Inspecta använder CD-Menu Creator

– Vad tycker du är bra med SamLogic CD-Menu Creator?
– Det är ett lättöverskådligt sätt för våra kunder att ta del av redovisningen av utförda tjänster.

Det säger Mats Henriksson på Inspecta. Företaget är Nordens ledande inspektionsföretag med över 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Vidare berättar han:
– Vi är några besiktningsingenjörer som använder programmet för att redovisa resultat från diverse tjänster till kund.

Menyer gör det enkelt att komma åt information
SamLogic CD-Menu Creator är ett program som kan användas för att skapa menyer till CD/DVD-skivor och USB-minnen som innehåller dokument, filmer och andra typer av filer, som ska skickas till kunder. Det underlättar för användarna att ta del av innehållet på dessa medium. Knappar och länkar kan kopplas till dokument mm så att de snabbt och enkelt kan öppnas. När en CD/DVD-skiva eller USB-minne stoppas in i en dator visas menyn direkt (öppnas automatiskt). Kunderna får då omedelbart en överblick över innehållet på CD/DVD-skivan eller USB-minnet och kan snabbt hitta de dokument och andra filer som de vill komma åt.

Inspecta
Inspectas svenska verksamhet består av 600 medarbetare som finns på 25 olika platser i Sverige. Företaget erbjuder mer än 300 tjänster inom tjänsteområdena besiktning, provning, teknisk konsultation, certifiering och utbildning.

Mer information om Inspecta
Mer information om Inspecta finns på deras hemsida.

Mer information om CD-Menu Creator
Mer information om hur du kan skapa menygränssnitt med SamLogic CD-Menu Creator kan du läsa om på programmets produktsida.

Lämna ett svar