel på vår hemsida:
> 64-bitars Windows: Mapparna ’Program (x86)’ och ’SysWOW64’ förklaras

Visual Installer kan visa visuellt när en licensnyckel är rätt

En ny funktion som infördes i Visual Installer 2012 är möjligheten att visa visuellt för slutanvändaren så fort han/hon skrivit in korrekt licensnyckel i installationsdialogrutan Licensnyckel. Användaren ser om nyckeln är rätt redan innan han trycker på knappen Nästa i installationsdialogrutan. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Så fort korrekt licensnyckel skrivits in ändras textfärgen vid inmatningsrutan för licensnyckel till grön plus att en grön bock visas till höger om inmatningsrutan. Detta förenklar för användaren om han/hon skriver in en lång licensnyckel manuellt. Detta förbättrar även intrycket av installationsprogrammet.

Denna nya inställning kan stängas av eller på.

Stöd för social media (Facebook, Twitter m fl) i CD-Menu Creator

Menyverktyget CD-Menu Creator har fr o m 2012-versionen stöd för social media såsom Facebook, Twitter och Google+. Du kan lägga in en eller fler logotyper för social media i en meny, och när slutanvändaren klickar på logotypen så öppnas din sociala media-sida upp i användarens webbläsare.

Så du kan nu på ett enkelt sätt binda ihop dina menygränssnitt för CD/DVD-skivor och USB-minnen med social media som Facebook, Twitter och Google+.

Inspecta använder CD-Menu Creator

– Vad tycker du är bra med SamLogic CD-Menu Creator?
– Det är ett lättöverskådligt sätt för våra kunder att ta del av redovisningen av utförda tjänster.

Det säger Mats Henriksson på Inspecta. Företaget är Nordens ledande inspektionsföretag med över 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Vidare berättar han:
– Vi är några besiktningsingenjörer som använder programmet för att redovisa resultat från diverse tjänster till kund.

Menyer gör det enkelt att komma åt information
SamLogic CD-Menu Creator är ett program som kan användas för att skapa menyer till CD/DVD-skivor och USB-minnen som innehåller dokument, filmer och andra typer av filer, som ska skickas till kunder. Det underlättar för användarna att ta del av innehållet på dessa medium. Knappar och länkar kan kopplas till dokument mm så att de snabbt och enkelt kan öppnas. När en CD/DVD-skiva eller USB-minne stoppas in i en dator visas menyn direkt (öppnas automatiskt). Kunderna får då omedelbart en överblick över innehållet på CD/DVD-skivan eller USB-minnet och kan snabbt hitta de dokument och andra filer som de vill komma åt.

Inspecta
Inspectas svenska verksamhet består av 600 medarbetare som finns på 25 olika platser i Sverige. Företaget erbjuder mer än 300 tjänster inom tjänsteområdena besiktning, provning, teknisk konsultation, certifiering och utbildning.

Mer information om Inspecta
Mer information om Inspecta finns på deras hemsida.

Mer information om CD-Menu Creator
Mer information om hur du kan skapa menygränssnitt med SamLogic CD-Menu Creator kan du läsa om på programmets produktsida.