SamLogic MultiMailer / Enterprise – För kvalificerade e-postmarknadsförare

MultiMailerSamLogic MultiMailer / Enterprise är en version av nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som innehåller flera specialfunktioner för dem som arbetar med kvalificerad e-postmarknadsföring. Bl.a följande:

Specialfunktioner i Enterprise
Nedan finns lite exempel på specialfunktioner som endast ingår i MultiMailer / Enterprise:

Flera nyhetsbrev. Om du skickar ut olika nyhetsbrev så kan olika mottagargrupper delas upp och selekteras ut med en funktion för nyhetsbrevsgrupper.

Stöd för unika spärrlistor. Om du har flera nyhetsbrev så kan nyhetsbrevsmottagaren avregistrera sig från ett specifikt nyhetsbrev istället för att avregistrera sig från samtliga. Den här funktionen är också användbar om du har en utskickslista för viktig information och en annan utskickslista för reklam eller nyhetsbrev.

Kan öppna flera mailinglistor samtidigt. Vill du exempelvis skicka samma nyhetsbrev till tre mailing-listor så kan du öppna upp alla tre på en gång istället för att skicka nyhetsbrevet till en lista i taget.

Standardfält kan döpas om. Du kan döpa om i stort sett alla MultiMailers standardfält och standardrubriker i mailing-listan till dina egna namn. Detta gör en samverkan med externa program, t.ex CRM-program, smidigare.

20 egna fält. Upp till 20 egna fält, med valfria fältnamn och kolumnnamn i mejlinglistor, som kan skräddarsys efter dina syften kan användas.

Utökad uppladdningsfunktion för dokument. Använder du uppladdningsfunktionen för dokument i MultiMailer så rekommenderar vi dig att använda Enterprise-versionen av MultiMailer. Där ingår nyttiga extrafunktioner för detta.
MultiMailer Premium Server
Stöd för MultiMailer Premium Server. Kan samverka med den nya e-postservertjänsten / premiumtjänsten MultiMailer Premium Server.

Automatisk uppvärmning. En funktion för automatisk uppvärmning av din avsändaradress när du använder MultiMailer Premium Server ingår.

Egen e-postserver eller ett nätverk?
Om ditt företag använder en egen e-postserver eller om MultiMailer ska användas av flera användare i ett nätverk så är det MultiMailer / Enterprise som du ska ha. Bland annat av följande skäl:

Upp till 5 gånger snabbare utskickshastighet. Enterprise kan skicka upp till 5 mejl parallellt vilket ger en kraftigt ökad utskickshastighet för dig som har en egen e-postserver.

Kan samverka med Microsoft Exchange-servrar. Enterprise-versionen av MultiMailer kan samverka med e-postservrar i interna nätverk, t.ex med Microsoft Exchange-servrar.

Generellt stöd för SSL. Med MultiMailer / Enterprise kan du skicka ut via en valfri e-postserver som kräver en krypterad SSL-anslutning vid kommunikationen.

Anpassad för användning på Windows-servrar och i virtuella datorer. MultiMailer Standard/Professionell är avsedd för användning på traditionella klientdatorer, men Enterprise kan även användas på en server eller i en virtuell dator. Upp till 10 användare kan hanteras samtidigt av Enterprise.

Mac
MultiMailer / Enterprise kan också användas på en Mac med hjälp av ett virtualiseringsprogram.

Stora utskickslistor
Behöver du hantera stora utskickslistor eller skicka ut nyhetsbrev till ett stort antal e-postmottagare på kort tid så är Enterprise-versionen av MultiMailer verktyget som du ska använda. Enterprise-versionen har stöd för att skicka ut upp till 1,5 miljoner mejl/månad.

Beställning av SamLogic MultiMailer / Enterprise
Vill du beställa den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise så kan du välja nedan om du vill beställa en helt ny licens eller om du vill uppgradera en annan MultiMailer-licens till Enterprise:

> Jag vill beställa en ny licens av MultiMailer / Enterprise
> Jag vill uppgradera min nuvarande MultiMailer-version till MultiMailer / Enterprise

Se även
> MultiMailers egenskaper och skillnaderna mellan de olika MultiMailer-versionerna
> Nyheter och förbättringar i de senaste MultiMailer-versionerna

Ny version: SamLogic MultiMailer 2024

MultiMailerVi har nu släppt en ny version av vårt nyhetsbrev-/mejlverktyg MultiMailer och nedan kan du läsa om några av de största nyheterna och förbättringarna i den nya versionen av verktyget:

SamLogic MultiMailer 2024 – Nyheter:

.
Ringbart telefonnummer
TelefonDu kan nu infoga ett klickbart och ringbart telefonnummer i en mejltext. Telefonnumret kan visas antingen i form av en klickbar länk eller i form av en klickbar knapp. Om mejlmottagaren touchar (eller klickar) på telefonnumret så rings telefonnumret upp. Användbart för mejl som tas emot i telefoner. Med endast en touch kan mottagaren ringa upp telefonnumret.

Karta Kartlänk
Du kan nu infoga en kartlänk i ett nyhetsbrev. Klickar mejlmottagaren på kartlänken så visas en karta i en webbläsare med en specificerad gatuadress grafiskt markerad. Stöd för personliga vägbeskrivningar finns också (dvs en vägbeskrivning som är unik/personlig för varje mejlmottagare). Google Maps används för att visa kartan och markeringen.

X Stöd för X
Det tidigare stödet för Twitter har ersatts med ett stöd för det sociala mediet X.

Förbättrad utskicksguide
Vid utskicksguidens sista steg kan du nu se en detaljerad sammanfattning om det e-postutskick som du just ska starta.

Flexiblare knappar
Fler egenskaper kan sättas för klickbara knappar i nyhetsbrev, som exempelvis knappens justering / relativa position i ett textområde.

Standardfält kan döpas om
Du kan nu döpa om de tre standardfälten Företag, Avdelning och Kundnummer till dina egna fältnamn, som bättre passar din verksamhet.

Automatisk inladdning av temporär spärrlista
En temporär spärrlista (med temporärt spärrade e-postadresser) kan nu öppnas automatiskt när MultiMailer startar.

Ämnesrad
MultiMailer varnar nu om ämnesraden är för lång. Man bör undvika ha för långa ämnesrader, och MultiMailer varnar nu om det finns risk för att ämnesraden är för lång.

Fler kontroller av länkar
Innan ett utskick startar så kontrollerar MultiMailer att mejlets länkar är korrekta. Olika typer av kontroller görs. Vi har lagt till några nya kontroller, som minskar risken för att det är fel på länkarna. Upptäcker MultiMailer några felaktiga länkar i mejlet, så visas ett varningsmeddelande och du har en möjlighet att korrigera länkarna.

Underlättar hantering av Googles/Yahoos nya riktlinjer för e-post
Från och med 1 februari 2024 så har Google och Yahoo skärpt kraven på mejl som skickas till deras e-postadresser. Detta i syfte att bekämpa spam och öka säkerheten. De som inte följer de nya riktlinjerna riskerar att få sina nyhetsbrev satta i karantän eller i värsta fall bortraderade. Vi har infört vissa kontrollmekanismer som underlättar denna hantering.

MultiMailer Premium Server MultiMailer Premium Server
Enterprise-versionen av MultiMailer 2024 kan samverka med vår nya e-postservertjänst MultiMailer Premium Server, som är en tilläggstjänst till MultiMailer. Automatisk uppvärmning av din avsändare innan utskick via den nya utskicksservern ingår.

Mer information:

.
Mer information om nyheterna och förbättringarna finns att läsa på den här nyhetssidan.

Se även:
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad