Program för att skapa ikoner

I både SamLogic CD-Menu Creator och SamLogic Visual Installer har du möjlighet att lägga till en egen ikon till ditt projekt. För att skapa en ikon krävs det ett program som kan ta fram ikoner och i många fall räcker det med Microsoft Visual Studio för detta. Men Visual Studio har vissa brister i hanteringen av ikoner (bl a brister i hanteringen av färgpaletter) så vill du förenkla framtagandet av ikoner och komma runt bristerna så kan det vara bra att använda ett program specialiserad på detta istället.

Det finns ett antal sådana program på marknaden. Vi själva använder Axialis IconWorkshop, som är ett lättanvänt men ändå kraftfullt program. Programmet kan skapa ikoner till både Windows och Mac OS, samt konvertera mellan dessa. Använder du Visual Studio så kan du lägga till IconWorkshop som ett plug-in till Microsofts utvecklingsmiljö.

Du kan läsa mer om programmet Axialis IconWorkshop på deras hemsida:

> Hemsida – Axialis IconWorkshop

Förklaring till de nya symbolerna i MultiMailers listor

I e-postverktyget MultiMailer finns det ett flertal listor för hantering av information, exempelvis för hantering av kontakter, e-poststudsar, avregistreringar mm. I den nya versionen av SamLogic MultiMailer 2011 så visas en liten symbol (ikon) längst till vänster vid varje post i en lista när en speciell operation gjorts på denna post. Exempelvis i samband med ett e-postutskick så kommer en brevsymbol att visas till vänster om posten om ett e-postmeddelande kunnat skickas till e-postadressen i posten utan problem. Är e-postadressen spärrad, dvs får inte ta emot några fler e-postmeddelanden, så visas ett färgat kryss istället. Om ett fel inträffar när ett e-postmeddelande ska skickas till e-postadressen visas ett rött utropstecken. För exempel se bilden till höger.

Här nedan förklarar vi vad de olika symbolerna, som kan visas i programmets listor, betyder:

Blogginlägget ovan avser MultiMailer 2011. Det har tillkommit nya symboler i nyare versioner av MultiMailer. I detta blogginlägg hittar du information om de allra nyaste symbolerna.

Gratis installationsverktyg via Datormagazin

Datormagazin nr 5/2011Till och med 2 maj 2011 kan du ladda ned en fullt fungerande gratis version av vårt installationsverktyg Visual Installer 2010 / Standard från tidningen Datormagazins webbsajt. Instruktioner för hur du laddar ned gratisversionen av Visual Installer finns på sidan 109 i nr 5/2011 av Datormagazin.

Om du inte prenumererar på DatorMagazin så kan du köpa den i de flesta affärer som säljer tidningar i Sverige. Mer information om DatorMagazin finns på tidningens hemsida:

> Datormagazins hemsida (www.datormagazin.se)

Om Visual Installer
Visual Installer är ett verktyg som används för att skapa installationsprogram som distribueras via media som CD, DVD och USB-minnen. Installationer som distribueras via Internet kan också skapas. Visual Installer kan användas för att installera program, dokument, filmer, databaser mm. Verktyget är lättanvänt och inga programmeringskunskaper krävs. Läs mer om Visual Installer på denna sida:

> Mer information om installationsverktyget Visual Installer

Skapa en meny av en medföljande exempelmall (CD-Menu Creator)

      

Med menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator följer det med ett stort antal färdiga menyer som du kan använda som mallar när du ska skapa egna menyer. På denna sida kan du se hur flera av dessa medföljande menymallar ser ut:
> SamLogic CD-Menu Creator 2010 – exempel på menyer

Vi har även lagt upp filmer på YouTube som demonstrerar några av de medföljande menyerna:
> http://www.youtube.com/watch?v=x2KTUhfwQbs
> http://www.youtube.com/watch?v=qev_GexR8BI

Hur du skapar en egen meny av ett medföljande menyexempel, dvs använder en medföljande meny som en mall, beskrivs i detta programtips.

Underhåll dina e-postlistor / utskickslistor

För att så många kontakter som möjligt ska läsa dina nyhetsbrev är det viktigt att dina e-postadresser är av god kvalitet. E-postadresserna måste vara giltiga och i bruk, annars kommer den e-post som du skickar ut att förbli oläst. E-postadresserna bör också vara personliga, t ex anders.svensson@samlogic.com, istället för generella som info@samlogic.com. Är e-postadressen generell bör den i alla fall vara adresserad till en specifik person på företaget, t ex Anders Svensson <info@samlogic.com>.

Stommen i dina e-postlistor / utskickslistor bör alltid vara kontakter som du redan har en affärsrelation med, dvs dina befintliga kunder. En annan viktig grupp är de som aktivt tagit kontakt med dig, men ännu inte köpt en produkt eller en tjänst. Flera av dessa personer eller företag är förmodligen nära ett köp, men behöver mer betänketid. Eller så har de inte ett behov för tillfället, men detta behov kan ändras när som helst.

För att din marknadsföring till dessa grupper ska vara så effektiv som möjligt så bör du se till att du har ett uppdaterat register med e-postadresser och annan kontaktinformation i gott skick. E-postadresserna bör även vara personliga i så stor utsträckning som möjligt så att du vet att rätt person får den information som du skickar ut. På detta sätt ökar du dina chanser att sälja ditt företags produkter eller tjänster markant.

Du kan läsa mer om hur du underhåller dina e-postadresser i denna artikel på vår hemsida:
> Databas / register med e-postadresser i gott skick – källan till god kundvård och bra affärer

I ett tidigare nummer av vårt nyhetsbrev kan du läsa en artikel om hur du får tag i personliga e-postadresser:
> Personliga e-postadresser ökar försäljningen

Kryptera och lösenordskydda program och dokument på CD, DVD och USB-minnen

I den senaste versionen av vårt menyverktyg – CD-Menu Creator 2010 – är det möjligt att lösenordsskydda och kryptera filer som lagras på CD/DVD-skivor och USB-minnen. Du kan skydda installationer, program, dokument, kalkylark, databaser, filmer mm på detta sätt.

Skyddet fungerar som så att när en användare klickar på en knapp i en meny så frågar CD-Menu Creator efter ett lösenord (se bilden till höger). För att kunna fortsätta, exempelvis starta en installation, så måste användaren ange korrekt lösenord.

För att höja säkerheten ytterligare så kan varje fil som är kopplad till en knapp även krypteras. Genom att lagra en fil, t ex ett program eller ett dokument, krypterad på en CD/DVD-skiva eller USB-minne så kan ingen person komma åt filen utan att känna till det korrekta lösenordet.

Mer information om kryptering och hantering av lösenord i CD-Menu Creator 2010 finns här.