Hur jämför jag olika e-postutskick med varandra?

När man genomfört några e-postutskick och skickat ut ett antal nyhetsbrev så kan det vara intressant att se om antal öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar med tiden. Det kan också vara intressant att se om nya prenumeranter tillkommer i snabbare takt än antal avregistreringar, eller om det är tvärtom. Något annat som kan vara intressant att veta är hur olika ämnesrader påverkar öppningsfrekvensen. Du kanske har en idé på en riktigt snitsig ämnesrad, men kommer den att leda till att fler öppnar nyhetsbrevet?

Allt detta går att mäta med nyhetsbrevsverktyget MultiMailers statistikfunktioner. I programmet ingår en möjlighet att jämföra olika utskick med varandra och se vad trenden är. Informationen redovisas grafiskt i form av diagram, och du har flera olika diagramtyper att välja mellan. Här nedan visas ett par exempel:


Ovan visas ett ytdiagram där 5 utskick jämförs med varandra.


Ovan visas ett stapeldiagram där 5 utskick jämförs med varandra.

Ytterligare ett diagramexempel hittar du på denna sida.

Det är ganska enkelt att jämföra olika e-postutskick med varandra i MultiMailer. I listan i fliken Statistik så markerar du de utskick som du vill jämföra med varandra och högerklickar sedan med musen och väljer därefter menyalternativet Jämför utskick (visa grafiskt). Då kommer ett fönster innehållande ett diagram att öppnas på skärmen. Diagrammets innehåll baseras på de markerade utskickens innehåll. Vill du byta diagramtyp så kan du välja en ny typ via alternativrutan nere till höger i fönstret.

Detta programtips beskriver mer i detalj hur du jämför e-postutskick med varandra:
> Tips: Hur du jämför olika e-postutskick med varandra

Hur ser jag vilka kontakter som öppnat mitt nyhetsbrev?

Förutom att se hur många kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev (som vi tog upp i det förra blogginlägget) så kan du även med MultiMailers statistikfunktioner se vilka av kontakterna som öppnat nyhetsbrevet. Det gör du genom att i fliken Statistik markera det e-postutskick i listan som du är intresserad av och högerklicka över den med musen och sedan välja menyalternativet Visa vilka som har öppnat nyhetsbrevet. Då kommer fliken Mailing-lista att visas och varje kontakt som har öppnat nyhetsbrevet kommer att markeras med symbolen längst till vänster. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Vill du göra en uppföljning på dessa kontakter så kan du snabbt få dessa kontakter markerade i mailing-listan genom att välja menyalternativet Redigera – Fler markeringsalternativ – Markera kontakter med öppnade nyhetsbrev i MultiMailer. Därefter kan du exempelvis exportera dessa kontakter till ett annat program eller utföra ett nytt utskick till dem.

I detta programtips beskrivs mer detaljerat hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev som du skickat ut:
> Tips: Hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

Hur ser jag hur många kontakter som öppnat mitt nyhetsbrev?

Med SamLogic MultiMailer 2011 är det möjligt att se hur många kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev, samt även att se vilka kontakter som öppnat nyhetsbrevet. Fliken Statistik i MultiMailer har utökats med en mängd nya funktioner, varav en används för att se hur många som öppnat ditt nyhetsbrev.

När du genomför ett e-postutskick så lagras fakta om utskicket i listan som visas i fliken Statistik. Om du markerar ett utskick i listan och högerklickar med musen över den och väljer menyalternativet Visa öppnade/ej öppnade nyhetsbrev (visa grafiskt) så öppnas en dialogruta som innehåller fakta om antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev. Faktan redovisas både i form av siffror och som ett diagram (se bilden nedan):

Informationen om antal öppnade är ungefärlig eftersom systemet förutsätter att folk har bildvisning påslagen, eller att de aktivt visar bilder för ditt nyhetsbrev. Har du ett nyhetsbrev med många bilder så brukar folk i regel se till att bilderna för nyhetsbrevet visas och då kommer MultiMailer att registrera öppnandet. Om ditt nyhetsbrev innehåller enbart text då kommer sannolikt färre att aktivera bildvisning för brevet, och skillnaden mellan de som faktiskt läser nyhetsbrevet och de siffror som redovisas kan bli större. Men i snitt så kan det avvika några procentenheter här, dvs mellan registrerade öppningar och faktiska läsningar av nyhetsbrevet.

I detta programtips visar vi mer konkret hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev:
> Tips: Hur du ser antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

Mer generell information, och fler tips om de nya statistikfunktionerna i MultiMailer, finns i nr 7 av vårt nyhetsbrev:
> Nyhetsbrev #7/2011 – Prova nya statistikfunktioner för analys av e-postutskick

I nästa blogginlägg ska vi gå igenom hur man ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev.

Portabla applikationer och USB AutoRun Creator

Portabla applikationer är program (ofta små nyttoprogram) som inte behöver en installation för att fungera utan kan köras direkt från exempelvis ett USB-minne. Om du använder vårt nya verktyg USB AutoRun Creator tillsammans med menydesignverktyget SamLogic CD-Menu Creator så kan du skapa ett menygränssnitt för ett USB-minne som visas automatiskt när USB-minnet stoppas in i en dators USB-port; dvs en sk AutoRun-meny. Via detta menygränssnitt kan du snabbt och enkelt starta en portabel applikation med endast ett musklick. Du kan läsa mer om detta på denna Internetsida:

> Using Portable Applications with USB AutoRun Creator

Lista på svenska e-postservrar (SMTP-servrar)

På vår sajt finns nu en lista på svenska internetoperatörer och vilka e-postservrar (SMTP-servrar) som de tillhandahåller för utskick av e-post. Bla tar vi upp Telia, COM HEM, Bredbandsbolaget, Tele2, Glocalnet mm, men även många mindre operatörer. Listan, plus annan relaterad information, finns på denna Internetsida:

> Svenska e-postservrar / mailservrar / SMTP-servrar

Om du använder vårt e-postverktyg MultiMailer så kan du ofta välja en e-postserver från en internetoperatör direkt i programmet, men observera att domännamnen för e-postservrarna ibland ändras av operatörerna. Har du en äldre version av MultiMailer och servern du väljer inte fungerar så kan du titta i listan vid länken ovan för att få uppdaterad information. Om du har en ny version av MultiMailer så ska dock informationen vara i fas (dvs informationen i MultiMailer är samma som informationen i listan på sidan).

Vissa av operatörerna har utskicksbegränsningar som kan påverka dig om du skickar ut större mängder nyhetsbrev. Då rekommenderas det att använda en utskickstjänst istället. Läs mer om detta i följande blogginlägg.

Så anpassar du ditt nyhetsbrev till både mobilens display och datorns bildskärm

Nu för tiden är det vanligt att folk läser nyhetsbrev i både datorers bildskärmar och mobilers displayer. Om samma nyhetsbrev ska kunna läsas i både en mobils display och en dators bildskärm så innebär det att det finns vissa praktiska problem att hantera eftersom det är en väldigt stor skillnad i bredd mellan dessa. Medan en dators bildskärm kan vara upp till 1920 bildpunkter (pixlar) bred så har många mobiler en displaybredd på endast 320 bildpunkter (pixlar). Ja, i vissa fall även under det. Så det kan alltså skilja över 6 gånger i bredd!

Man kan hantera denna stora skillnad på olika sätt:

  • Man har en länk till en Internetsida där en telefonanpassad version av nyhetsbrevet finns.
  • Man skickar ut två versioner av sitt nyhetsbrev: en för de som läser nyhetsbrevet i en mobil, en för de som läser nyhetsbrevet i en dator.
  • Man skapar ett nyhetsbrev som anpassar sin bredd automatiskt efter bildskärmens / displayens bredd.

Den sista punkten, dvs anpassning av ett nyhetsbrev efter en bildskärms / displays bredd, kan genomföras genom att använda stilmallar (style sheets). På denna Internetsida beskriver vi hur man går tillväga rent praktiskt:

> Anpassa ett nyhetsbrev efter en bildskärms bredd