Så byter du enklast en bild i ett nyhetsbrev i MultiMailer

Om du har en bild i ett nyhetsbrev som du vill byta ut till en annan bild så har du tidigare fått gå via Infoga-menyn (antingen Infoga – Bild eller Infoga – Bildlänk) och på den vägen infoga en ny bild. Men i den senaste uppdateringen av MultiMailer har vi lagt till en ny funktion som ger dig en alternativ och enklare metod att byta ut en bild i ett nyhetsbrev. Tipset nedan visar hur den nya bildfunktionen i MultiMailer används:

1. Markera den bild som du vill byta ut i nyhetsbrevet genom att klicka på den.

2. Välj menyalternativet Redigera – Redigera bild:
Menyalternativet Redigera - Redigera bild
3. Ange en ny sökväg/adress till bilden vid Internetadress eller filsökväg till bild:
Dialogrutan Redigera bild
4. Ange en ny alternativtext till bilden vid Alternativ text.

5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och uppdatera bilden.

Vid punkt 3 ovan så kan du antingen ange en lokal filsökväg till en bild på din hårddisk eller en webbadress till en bild på internet. Finns bilden lokalt på din hårddisk så kan du bläddra efter den genom att klicka på knappen Bläddra.

När du använder denna funktion för att byta ut en bild så kommer bildens bredd att bibehållas, men bildens höjd kan ändras om bildens proportioner i den nya bilden är annorlunda jämfört med den gamla bilden.

Ovanstående dialogruta är förenklad jämfört med de som öppnas via Infoga – Bild eller Infoga – Bildlänk, och behöver du den funktionalitet som finns i dem, så går det bra att använda dessa dialogrutor också precis som tidigare.

Hur du använder funktionen för att ange prioritet i MultiMailer

MultiMailerI e-postverktyget MultiMailer kan du ange vilken prioritet dina mejl ska ha. Du kan välja mellan normal och hög prioritet.

Att ha en bra ämnesrad i kombination med att du sätter ett mejl till hög prioritet kan vara ett bra sätt att få mottagaren att uppmärksamma just ditt mejl i hans/hennes inkorg.

Välj rätt prioritet
För vanliga mejl/nyhetsbrev bör du alltid välja prioritetsinställningen Normal. Att använda inställningen Hög för vanliga mejl eller om du använder denna inställning för ofta kan leda till att dina högprioriterade mejl inte längre blir uppmärksammade av mottagarna, och dina mejl kan i värsta fall börja uppfattas som spam. Prioriteten Hög bör du bara tillämpa i de fall där informationen du skickar ut är mycket viktig och där mottagaren inte får missa ditt mejl.

Användningsområden
Några användningsområden för att använda hög prioritet kan vara:
Prioritet– Utskick av inloggningsuppgifter
– Inbjudningar och mötesbekräftelser
– Avtal och kvitton
– Offerter och fakturor
– Bokslut och årsredovisningar
– Nya prislistor
– Ändrade öppettider vid helger

Tips – Så här gör du
Hur du använder funktionen för att ange prioritet för mejl i MultiMailer beskrivs i detta tips:

Så anger du prioritet för mejl i MultiMailer

Så använder du funktionen för läskvitto i MultiMailer

E-postverktyget MultiMailer har stöd för läskvitton. Med hjälp av läskvitton kan mottagarna av dina mejl bekräfta att de läst mejlen som du skickat till dem. Bilden nedan visar hur det ser ut i t.ex e-postprogrammet Microsoft Outlook när ett läskvitto begärs av läsaren / mottagaren.

Outlook begär ett läskvitto

Ett läskvitto är användbart när du skickar viktiga mejl. Då kan mottagarna av dina mejl bekräfta att de läst mejlen. Får du inget läskvitto inom några dagar från en specifik person så kan du mejla personen på nytt.

Bilden nedan visar var i MultiMailer du bestämmer att ett läskvitto ska begäras för ett specifikt e-postmeddelande.

Här begär du ett läskvitto

Du måste dock aktivera denna funktion först i MultiMailer innan den kan användas. I följande tips beskriver vi hur du gör det samt ger dig lite mer information om läskvitton i MultiMailer:

> Tips: Så begär du ett läskvitto från mottagarna