Förklaring till de nya symbolerna i MultiMailers listor

I e-postverktyget MultiMailer finns det ett flertal listor för hantering av information, exempelvis för hantering av kontakter, e-poststudsar, avregistreringar mm. I den nya versionen av SamLogic MultiMailer 2011 så visas en liten symbol (ikon) längst till vänster vid varje post i en lista när en speciell operation gjorts på denna post. Exempelvis i samband med ett e-postutskick så kommer en brevsymbol att visas till vänster om posten om ett e-postmeddelande kunnat skickas till e-postadressen i posten utan problem. Är e-postadressen spärrad, dvs får inte ta emot några fler e-postmeddelanden, så visas ett färgat kryss istället. Om ett fel inträffar när ett e-postmeddelande ska skickas till e-postadressen visas ett rött utropstecken. För exempel se bilden till höger.

Här nedan förklarar vi vad de olika symbolerna, som kan visas i programmets listor, betyder:

Blogginlägget ovan avser MultiMailer 2011. Det har tillkommit nya symboler i nyare versioner av MultiMailer. I detta blogginlägg hittar du information om de allra nyaste symbolerna.

Lämna ett svar