Så skickar du ut nyhetsbrev med 4K / Ultra HD-bilder i MultiMailer

I detta blogginlägg så informerade vi om hur du kan anpassa programmet MultiMailer efter en 4K-skärm. Men i MultiMailer så kan du även anpassa dina nyhetsbrev efter 4K-skärmar. Då det är troligt att även vissa av mottagarna av dina nyhetsbrev har 4K-skärmar, alternativt att de har plattor eller smarttelefoner med högupplösande skärmar, så kan det vara en bra idé att göra denna anpassning när det är motiverat.

På vilket sätt kan ett nyhetsbrev anpassas efter 4K-skärmar?
De flesta av dagens e-postklienter kan rendera (rita upp) ett nyhetsbrev rätt på 4K-skärmar. Vad de däremot inte kan göra är att öka upplösningen och skärpan på bilder, om inte bilderna redan från början är förberedda för detta. Det är här vi har lagt in stöd i MultiMailer.

Bilder i nyhetsbrev kan lagras med fördubblad punkttäthet
En punkttäthet på 96 DPI (dots per inch) har länge varit en standard för bilder som visas på bildskärmar, men i takt med att alltfler skaffar 4K-skärmar eller skaffar plattor/smarttelefoner med högupplösande skärmar, så har ett behov av bilder med en högre punkttäthet för bildskärmar uppstått. Annars utnyttjar man ju inte bildskärmens högre upplösning till fullo. Du kan därför i MultiMailer ställa in att bilder ska lagras och visas med en högre punkttäthet hos nyhetsbrevsmottagarna. Istället för 96 DPI så kan bilder lagras och visas i 192 DPI, vilket innebär en fördubblad punkttäthet – både i höjd- och sidled.

Exempel
Bildexemplet nedan visar hur skillnaden kan bli hos en nyhetsbrevsmottagare med en 4K-skärm när man jämför en 192 DPI-bild med en 96 DPI-bild (bägge bilderna nedan är förstorade 2x):

Vilka funktioner i MultiMailer hanterar bilder på 192 DPI?
Det är framförallt två funktioner som hanterar 192 DPI-bilder och det är funktionen för att infoga en bild och funktionen för att infoga en grafisk titel i ett nyhetsbrev.

Påverkar detta hur bilder visas på äldre bildskärmar avsedda för 96 DPI?
Nej. På äldre bildskärmar och grafikkort som är inställda på 96 DPI så blir det ingen skillnad mot idag. Där visas bilderna som vanligt, med 96 DPI.

Finns det några nackdelar?
Bilderna blir skarpare, men det finns dock en nackdel när man använder 4K-bilder, vilket man bör vara medveten om, och det är att bildernas filstorlek ökar med ca 4 ggr om denna inställning är påslagen. Detta gör att mejlet blir större och det kan ta längre tid att skicka ut nyhetsbreven. Så man bör bara använda denna funktion när det är väldigt viktigt att bilderna är så skarpa som möjligt och det inte gör så mycket om bildfilerna är lite större än normalt.

Så här gör du för att MultiMailer ska lagra bilder i 4K / Ultra HD-format
Nedanstående tips beskriver hur du ställer in MultiMailer så att MultiMailer lagrar bilder med fördubblad punkttäthet (192 DPI istället för 96 DPI) när bilder infogas i ett nyhetsbrev.

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Alternativ i menyn Inställningar.
3. Markera alternativet Lagra bilder i 4K-format i dialogrutan.

4. Klicka på OK för att spara inställningarna.

En sak att tänka på
Observera att när du väljer en bild som du vill ska visas högupplösande i nyhetsbrevet så bör bildens mått i bildpunkter (bredd och höjd) vara minst dubbelt så stor som de dimensioner som du vill använda dig av i nyhetsbrevet. Till exempel, om bilden ska visas med måtten 200×200 bildpunkter i nyhetsbrevet så bör bilden ha sparats i minst 400×400 bildpunkter.

Se även
> Så kör du MultiMailer med hög DPI (hög skärpa) på en 4K-skärm

Så kör du MultiMailer med hög DPI (hög skärpa) på en 4K-skärm

Tillhör du en av dem som skaffat en högupplösande 4K-skärm och använder Windows 10? Då vet du nog att du kan köra program, öppna dokument och se på bilder med en mycket högre skärpa än förut. Du kan även köra MultiMailer med en mycket högre skärpa, men du måste eventuellt ställa in detta innan du ser förbättringen. Men det är lätt att göra. Vi visar nedan hur du ska göra.

Åtgärd 1.
Högerklicka över ditt skrivbord och välj Bildskärmsintällningar i den lokala menyn. I fönstret som visas, ändra eller säkerställ att det står 200% vid Ändra storleken för text, appar och andra objekt.

Åtgärd 2.
Följ nedanstående steg:

1. Säkerställ att MultiMailer inte är igång. Om MultiMailer är igång, stäng programmet.
2. Starta Utforskaren.
3. Öppna mappen dit du installerade MultiMailer. Vanligtvis: C:\Program Files (x86)\SamLogic\MultiMailer.
4. Högerklicka över programfilen MultMail.exe.
5. Välj Egenskaper i den lokala meny som visas.
6. Öppna fliken Kompatibilitet i dialogrutan som visas.
7. Klicka på knappen Ändra inställningar för hög DPI.

8. Markera alternativet Åsidosätt hög DPI-skalning. Skalning som utförs av:

9. Markera alternativet System (utökad) i listan under ovanstående alternativ (punkt 8).
10. Klicka på OK.
11. Klicka på Verkställ och därefter OK igen.

Nu kan du prova att starta MultiMailer. Nu bör MultiMailer köras med en betydligt bättre skärpa (högre DPI) än förut. Speciellt när det gäller listor och menyer bör skillnaden vara särskilt stor. För jämförelse, se bilderna nedan.

MultiMailer med hög DPI på en 4K-skärm

MultiMailer med låg DPI på en 4K-skärm

Ovanstående inställningar kommer inte att påverka de nyhetsbrev som du skickar ut med MultiMailer. De kommer att skickas ut med samma skärpa (punkttäthet) som förut. Däremot kan du öka punkttätheten för nyhetsbrevens bilder med hjälp av en inställning i MultiMailer. Vi förklarar mer i detta blogginlägg.

Se även
> Så skickar du ut nyhetsbrev med 4K / Ultra HD-bilder i MultiMailer