Så anpassar du ditt nyhetsbrev till både mobilens display och datorns bildskärm

Nu för tiden är det vanligt att folk läser nyhetsbrev i både datorers bildskärmar och mobilers displayer. Om samma nyhetsbrev ska kunna läsas i både en mobils display och en dators bildskärm så innebär det att det finns vissa praktiska problem att hantera eftersom det är en väldigt stor skillnad i bredd mellan dessa. Medan en dators bildskärm kan vara upp till 1920 bildpunkter (pixlar) bred så har många mobiler en displaybredd på endast 320 bildpunkter (pixlar). Ja, i vissa fall även under det. Så det kan alltså skilja över 6 gånger i bredd!

Man kan hantera denna stora skillnad på olika sätt:

  • Man har en länk till en Internetsida där en telefonanpassad version av nyhetsbrevet finns.
  • Man skickar ut två versioner av sitt nyhetsbrev: en för de som läser nyhetsbrevet i en mobil, en för de som läser nyhetsbrevet i en dator.
  • Man skapar ett nyhetsbrev som anpassar sin bredd automatiskt efter bildskärmens / displayens bredd.

Den sista punkten, dvs anpassning av ett nyhetsbrev efter en bildskärms / displays bredd, kan genomföras genom att använda stilmallar (style sheets). På denna Internetsida beskriver vi hur man går tillväga rent praktiskt:

> Anpassa ett nyhetsbrev efter en bildskärms bredd

Lämna ett svar