Så begär du ett läskvitto från mottagarna

 
Det är möjligt att begära ett läskvitto från mottagarna av dina e-postmeddelanden. Med hjälp av ett läskvitto kan mottagaren bekräfta att han/hon läst e-postmeddelandet som du skickat till personen.

Tipsen nedan visar hur du aktiverar inställningen för läskvitton i MultiMailer och hur du begär ett läskvitto för ett enskilt mejl.
 
 
Så aktiverar du inställningen för läskvitton:
 
Innan du kan begära läskvitton för mejl så måste du aktivera inställningen för detta. Tipset nedan beskriver hur du gör.

1. Starta MultiMailer.
 
2. Välj menyalternativet Inställningar - Alternativ.
 
3. I fliken Allmänt i dialogrutan Alternativ, klicka på knappen Läskvitto.

4. I dialogrutan som visas, markera alternativet Visa inställning för att begära läskvitto för ett e-postmeddelande.

Dialogrutan 'Läskvitto'

5. Klicka OK för att spara inställningen och stänga dialogrutan.

6. Klicka OK igen i dialogrutan Alternativ.

Nu har funktionen för läskvitton aktiverats. Du ser det genom att till höger om inmatningsfältet Ämne finns en kombinationsruta med namnet Läskvitto:
 
Läskvitto (1)

 
 
Så begär du ett läskvitto:
 
Tipset nedan beskriver hur du begär ett läskvitto för ett meddelande.

1. Starta MultiMailer (om det inte är igång).

2. Välj eller skapa ett nyhetsbrev och öppna rätt mailinglista.

3. Begär ett läskvitto genom att ändra inställningen från Nej till Ja vid kombinationsrutan Läskvitto.

Läskvitto (2)

4. Om allt är klart för utskick i övrigt, så startar du nu utskicksguiden (t.ex genom att trycka ned tangenten F6).

5. Stega igenom till sista steget i guiden. Om du har angett Ja vid Läskvitto så ska det synas tydligt i utskicksguidens sista steg. Se bild nedan:

Utskicksguiden - Läskvitto

Står det ingen text om läskvitton där, då är Läskvitto satt till Nej (inget läskvitto kommer att begäras).

Outlook - Läskvitto6. Starta nu utskicket.


Om MultiMailer har ställts in till att begära läskvitton från mottagarna för skickade mejl, så kommer mottagarnas e-postprogram att uppmärksamma läsarna på detta och fråga efter ett läskvitto. Exakt hur det ser ut varierar från e-postklient till e-postklient. Bilden till höger visar hur det kan se ut i Microsoft Outlook.
  
  
  
Observera att när du startar MultiMailer nästa gång så kommer inställningen för Läskvitto alltid att vara Nej. Samma sak gäller om du väljer nytt nyhetsbrev eller öppnar ett befintligt nyhetsbrev. Detta för att undvika att man skickar ut e-postmeddelanden med begäran av läskvitton av misstag.
  
   
Se även
   
Så anger du prioritet för mejl i MultiMailer
   
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic