RegGuard 2014: Klassbibliotek för .NET Framework medföljer

RegGuardEn av de största nyheterna i den nya versionen av vårt kopieringsskydd – SamLogic RegGuard 2014 – är att det nu följer med ett klassbibliotek för Microsoft .NET Framework. Med hjälp av detta klassbibliotek så kan RegGuard användas i applikationer skrivna i sk ”managed code”. Det innebär att programkoden inte är lika hårt bunden till hårdvara och operativsystem som tidigare versioner av verktyget har varit, utan kan användas i fler sammanhang.

64 bitars applikationer
64 bitarDet medföljande klassbiblioteket möjliggör även att RegGuard kan användas till 64 bitars applikationer. RegGuard 2012 och äldre krävde alltid att applikationen var skriven och kompilerad till 32-bitars kod, men det klassbiblioteket som följer med RegGuard 2014 fungerar oberoende av bitstorlek. Så vare sig applikationen kompileras till 32 bitar eller 64 bitar så kan .NET-klasserna i RegGuard 2014 användas.

4 klasser medföljer
Det följer med 4 klasser för Microsoft .NET Framework. Klasserna heter LicenseKey, Demo, OS och WebBrowser och har samma funktionalitet som den ActiveX och de DLL:er som följer med sedan innan. Det innebär att du nu kan välja mellan tre olika tekniker när du ska använda RegGuard i dina applikationer:

– Klasser för .NET Framework
– ActiveX-komponent
– DLL med traditionella funktioner

Exempel på användning
Kodexemplet nedan visar hur klassen Demo kan användas för att låta ett utvärderingsexemplar av ett program fungera i 30 dagar, innan det slutar att fungera:

Demonstration av klassen 'Demo'

Metoden InitializeDemoHandling initierar demohanteringen och metoden GetNoOfElapsedDays returnerar antal dagar som gått sedan programmet kördes för första gången. Med ett enkelt villkor kan man meddela användaren när tiden gått ut och därefter stänga igen programmet.

Nedanstående exempel visar hur klassen LicenseKey kan användas för att testa att en licensnyckel är korrekt:

Demonstration av klassen 'LicenseKey'

Metoden ValidateLicenseKey anropas för att testa att en licensnyckel som hämtats från ett inmatningsfält i ett formulär är korrekt. Är nyckeln felaktig så visas en informationsruta med ett felmeddelande.

Fler exempel
Det finns fler kodexempel tillgängliga på denna sida. De är skrivna i C#, men det är lätt att skapa motsvarande programkod i t.ex Visual Basic eller annat .NET-baserat språk.

Lämna ett svar