Ny version: SamLogic RegGuard 2023 / Internet

Vi har nu släppt en ny version av vårt kopieringsskydd och registreringssystem RegGuard. Den nya versionen heter SamLogic RegGuard 2023 / Internet och innehåller bland annat följande nyheter:

– Stöd för nya Windows 11.
– Högre säkerhet.
– Ny förenklad hantering av licensnycklar.
– Samverkar med Visual Installer 2022.

Mer information om nyheterna finns på denna nyhetssida.

Uppgradera till RegGuard 2023
Om du har en äldre version av RegGuard så kan du uppgradera till nya RegGuard 2023 via den här ordersidan. RegGuard ingår även i programpaketet Ultimate Tools. Har du en prenumeration på RegGuard så kan du ladda ner den nya versionen kostnadsfritt.

Se även
> Ny version: SamLogic Visual Installer 2022

Ny version: SamLogic RegGuard 2018 / Internet

Vi har nu släppt en ny version av vårt kopieringsskydd och registreringssystem RegGuard. Den nya versionen heter SamLogic RegGuard 2018 / Internet och innehåller bland annat följande nyheter:

– Stöd för EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)
– Stöd för senaste versionen av Windows 10
– Stöd för Microsoft Edge
– Alla filer som distribueras är nu kodsignerade med ett EV-kodcertifikat
– Samverkar med nya Visual Installer 2018

Mer information om nyheterna finns på denna nyhetssida.

Uppgradera till RegGuard 2018
Om du har en äldre version av RegGuard så kan du uppgradera till nya RegGuard 2018 via den här ordersidan. RegGuard ingår även i programpaketet Ultimate Tools.

Se även
> Ny version: SamLogic Visual Installer 2018
> Ny version: SamLogic CD-Menu Creator 2018

Ny version: SamLogic VB Super Library 2018

VB Super Library är ett svenskt kodbibliotek med över 400 funktioner och 33 komponenter. Verktyget är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med Visual Basic, Excel, Access eller skapar ASP/ASP.NET-sidor.

Nu finns det en ny version av verktyget tillgänglig: VB Super Library 2018. Några nyheter i den nya versionen är:

• Förbättrat stöd för Windows 10.
• Alla DLL-filer och komponenter är nu EV-kodsignerade.
• Nya funktioner för hantering av de senaste versionerna av .NET.
• Ny funktioner för hantering av teckensnitt och text.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till VB Super Library 2018
Om du har en äldre version av VB Super Library så kan du uppgradera till nya VB Super Library 2018 via den här ordersidan. VB Super Library ingår även i programpaketen Development Tools och Ultimate Tools.

Se även
> Ny version: SamLogic Visual Installer 2018
> Ny version: SamLogic CD-Menu Creator 2018

Ny version: SamLogic VB Super Library 2017

VB Super Library 2017 är ett svenskt kodbibliotek med över 400 funktioner och 33 komponenter. Verktyget är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med Visual Basic, Excel, Access eller skapar ASP/ASP.NET-sidor.

Nu finns en ny version tillgänglig: SamLogic VB Super Library 2017. Några nyheter i den nya versionen är:

• Förbättrat stöd för Windows 10.
• Funktioner för hantering av digitala certifikat.
• Funktioner för hantering av 64-bitars Registry.
• Stöd för Microsoft Edge.
• E-postkomponenterna SLSMTP och SLPOP3 har förbättrats.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till VB Super Library 2017
Om du har en äldre version av VB Super Library så kan du uppgradera till nya VB Super Library 2017 via den här ordersidan. VB Super Library ingår även i programpaketen Development Tools och Ultimate Tools.

SamLogics 2015-program är anpassade för Windows 10

Windows 10Windows 10 släpptes i juli och vi har använt sommaren till att säkerställa att alla våra program fungerar i det nya operativsystemet från Microsoft.

Så SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 10, men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2015-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2015 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2015 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2015 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2015 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2015 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools– Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools – Ett programpaket där alla program ingår.

Ladda hem en utvärderingsversion
Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2015-program

USB AutoRun Creator stöder nu SD-minneskort

SD-minneskortVi har nu släppt version 2.0 av USB AutoRun Creator och den nya versionen av verktyget har utökats till att även ha stöd för SD-minneskort (t.ex SDHC-kort och SDXC-kort). Så det är nu möjligt att addera AutoRun-stöd till SD-minneskort.

Det fungerar på liknande sätt som med USB-minnen. När användaren stoppar in SD-kortet i kortläsaren så kommer en meny, ett program eller ett dokument att öppnas automatiskt. Alternativt så påbörjas en uppspelning av en film automatiskt.

Samma säkerhetssystem som för USB-minnen används. Endast filer som distribueras från dig kan öppnas automatiskt. Om någon utomstående byter ut innehållet i SD-minneskortet, efter att innehållet har lagts dit från USB AutoRun Creator, så händer ingenting.

Mer information
Mer information om den nya funktionaliteten finns på denna engelskspråkiga sida:
> USB AutoRun Creator – Add AutoRun to a SD Memory Card

SamLogics 2014-program anpassade för Windows 8.1

Alla SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 8.1. Men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2014-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2014 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2014 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2014 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2014 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2014 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools 2014 – Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools 2014 – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools 2014 – Ett programpaket där alla program ingår.

Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2014-program

RegGuard 2014: Klassbibliotek för .NET Framework medföljer

RegGuardEn av de största nyheterna i den nya versionen av vårt kopieringsskydd – SamLogic RegGuard 2014 – är att det nu följer med ett klassbibliotek för Microsoft .NET Framework. Med hjälp av detta klassbibliotek så kan RegGuard användas i applikationer skrivna i sk ”managed code”. Det innebär att programkoden inte är lika hårt bunden till hårdvara och operativsystem som tidigare versioner av verktyget har varit, utan kan användas i fler sammanhang.

64 bitars applikationer
64 bitarDet medföljande klassbiblioteket möjliggör även att RegGuard kan användas till 64 bitars applikationer. RegGuard 2012 och äldre krävde alltid att applikationen var skriven och kompilerad till 32-bitars kod, men det klassbiblioteket som följer med RegGuard 2014 fungerar oberoende av bitstorlek. Så vare sig applikationen kompileras till 32 bitar eller 64 bitar så kan .NET-klasserna i RegGuard 2014 användas.

4 klasser medföljer
Det följer med 4 klasser för Microsoft .NET Framework. Klasserna heter LicenseKey, Demo, OS och WebBrowser och har samma funktionalitet som den ActiveX och de DLL:er som följer med sedan innan. Det innebär att du nu kan välja mellan tre olika tekniker när du ska använda RegGuard i dina applikationer:

– Klasser för .NET Framework
– ActiveX-komponent
– DLL med traditionella funktioner

Exempel på användning
Kodexemplet nedan visar hur klassen Demo kan användas för att låta ett utvärderingsexemplar av ett program fungera i 30 dagar, innan det slutar att fungera:

Demonstration av klassen 'Demo'

Metoden InitializeDemoHandling initierar demohanteringen och metoden GetNoOfElapsedDays returnerar antal dagar som gått sedan programmet kördes för första gången. Med ett enkelt villkor kan man meddela användaren när tiden gått ut och därefter stänga igen programmet.

Nedanstående exempel visar hur klassen LicenseKey kan användas för att testa att en licensnyckel är korrekt:

Demonstration av klassen 'LicenseKey'

Metoden ValidateLicenseKey anropas för att testa att en licensnyckel som hämtats från ett inmatningsfält i ett formulär är korrekt. Är nyckeln felaktig så visas en informationsruta med ett felmeddelande.

Fler exempel
Det finns fler kodexempel tillgängliga på denna sida. De är skrivna i C#, men det är lätt att skapa motsvarande programkod i t.ex Visual Basic eller annat .NET-baserat språk.

Ny version: SamLogic RegGuard 2014 / Internet

Vi har nu släppt en ny version av vårt kopieringsskydd och registreringssystem RegGuard. Den nya versionen heter SamLogic RegGuard 2014 / Internet och innehåller bland annat följande nyheter:

– Stöd för Microsoft Windows 8.1
– Stöd för 64-bitars applikationer
– Ett klassbibliotek för Microsoft .NET Framework medföljer
– Samverkar med nya Visual Installer 2014

Mer information om nyheterna finns på denna nyhetssida. Detaljerad information om det nya klassbiblioteket för .NET finns på denna sida.

Mer information
> Kopieringsskyddet RegGuard nu tillgängligt som en moln-/prenumerationstjänst

Kopieringsskyddet RegGuard nu tillgängligt som en moln-/prenumerationstjänst

På många RegGuard-användares begäran så finns kopieringsskyddet SamLogic RegGuard nu tillgängligt som en moln-/prenumerationstjänst. Fr om den 1 september 2013 kan du prenumerera på RegGuard för 2990 kr/år.

Vad ingår?
Alla som tecknat ett moln-/prenumerationsavtal kommer att få:

• Alltid tillgång till den senaste versionen av RegGuard.
• Alltid tillgång till den senaste versionen av installationsverktyget SamLogic Visual Installer.
• Alltid tillgång till support via telefon och internet.

Alternativt: Använda RegGuard-systemet på en egen server
Alternativt så kan du köpa SamLogic RegGuard för en engångskostnad och få den ASP- och ASP.NET-kod som behövs för att hantera registreringar på en egen server. Kontakta oss via support@samlogic.com eller ring 070-397 14 91 för mer information.

Beställning
Beställning av RegGuard kan ske från denna ordersida.

Se även
> Produktsida – SamLogic RegGuard
> Så minskar du piratkopiering av din mjukvara
> Åtgärder för att undvika piratkopiering av mjukvara