Google / Gmail har skärpt kraven på nyhetsbrev

Google

Den 1 februari 2024 skärpte Google kraven på nyhetsbrev som skickas till Gmail-adresser och Google Workspace-adresser. Detta i syfte att bekämpa spam och öka säkerheten. De som inte följer de nya riktlinjerna riskerar att få sina nyhetsbrev satta i karantän eller i värsta fall inte levereras alls.

Bland annat kräver Google följande:
1. En tydlig avregistreringslänk och ett lättanvänt system för avregistrering.
2. Avsändaren måste vara autentiserad (SPF eller DKIM plus DMARC måste användas).
3. Nivån på spamklagomål måste ligga under en viss gräns (får ej överstiga 0,30%).

Det här kommer att tillämpas om man skickar ut mer än 5000 mejl per dygn till Gmail-adresser/Google Workspace-adresser. Skickar du ut mindre mängder än så är detta inget krav, men det rekommenderas starkt att följa ovanstående om du har möjlighet.

De skärpta kraven gäller både Gmail-adresser och Google Workspace-adresser. En Gmail-adress känns lätt igen genom att en gmail.*-domän (t.ex gmail.com) används, men en Google Workspace-adress kan ha vilket domännamn som helst.

Också Yahoo
Även Yahoo Mail kommer att tillämpa ovanstående riktlinjer och man kan förvänta sig att ännu fler e-postleverantörer kommer att göra det framöver.

MultiMailerMultiMailer uppfyller kraven
E-postverktyget MultiMailer uppfyller sedan flera år tillbaka punkt 1 och 2 ovan. Använder man dessutom MultiMailer Premium Server så uppfyller man även punkt 3 med bredd marginal.

Mer information
> Googles riktlinjer för e-postavsändare
> Vanliga frågor om riktlinjer för e-postavsändare
> New Gmail protections for a safer, less spammy inbox
> Gmail to enforce harsher rules in 2024