Ny version: SamLogic Visual Installer 2022

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2022 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för nya Windows 11.
• Stöd för Visual Studio 2022 (Visual Basic 2022 och Visual C# 2022).
• Stöd för AutoCAD 2021 och AutoCAD 2022.
• Alla binära filer har kodsignerats med ett digitalt certifikat från Sectigo.
• Du kan välja en genväg i Start-menyn som ska lyftas fram lite extra.
Nya skriptvillkor för Microsoft Access och Microsoft Excel.
• Nya skriptkommandon för avinstallation av ikoner som ger mer flexibilitet.
• Nya funktioner för fillistan i fliken ”Fillista”.
• Installationsprogrammet skriver ut mer information till slutanvändaren vid installation.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2022
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2022 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

Ny version: SamLogic Visual Installer 2020

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2020 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för den senaste versionen av Windows 10.
• Stöd för Microsoft .NET Framework 4.7.2 och 4.8.
• Stöd för AutoCAD 2019 och AutoCAD 2020.
• Stöd för Visual Basic 2019.
• Stöd för Visual C#.
• Du kan nu kommentera filer i en fillista.
• Funktionen Kör program efter installation har uppdateras med fler val.
• Du kan nu lägga till din egen bild till avinstallationsdialogrutan.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2020
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2020 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

Visual Installer 2018 har nu stöd för EV-kodsignering

EVIdag så är det viktigt att installationer är kodsignerade, dvs signerade med ett digitalt certifikat. Detta ökar säkerheten och ger färre varningsmeddelanden i Windows. Hittills har vårt installationsverktyg Visual Installer stött sk standardkodsignering, men i den nya Visual Installer 2018 så har vi uppdaterat verktyget till att även ha stöd för EV-kodsignering (EV-certifikat). Det ger ännu högre säkerhet och risken för varningsmeddelanden i Windows går nästan ned till noll. Detta eftersom Windows och webbläsare (såsom Chrome, Edge och Internet Explorer) litar på EV-kodsignerade installationer i väldigt hög utsträckning.

Uppdaterad inställningsdialogruta i Visual Installer
Fliken Signering i dialogrutan Inställningar för installationsprogram har uppdaterats för att ha stöd för EV-kodsignering. Då ett EV-certifikat alltid levereras på en USB-sticka så ska du markera alternativet Mitt digitala certifikat finns på en USB-sticka i denna flik. Därefter kommer din installation att kodsigneras med ett EV-certifikat, om du har införskaffat en sådan. Se även bild nedan:

Visual Installer

Alla binära filer som distribueras är nu EV-kodsignerade
Förutom ovanstående så har vi även EV-kodsignerat samtliga binära filer som distribueras med en installation. Det reducerar risken för att Windows reagerar (och ger ett varningsmeddelande) på en binär fil efter att den har packats upp.

Se även
> Extended Validation (EV) Code Signing in Windows 8 / Windows 10

Ny version: SamLogic Visual Installer 2018

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2018 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för den senaste versionen av Windows 10.
• Stöd för Microsoft .NET Framework 4.7 och 4.7.1.
• Stöd för AutoCAD 2018.
• Installationsdialogrutan ’Egna alternativ’ har uppdaterats för att även hantera radioknappar.
• Kodsigneringsfunktionen stöder nu digitala certifikat på USB-stickor och EV-certifikat.
• Alla binära filer som distribueras till slutanvändare är nu kodsignerade med ett EV-certifikat.
• Skriptspråket har utökats med nya skriptkommandon.
• Skriptkommandont XRUN har utökats med nya parametrar för ökad flexibilitet.
• Du kan nu byta teckensnitt för Visual Installers editor.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2018
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2018 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

Ny version: SamLogic Visual Installer 2017

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2017 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Förbättrat stöd för Windows 10.
• Stöd för Visual Basic 2017 / Visual Studio 2017.
• Stöd för AutoCAD 2017.
• Stöd för Microsoft .NET Framework 4.6.2.
• Stöd för Microsoft Edge.
• Du kan via editorn se om en fil är kodsignerad eller inte.
• Du kan lägga in radbrytningar i informationsrutor som visas via skriptspråket.
• Du kan ange en egen startmapp för dina VIP-projekt.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2017
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2017 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

En uppdatering av Visual Installer 2015 finns nu tillgänglig

Det finns nu en uppdatering av SamLogic Visual Installer 2015 tillgänglig. Versionsnumret är 10.5.16 och nedan beskrivs några nyheter och förbättringar i den nya versionen:

• Kodsigneringsfunktionerna i Visual Installer har nu stöd för SHA-2 och dubbel signering (SHA-1 + SHA-2). Windows 7 och senare kräver SHA-2 för installationspaket som signeras fr.o.m 1 januari 2016. Läs mer.

• Uppdaterat stöd för Microsoft .NET Framework. Nu stöds även underversioner av .NET Framework (t.ex 4.51, 4.5.2 osv) och din användare kan nu ladda ned och installera .NET Framework direkt från Visual Installer om önskad version saknas. Läs mer.

• Det är enklare att registrera ett typbibliotek (type library) för en .NET assembly. Läs mer.

• Visual Installer har utökats med en ny installationsdialogruta: Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Dessa inställningar samverkar med villkor i Visual Installers skriptspråk och i fliken Registry. Läs mer.

• Det är nu möjligt att importera ett VB.NET-projekt som kompilerar fram en DLL istället för en EXE-fil.

• Visual Installers skriptspråk har nu stöd för ELSE. Läs mer.

• Visual Installer har nu stöd för miljövariabler. En miljövariabel kan expanderas under en installation, och med hjälp av ett nytt skriptkommando, SETENV, så kan du skapa egna.

• Fillistans lokala meny (som öppnas med höger musknapp) har utökats med ett nytt menyalternativ: Addera fler filer från samma källkatalog. Detta menykommando är användbart om du vill addera fler filer till fillistan från en tidigare använd mapp. Läs mer.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2015 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2015 (version 10.5.16) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2015

Om du har Visual Installer 2014, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2015

Nya engelska blogginlägg om Visual Installer 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt installationsverktyg Visual Installer som kan vara av intresse för dig som använder verktyget. Blogginläggen tar bland annat upp några av de nya funktioner som lagts till nya Visual Installer 2015 under de senaste månaderna. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Kodsignering

Visual Installer har nu stöd för SHA-2 och dubbel kodsignering
Kodsigneringsfunktionen i Visual Installer har uppdaterats så att även SHA-2 och dubbelkodsignering (SHA-1 + SHA-2) stöds. Eftersom nyare Windows inte längre stöder SHA-1 så är det en ganska viktig uppdatering. Vi förklarar mer i detta blogginlägg:
> Visual Installer now supports SHA-2 and dual code signing

Vad är skillnaden mellan SHA-1 och SHA-2?
Visual Installers kodsigneringsfunktion har nu stöd för både SHA-1 och SHA-2. Men du kanske undrar vad det innebär och vad som är skillnaden mellan dem? Vi förklarar det här:
> What is SHA-1 and SHA-2 and what’s the difference between them?

Var hittar man den senaste versionen av signtool.exe?
När Visual Installer kodsignerar ett installationspaket så körs ett externt kodsigneringsverktyg från Microsoft. Vanligtvis används signtool.exe och det kan vara bra att använda en så ny version av verktyget som möjligt. Men var hittar man den? Vi ger dig svaret här:
> Where can I find the latest version of signtool.exe?

.NET Framework

Om en specifik version av .NET Framework saknas
Vi har förbättrat hanteringen av situationer då en specifik version av .NET Framework, som ditt program kräver, inte är installerad i slutanvändarens dator. Visual Installer kan nu ladda ned och installera den saknade versionen i samband med installationen. Läs mer:
> Visual Installer: If a specific version of .NET Framework is missing

Fler versioner av .NET Framework stöds nu av Visual Installer
Vi har utökat listan med versioner av .NET Framework som Visual Installer stöder till att även innefatta underversioner av .NET Framework, t.ex 4.5.1, 4.5.2 osv. Läs mer i detta blogginlägg:
> Visual Installer: More available versions of .NET Framework

Enklare att registrera ett typbibliotek till en .NET assembly
Möjlighet att registrera en .NET assembly har funnits länge i Visual Installer. Vi har nu förenklat registrering av tillhörande typbibliotek (type library). Förut krävdes det användning av skriptspråket för detta, men nu räcker det med att kryssa för en inställning. Läs mer här:
> Easier to register a type library for a .NET assembly (in Visual Installer)

Skriptspråket

Visual Installers skriptspråk har nu stöd för ELSE
Vi har uppdaterat Visual Installers skriptspråk så att det nu även finns stöd för ELSE. Så du kan nu kombinera villkorssatserna IF och ENDIF med ELSE. Detta hjälper till att skapa enklare och flexiblare skript i vissa sammanhang. Läs mer här:
> Visual Installer’s scripting language now supports ELSE

Med skriptkommandot SETENV kan du sätta ett värde för en miljövariabel
Vi har lagt till ett nytt skriptkommando till Visual Installers skriptspråk som heter SETENV. Med hjälp av detta kommando kan du ange ett värde för en miljövariabel. Kommandot kan även användas för att ändra befintligt värde för en miljövariabel. Läs mer i detta blogginlägg:
> With the SETENV command you can set environment variables from Visual Installer

Dialogrutor

Ny installationsdialogruta i Visual Installer: Egna alternativ
Vi har utökat Visual Installer med en ny installationsdialogruta som heter Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Vi förklarar mer här:
> New setup dialog box in Visual Installer: User Options

Övrigt

Hur man räknar antal genvägar i startmenyn i Windows 10
Det finns en begränsning i hur många genvägar man kan addera till startmenyn i Windows 10, vilket kan påverka Visual Installer. Är startmenyn full så kan inte fler genvägar adderas. Detta blogginlägg förklarar mer och beskriver hur du räknar antal genvägar i startmenyn:
> How to count the number of shortcuts and tiles in the Start menu in Windows 10

Se även
> Engelska blogginlägg om Visual Installer 2015 – Hösten 2015
> SamLogic Visual Installer 2015 – Nyheter

Nyheter och annan information om Visual Installer 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt installationsverktyg Visual Installer som kan vara av intresse för dig som använder verktyget. Blogginläggen tar bland annat upp några av de nya funktioner som lagts till nya Visual Installer 2015. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Hur man använder miljövariabler i Visual Installer
Beskriver hur man använder Windows miljövariabler i Visual Installer:
> Using environment variables in Visual Installer

Hur man adderar fler filer från en tidigare använd mapp
Det är vanligt att man vill addera ytterligare filer till Visual Installer’s fillista från en tidigare använd mapp. Detta blogginlägg beskriver hur man gör det enklast:
> How to add more files from a previously used folder

Hur man infogar en radbrytning i en installationsdialogruta
Ibland vill man lägga in radbrytningar och tomrader i informationstexten till en installationsdialogruta. Detta blogginlägg förklarar hur man gör:
> How to insert a line feed in a setup dialog box (Visual Installer)

Hur man kodsignerar en installation i Visual Installer
Det har blivit allt viktigare att kodsignera installationer på senare tid. Det finns stöd för detta i Visual Installer och detta blogginlägg ger dig information om hur man gör:
> How do I code sign a setup package in Visual Installer?

Visual Installer kan nu importera Visual Studio Solution-filer
En ny funktion i Visual Installer 2015 är möjligheten att importera en Visual Studio Solution-fil till Visual Installer. Vi går igenom den nya funktionen här:
> Visual Installer can now import Visual Studio solution files

Lista på nyheter i Visual Installer 2015
På denna svenska sida finns en lista på alla nyheter i Visual Installer 2015:
> SamLogic Visual Installer 2015 – nyheter

SamLogics 2015-program är anpassade för Windows 10

Windows 10Windows 10 släpptes i juli och vi har använt sommaren till att säkerställa att alla våra program fungerar i det nya operativsystemet från Microsoft.

Så SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 10, men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2015-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2015 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2015 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2015 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2015 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2015 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools– Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools – Ett programpaket där alla program ingår.

Ladda hem en utvärderingsversion
Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2015-program

Ny version: SamLogic Visual Installer 2015

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2015 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för Windows 10.
• Stöd för Office 2016 och Office 365.
• Stöd för Visual Studio 2015.
• Stöd för AutoCad 2015 och 2016.
• Kan installera både 32- och 64-bitars filer från samma installation.
• Stöd för automatiskt bygge av installationer och batchhantering.
• Installationsdialogrutor kan ha klickbara hyperlänkar.
• Förbättrade kodsigneringsfunktioner.
• Uppdaterad Twitter-funktionalitet.
• Nya variabler och nya skriptkommandon.
• Hanteringen av licensnycklar har uppdaterats och blivit mer flexibel.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2015
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2015 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.