5 skäl till varför Rotary använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer

Nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer används av många föreningar och ideella organisationer i Sverige varav Rotary är en av de största med över 550 klubbar. En av dessa klubbar är Rotary Lomma-Bjärred där Juris Neret är vice president och informationsansvarig och bl.a arbetar med Rotarydistriktets månadsbok. Vi frågade honom vad de använder MultiMailer till och vad han tycker är bra med MultiMailer:

Vad använder du MultiMailer till?
”Jag skickar medlemsbrev till både klubbens och distriktets medlemmar, säljbrev till potentiella kunder och infobrev till befintliga kunder. Jag behöver kunna sända med olika avsändare, olika huvuden och mejlutformning – det fungerar helt perfekt.”

Han fortsätter:
”Ur mitt perspektiv ser jag Multimailer som överlägset tack vare:”

Exempel på Rotarys nyhetsbrev skapat med MultiMailer
  1. Flexibiliteten vid utformningen av ett mejl. Man behöver ingen kunskap i t.ex layout, mallarna i Multimailer gör det enkelt att utforma ett proffsigt mejl.
  2. Att det går att infoga i princip alla fält man har i databasen i mejlet – även egendefinierade.
  3. Flexibiliteten med att kunna använda olika mottagardatabaser för olika meddelanden och det enkla sättet att administrera dem.
  4. Flexibiliteten med olika avsändarprofiler – det går att ha t.ex distriktet, de olika klubbarna, de olika kommittéerna etc. som avsändare av mejl med olika utseenden.
  5. Alla statistikfunktioner som finns i Multimailer – att det går att se hur många som öppnat mejlet, klickat på länkar etc. Gör det möjligt att analysera mejlets genomslagskraft.

”Jag vet att det finns så mycket annat också, men grundläggande tycker jag är de ovanstående. De är de som kommer till mig direkt.”

RotaryVad är Rotary?
Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34.000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 rotaryklubbar.

Rotary-klubbar använder SamLogic MultiMailer extra förmånligt
Alla Rotary-klubbar kan använda MultiMailer till ett reducerat pris. De erhåller mer än 50% i rabatt på ordinarie pris. Aktuellt pris för Rotary hittar du på den här webbsidan.

Se även följande blogginlägg
> Solectro informerar sina kunder på ett effektivt sätt med MultiMailer
> BergmanLabora säljer mer med SamLogic MultiMailer
> Svenska Lions medlemmar använder e-postverktyget SamLogic MultiMailer extra förmånligt