Så hanterar du studsar som uppstått pga spamklassning, blockering eller DMARC-överträdelser

När man gör e-postutskick så är det alltid ett antal mejl som inte kommer fram till mottagarna. Istället får man i de flesta fall ett returmejl med ett felmeddelande eller ett informationsmeddelande som beskriver varför mejlet inte kunde nå e-postmottagaren. Ett sådant returmejl brukar kallas för en ”e-poststuds” eller ”studs”.

StudsEn studs uppkommer ofta pga att det är något fel på e-postadressen eller hos mottagaren. Det kan vara att e-postadressen har upphört att fungera, är felstavad eller att mottagarens inkorg är full. Eller att mottagarens server är temporärt nere och ur funktion.

Men alla studsar är inte sådana. En studs kan också uppstå pga att:

– mejlet blivit spamklassat
– mejlet blivit blockerat av ett anti-spamfilter
– pga överträdelser av DMARC-regler

E-postadressen är alltså fullt fungerande vid tidpunkten för utskicket, men pga felaktiga inställningar eller pga textinnehållet i ditt specifika brev har mejlet stoppats och en studs alstrats istället.

I vårt e-postverktyg MultiMailer skiljer vi på sådana studsar från andra studsar genom att ge dem en annan färg i listan i fliken E-poststudsar. Vi förklarar mer i detta blogginlägg.

Fliken 'E-poststudsar'

Det finns även funktioner i MultiMailer för att markera sådana här studsar på enkelt sätt. Därefter kan man exportera dem till t.ex Excel för vidare bearbetning eller radera dem från listan med e-poststudsar.

Viktigt att underhålla utskickslistorna
Det är viktigt att man underhåller sina utskickslistor så att man har e-postadresser med bra kvalitet och därmed får få studsar. Studsfrekvensen bör understiga 5%, eftersom för många studsar gör att dina nyhetsbrev riskerar att bli spamklassade. Läs mer i denna artikel.

  
Se även
> Hur kommer det sig att textfärgen för vissa studsar i fliken E-poststudsar är blå eller lila?
> Så markerar du enkelt studsar som alstrats av spamfilter eller pga DMARC-problem
> Så tar du bort studsar som alstrats av spamfilter eller pga DMARC-problem

Samt även
> Så förhindrar du att dina bästa kunder studsar bort
> Så fungerar studshanteringen och spärrlistorna i MultiMailer
> Viktigt med SPF, DKIM, DMARC – om du skickar e-post / nyhetsbrev

Så tar du bort studsar som alstrats av spamfilter eller pga DMARC-problem

När en studs alstras pga av ett spamfilter eller pga överträdelse av en DMARC-regel, så fungerar egentligen e-postadressen bra. Det finns ingen anledning att spärra e-postadressen. Däremot kan det bara bra att ta reda på varför studsen uppstod och åtgärda problemet.

MultiMailer spärrar inte sådana här studsar automatiskt. Och försöker du spärra en sådan studs manuellt, kommer MultiMailer att varna.

Om du samlat på dig ett antal sådana här studsar i listan i fliken E-poststudsar och vill få bort dem, så är det enkelt. Gör så här:

1. Öppna menyn E-poststudsar.
2. Öppna undermenyn Fler markeringsalternativ.
3. Välj ett av de tre sista menyalternativen i menyn (se bild nedan):

Menyn 'E-poststudsar - Fler markeringsalternativ'

4. Nu markeras de studsar som du valt i listan i fliken E-poststudsar.
5. Tryck ned tangenten Delete.
6. Svara Ja i den frågeruta som visas.

Nu är det klart!

Se även
> Hur kommer det sig att textfärgen för vissa studsar i fliken E-poststudsar är blå eller lila?

Så markerar du enklast studsar som alstrats av spamfilter eller pga DMARC-problem

Som vi skrev i detta blogginlägg på vår blogg så kan textfärgen för en e-poststuds i listan i fliken E-poststudsar ibland visas med en annan textfärg än svart, nämligen blå eller lila. Det beror på att denna e-postadress egentligen fungerar bra, men pga problem med spamfilter eller överträdelse av en DMARC-regel, så kan en studs alstras ändå.

En annan textfärg (blå eller lila) gör det enklare för dig att lokalisera sådana här studsar i listan i fliken E-poststudsar, men i MultiMailer kan du även markera dessa på ett enkelt sätt om du:

1. Öppnar menyn E-poststudsar.
2. Öppnar undermenyn Fler markeringsalternativ.
3. Väljer ett av de tre sista menyalternativen i menyn (se bild nedan):

Menyn 'E-poststudsar - Fler markeringsalternativ'

Vill du kopiera denna information till ett annat program, t.ex till Microsoft Excel, så kan du trycka CTRL C och klistra in informationen i Excel. Alternativt så gör du en export genom att välja menyalternativet E-poststudsar – Exportera e-poststudsar i MultiMailer och följer stegen i den visuella guide som visas.

Vill du ta bort de markerade studsarna behöver du bara trycka Delete på tangentbordet. Läs mer i detta blogginlägg om radering av denna typ av studsar.

Se även
> Hur kommer det sig att textfärgen för vissa studsar i fliken E-poststudsar är blå eller lila?

Hur kommer det sig att textfärgen för vissa studsar i fliken ’E‑poststudsar’ i MultiMailer är blå eller lila?

E-poststudsar visas normalt med svart textfärg i listan i fliken E-poststudsar i MultiMailer. Så ser du en e-poststuds med en annan textfärg i denna lista så ska du vara uppmärksam. Denna e-postadress fungerar egentligen, men mottagarens server har alstrat en studs ändå, av en orsak som vi förklarar nedan. Möjliga textfärger förutom svart är blå eller lila. Nedan ser du vad färgerna betyder:

Blå textfärg
Denna e-poststuds har uppstått pga mottagarens antispamfilter har uppfattat ditt mejl som spam eller pga att du är svartlistad/blockerad hos e-postmottagaren. Läs felmeddelandet i studsen så ser du den exakta orsaken.

Det här behöver inte vara så dramatiskt som det låter eftersom sådant här kan ske lätt av misstag pga känsliga filter. Är det ditt mejls innehåll som filtren reagerat på så kan det ofta räcka med en mindre förändring i mejlet för att det ska gå bra eller så räcker det med att skicka ett nytt nummer av ditt nyhetsbrev (om du har ett sådant).

Är du svartlistad hos mottagaren och du anser att det skett av misstag så kan du kontakta mottagaren och be dem ta bort dig från svartlistan. Du kan också ha fastnat i en publik svartlista, men då går det ofta bra att kontakta dem för att bli bortplockad.

Lila textfärg
Denna e-poststuds har uppstått pga att det blivit en konflikt med DMARC-reglerna för din domän. Du bör se över dina SPF-, DKIM- och DMARC-inställningar för din domän för att lösa problemet (mer information). Ställer du in dem korrekt så upphör denna typ av studsar.

Fliken 'E-poststudsar'

Se även
> Så markerar du enkelt studsar som alstrats av spamfilter eller pga DMARC-problem
> Så tar du bort studsar som alstrats av spamfilter eller pga DMARC-problem

Så väljer du typ av utskicksstatistik i MultiMailer

I e-postverktyget MultiMailer kan du välja om du vill ha enbart öppningsstatistik eller ha både öppningsstatistik och klickstatistik för dina e-postutskick. Om du anser att klickstatistiken är överflödig information som du kan vara utan, så kan du överväga att stänga av den i MultiMailer.

Nedanstående tips beskriver hur du ändrar mellan dessa två inställningar:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Inställningar – Alternativ.
3. Öppna fliken Statistik.
4. Tryck på knappen Inställningar i ramen Avancerad statistik.
5. Markera alternativet Endast öppningar om du endast ska använda öppningsstatistik.
6. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Läs även
> Så skapar du en översiktsrapport i MultiMailer

Dags att skicka e-julkort

Jultomten på slädeDet är snart jul och det tillhör traditionen att skicka julkort till vänner, bekanta, kunder, leverantörer, återförsäljare mm under veckorna innan jul. Ett alternativ till att skicka julkort via vanlig ”snigelpost” är att skicka dem via e-post. Har du bråttom och behöver få ut många julkort på kort tid så kan julkort via e-post vara att föredra.

Med vårt e-postverktyg MultiMailer är det enkelt att skicka ut julkort via e-post. Vi har publicerat några blogginlägg som beskriver lite närmare hur man gör:

> Skapa och mejla personliga e-julkort som når mottagarna
> Skapa egna e-julkort med MultiMailer

Läs även det speciella julnumret av vårt nyhetsbrev:

> SamLogic Nyhetsbrev – Julspecial 2022

Så byter du enklast en bild i ett nyhetsbrev i MultiMailer

Om du har en bild i ett nyhetsbrev som du vill byta ut till en annan bild så har du tidigare fått gå via Infoga-menyn (antingen Infoga – Bild eller Infoga – Bildlänk) och på den vägen infoga en ny bild. Men i den senaste uppdateringen av MultiMailer har vi lagt till en ny funktion som ger dig en alternativ och enklare metod att byta ut en bild i ett nyhetsbrev. Tipset nedan visar hur den nya bildfunktionen i MultiMailer används:

1. Markera den bild som du vill byta ut i nyhetsbrevet genom att klicka på den.

2. Välj menyalternativet Redigera – Redigera bild:
Menyalternativet Redigera - Redigera bild
3. Ange en ny sökväg/adress till bilden vid Internetadress eller filsökväg till bild:
Dialogrutan Redigera bild
4. Ange en ny alternativtext till bilden vid Alternativ text.

5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och uppdatera bilden.

Vid punkt 3 ovan så kan du antingen ange en lokal filsökväg till en bild på din hårddisk eller en webbadress till en bild på internet. Finns bilden lokalt på din hårddisk så kan du bläddra efter den genom att klicka på knappen Bläddra.

När du använder denna funktion för att byta ut en bild så kommer bildens bredd att bibehållas, men bildens höjd kan ändras om bildens proportioner i den nya bilden är annorlunda jämfört med den gamla bilden.

Ovanstående dialogruta är förenklad jämfört med de som öppnas via Infoga – Bild eller Infoga – Bildlänk, och behöver du den funktionalitet som finns i dem, så går det bra att använda dessa dialogrutor också precis som tidigare.

Hur du använder funktionen för att ange prioritet i MultiMailer

MultiMailerI e-postverktyget MultiMailer kan du ange vilken prioritet dina mejl ska ha. Du kan välja mellan normal och hög prioritet.

Att ha en bra ämnesrad i kombination med att du sätter ett mejl till hög prioritet kan vara ett bra sätt att få mottagaren att uppmärksamma just ditt mejl i hans/hennes inkorg.

Välj rätt prioritet
För vanliga mejl/nyhetsbrev bör du alltid välja prioritetsinställningen Normal. Att använda inställningen Hög för vanliga mejl eller om du använder denna inställning för ofta kan leda till att dina högprioriterade mejl inte längre blir uppmärksammade av mottagarna, och dina mejl kan i värsta fall börja uppfattas som spam. Prioriteten Hög bör du bara tillämpa i de fall där informationen du skickar ut är mycket viktig och där mottagaren inte får missa ditt mejl.

Användningsområden
Några användningsområden för att använda hög prioritet kan vara:
Prioritet– Utskick av inloggningsuppgifter
– Inbjudningar och mötesbekräftelser
– Avtal och kvitton
– Offerter och fakturor
– Bokslut och årsredovisningar
– Nya prislistor
– Ändrade öppettider vid helger

Tips – Så här gör du
Hur du använder funktionen för att ange prioritet för mejl i MultiMailer beskrivs i detta tips:

Så anger du prioritet för mejl i MultiMailer

Så använder du funktionen för läskvitto i MultiMailer

E-postverktyget MultiMailer har stöd för läskvitton. Med hjälp av läskvitton kan mottagarna av dina mejl bekräfta att de läst mejlen som du skickat till dem. Bilden nedan visar hur det ser ut i t.ex e-postprogrammet Microsoft Outlook när ett läskvitto begärs av läsaren / mottagaren.

Outlook begär ett läskvitto

Ett läskvitto är användbart när du skickar viktiga mejl. Då kan mottagarna av dina mejl bekräfta att de läst mejlen. Får du inget läskvitto inom några dagar från en specifik person så kan du mejla personen på nytt.

Bilden nedan visar var i MultiMailer du bestämmer att ett läskvitto ska begäras för ett specifikt e-postmeddelande.

Här begär du ett läskvitto

Du måste dock aktivera denna funktion först i MultiMailer innan den kan användas. I följande tips beskriver vi hur du gör det samt ger dig lite mer information om läskvitton i MultiMailer:

> Tips: Så begär du ett läskvitto från mottagarna

Så använder du MultiMailer med en Google Gmail-server

Skickar du bara små mängder e-post så är det möjligt att använda en Google Gmail-server för dina utskick. En del funktioner i MultiMailer stängs dock av eftersom de kräver vår inbyggda server för att fungera, men att använda en Google Gmail-server är i alla fall möjligt och kan passa för små utskickslistor. Vi ska visa nedan steg-för-steg hur man gör:

1. Aktivera tvåstegsverifiering i ditt Google konto
Det första du måste göra är att aktivera tvåstegsverifiering i ditt Google-konto, om du inte redan gjort det. Det är en relativt enkel process, och nedan ser du vilka stegen är:

Visa steg

1. Öppna ditt Google-konto. T.ex genom att öppna webbsidan google.se och därefter klicka på den runda symbolen uppe till höger. Om du inte är inloggad får du logga in först. Efter att du loggat in kan du klicka på den runda symbolen uppe till höger.

2. En meny visas nu. Klicka där på alternativet Manage your Google Account.

3. En webbsida med alternativ ska visas nu. Klicka där på alternativet Security.

4. Vid sektionen Signing in to Google, klicka på alternativet 2-Step Verification.

5. Klicka på knappen Get Started.

6. Ange lösenordet till ditt Google-konto.

7. Ange ett telefonnummer dit Google ska skicka en verifieringskod (via SMS).

8. Klicka på Next.

9. En verifieringskod kommer nu via SMS till din telefon. Skriv in den vid Enter the code.

10. Klicka på Next. Klicka därefter på Turn On för att aktivera funktionen.

Du har nu aktiverat tvåstegsverifiering för ditt Google konto (t.ex ditt Gmail-konto). I nästa avsnitt ska vi visa hur du hämtar användarnamn och lösenord till MultiMailer.

2. Hämta användarnamn och lösenord från Google
Nu ska du hämta ditt användarnamn och ett lösenord till MultiMailer. Lösenordet är inte samma som du använder när du loggar in på ditt Google-konto utan ett annat lösenord som skapas av Google. Vi visar nedan hur du hämtar ett lösenord. Användarnamnet till MultiMailer är detsamma som när du loggar in.

Visa steg

1. Om du har alternativet <-- 2-Step Verification synlig på webbsidan, klicka på den.

2. Sidan Security bör visas nu. Om inte, öppna den.

3. Klicka på App passwords vid Signing in to Google.

4. Ange lösenordet för ditt Google-konto igen.

5. Klicka på Select app.

6. Välj Other (custom name).

7. Skriv in MultiMailer.
Namn på app (i Google)
8. Klicka på knappen Generate.

9. Ett lösenord visas nu i ett fönster. Kopiera av det. Klistra in det i Anteckningar.
Lösenord för app (i Google)
10. Klicka på Done när du gjort det.

3. Ange användarnamn och lösenord i MultiMailer
Nu ska du ange rätt användarnamn och lösenord i MultiMailer. För att göra det gör du så här:

Visa steg

1. Starta MultiMailer om du inte redan gjort det.

2. Välj menyalternativet Inställningar – Inställningar för e-postkonto.

3. Markera alternativet Använd e-postserver från min Internetoperatör / mitt företag.
Val av e-postserver
4. Klicka på knappen Inställningar.

5. Dialogrutan Inställningar för e-postkonto visas nu.

6. I dialogrutan klickar du på knappen Välj ur lista (finns t.h om E-postserver (SMTP)).

7. Välj alternativet Google: smtp.gmail.com (port 587).

8. Vid Användarnamn skriver du in användarnamn/e-postadress för ditt Google-konto.

9. Vid Lösenord kopierar du in det lösenord du fick vid förra avsnittet (se punkt 9).
Inställningar för e-postkonto
10. Klicka OK för att stänga dialogrutan. Klicka OK igen.

Nu kan du använda MultiMailer för att skicka ut mejl via ditt Google Gmail-konto. Observera att Google har ett tak på hur många mejl du kan skicka ut per dygn. Var taket ligger beror på vilket slags Google-konto du har.