Så markerar du poster med en specifik text i mailinglistor i MultiMailer

I detta blogginlägg visade vi hur du söker efter texter i en mailinglista i MultiMailer. En alternativ metod – som är speciellt användbar om du vet att texten förekommer fler gånger i mailinglistan – är att använda någon av markeringsfunktionerna i MultiMailer.

Funktionerna finns inte för alla fält i MultiMailer, men finns bl.a för företag, ort, land och domännamn i e-postadresser. Du kommer åt funktionerna genom att öppna menyn Redigera och sedan välja menyalternativet Fler markeringsalternativ.

Vill du exempelvis markera alla med ett visst företagsnamn så väljer du markeringsalternativet Markera efter företagsnamn i undermenyn som visas.

Meny

Nu öppnas en dialogruta, och där skriver du in en söktext i inmatningsrutan som visas.

Dialogruta

Beroende på hur texten ska genomsökas i företagsfältet kan du skriva in texten i inmatningsfältet på tre olika sätt:

1 – Exakt sökning
Med exakt sökning menas att texten måste stämma överens exakt för att hittas. Så skriver du t.ex Ericsson AB i inmatningsfältet så kommer enbart poster där det står Ericsson AB att markeras. Poster där det står t.ex Ericsson, LM Ericsson eller Ericsson Network Services hittas inte.

Dialogruta - Söktext 1

2 – Företagsnamnet måste börja med denna text
Om du vill markera alla företagsnamn som börjar med en viss text, t.ex Ericsson, så skriver du in texten med en stjärna efter sista bokstaven. Dvs så här: Ericsson*. Se även bilden nedan:

Dialogruta - Söktext 2

I detta fall kommer företagsnamn som Ericsson, Ericsson AB och Ericsson Network Services att markeras. Men inte LM Ericsson.

3 – Texten måste ingå någonstans i företagsnamnet
Om du vill markera alla företagsnamn där en viss text ingår någonstans i företagsnamnet så skriver du in texten med två stjärnor efter. Dvs så här: Ericsson**. Se även bilden nedan:

Dialogruta - Söktext 3

I detta fall kommer företagsnamn som Ericsson, Ericsson AB, Ericsson Network Services och LM Ericsson att markeras. Så oavsett var i företagsnamnet Ericsson finns, kommer posten att markeras.

Alla Markera efter-funktioner fungerar på samma sätt som beskrivits ovan.

Se även
> Så söker du efter texter i mailinglistor i MultiMailer
> Så skickar du ett nyhetsbrev till alla med samma domännamn
> Så hanterar du markeringar i mailinglistan med tangentbordet

Så söker du efter texter i mailinglistor i MultiMailer

Om du har stora mailinglistor så kan det vara tidskrävande att manuellt hitta en specifik text, t.ex ett företagsnamn. Då kan det vara bra att använda MultiMailers sökfunktion för detta.

Du kan använda MultiMailers sökfunktion genom att välja menyalternativet Sök i Redigera-menyn eller trycka ned tangentbordskombination CTRL F (när du har fliken Mailinglista framme). Då visas följande dialogruta:

Bild 1

Där kan du skriva in den text du vill söka efter vid inmatningsfältet Sök efter. Vid Sök-fält anger du vilken kolumn (vilket fält) i mailinglistan som du vill genomsöka och vid Matcha anger du hur du vill att sökningen i ett fält ska gå till.

När du angett den text och de inställningar som du vill använda dig av, trycker du på knappen Sök för att påbörja sökningen.

Om MultiMailer hittar texten du söker efter kommer den raden i mailinglistan att markeras av MultiMailer. Om texten inte hittas, visas ett informationsmeddelande.

Ibland kan samma text förekomma fler gånger i en mailinglista. Vill du söka efter nästa förekomst av samma ord så kan du trycka ned tangenten F3.

Se även
> Så markerar du poster med en specifik text i mailinglistor i MultiMailer

Så använder du MultiMailer-funktionen ’Skicka ett testmeddelande’

Innan du skickar ut ditt nyhetsbrev till dina kontakter i mailinglistan i MultiMailer så kan det vara bra att göra ett testutskick av nyhetsbrevet. Förutom att skicka nyhetsbrevet till din vanliga e-postadress så bör du även skicka nyhetsbrevet till andra e-postklienter (t.ex till en Gmail-adress, till Outlook, till en iPhone-telefon osv) för att se att de alla visar ditt nyhetsbrev korrekt.

Du kan göra ett sådant testutskick på olika sätt. I detta blogginlägg visar vi hur du använder funktionen Skicka ett testmeddelande i MultiMailer för att göra testutskick.

Skicka ett testmeddelande
Om du väljer menyalternativet Arkiv – Skicka ett testmeddelande eller trycker ned tangenterna Ctrl T så visas dialogrutan Skicka ett testmeddelande. Dvs denna:

Dialogrutan 'Skicka ett testmeddelande'

Via denna dialogruta kan du göra ett testutskick av det nyhetsbrev som är öppnat i MultiMailer. Vid inmatningsfältet E-postadress skriver du in den e-postadress som nyhetsbrevet ska skickas till. Vill du återanvända en tidigare inskriven e-postadress så kan du klicka på pil ned till höger om inmatningsfältet och välja en tidigare e-postadress ur listan som visas. De 8 senast använda e-postadresserna lagras i listan.

I inmatningsfältet Namn skriver du in ett namn som ska användas med e-postmeddelandet. Detta namn används tillsammans med e-postadressen i e-postmeddelandets Till-fält. Användning av detta inmatningsfält är frivilligt, så om du vill kan du utelämna namnet.

SkickaFör att skicka iväg nyhetsbrevet så klickar du på knappen Skicka nere till vänster i dialogrutan. Nyhetsbrevet skickas då till angiven e-postadress.

Observera att mejl som skickas via funktionen Skicka ett testmeddelande inte lagras i statistiklistan i fliken Statistik.

Så kan du lägga till ett temporärt prefix/suffix till ämnesraden
Om man skickar upprepade testmejl så blir det snabbt väldigt många mejl som hamnar i inkorgen och det kan då bli svårt att hålla isär de olika versionerna av testmejlen. Ibland anländer inte mejlen ens i kronologisk ordning utan temporära fördröjningar kan göra att mejlen anländer i fel tidsordning.

I MultiMailer kan man lösa detta problem genom att använda en funktion som lägger till ett temporärt prefix eller suffix till ämnesraden i samband med testutskick. Ett prefix är text som läggs före ordinarie ämnesrad och ett suffix är text som läggs efter ordinarie ämnesrad. Texten läggs bara in i samband med testutskick via dialogrutan Skicka ett testmeddelande. Ordinarie ämnesrad i nyhetsbrevet påverkas inte.

Om du vill aktivera denna funktion så trycker du ned tangenterna CTRL Ä (eller CTRL +) i dialogrutan Skicka ett testmeddelande. Efter aktivering ser dialogrutan då ut så här:

Dialogrutan 'Skicka ett testmeddelande' - Med prefix/suffix

När du aktiverar funktionen så visas en ram som heter Ämne i dialogrutan. Inom denna ram anger du om ett prefix eller ett suffix ska användas (Före ämnesrad = Prefix, Efter ämnesrad = Suffix) samt skriver in den text som ska användas till prefixet/suffixet.

Det prefix eller suffix som du anger läggs alltid in inom hakparenteser. Så om t.ex ordinarie ämnesrad är ”Detta är en ämnesrad” och du angett ett prefix med texten ”TEST”, då blir den kompletta ämnesraden:

[TEST] Detta är en ämnesrad

Fler exempel
Här nedan finns finns fler exempel på hur man kan använda temporära prefix och suffix till ämnesrader i samband med testutskick via MultiMailer:

Exempel 1: [GRANSKA] Detta är ordinarie ämnesrad
Exempel 2: Detta är ordinarie ämnesrad [VERSION 3]

Exempel 1 visar hur man kan använda temporära prefix när man vill att andra ska granska ens nyhetsbrev och exempel 2 visar man kan göra när man skickar flera versioner av sitt nyhetsbrev och vill skilja på de olika versionerna.

Se även
> Datafält i prefix/suffix i ämnesraden (för testmeddelanden)

Datafält i prefix/suffix i ämnesraden (för testmeddelanden)

I detta blogginlägg så beskriver vi hur man kan använda funktionen/dialogrutan Arkiv – Skicka ett testmeddelande i MultiMailer för att göra testutskick av nyhetsbrev. Bland annat beskriver vi hur man kan lägga till ett temporärt prefix eller suffix till den ordinarie ämnesraden. I detta blogginlägg ska vi ge lite mer tips om hur man kan använda temporära prefix och suffix i samband med testutskick.

Vi beskrev i det andra blogginlägget hur man skriver in text manuellt som hamnar antingen före eller efter den ordinarie ämnesraden. Men man kan även använda MultiMailers datafält här, så att vissa texter läggs in automatiskt i prefixet eller suffixet. Exempelvis datum och klockslag.

Skriver du exempelvis in texten Korrektur: [$Datum] [$Klockslag] i inmatningsfältet i ramen Ämne (se även bilden nedan)

Dialogrutan 'Skicka ett testmeddelande' - Med datafält

så kommer den slutgiltiga ämnesraden att se ut ungefär så här i mottagarens e-postklient:

Detta är en ämnesrad [Korrektur: 2019-04-05 14:32]

Texten ”Detta är en ämnesrad” är den ordinarie ämnesraden. Nedan kan du se hur det exempelvis ser ut i Microsoft Outlook:

Testmeddelande

Se även
> Så använder du MultiMailer-funktionen ‘Skicka ett testmeddelande’

Vad betyder de grafiska symbolerna i MultiMailers listor?

När du använder e-postverktyget MultiMailer så har du kanske märkt att det ibland visas grafiska symboler längst till vänster i MultiMailers mailinglista. Det visas även grafiska symboler i listorna som hanterar e-poststudsar, registreringar, avregistreringar och adressbyten.

Beroende på vilken operation som du gör så kan olika symboler visas för samma post i en lista. Om du t.ex skickar ut ett nyhetsbrev till en kontakt i mailinglistan så visas det en brevsymbol () för den kontakten. Om kontakten öppnar nyhetsbrevet så visas en brevsymbol med en grön bock (), och om kontakten klickar på en länk i nyhetsbrevet så visas istället en länksymbol ().

Här nedan så förklarar vi vad de olika grafiska symbolerna, som ibland visas i MultiMailers listor, betyder:

Se även
> Varför blir det ibland ett orange kryss vid vissa e-postadresser?

Varför blir det ibland ett orange kryss vid vissa e-postadresser?

Om du i samband med utskick med e-postverktyget MultiMailer ser ett orange kryss () till vänster om en e-postadress (i fliken Mailinglista eller fliken Skickade), så betyder det att denna e-postadress studsat nyligen. Då det sällan är någon idé att skicka ett mejl på nytt till samma e-postadress inom ett par veckor, så spärrar vi den temporärt i 14 dagar. När 14 dagar har gått så upphävs spärren automatiskt.

Tvåveckorsspärren minskar även risken för att antispamfilter reagerar negativt, för om en e-postadress studsar flera gånger på kort tid vid utskick från samma avsändare, då kan vissa antispamfilter börja se avsändaren som en spamkälla och blockera den temporärt eller permanent. Det riskerar alltså att även påverka leveransbarheten till e-postadresser som faktiskt fungerar. Därför är det viktigt att vänta ett tag innan man skickar på nytt till en e-postadress som nyligen studsat.

Se även
> Vad betyder de grafiska symbolerna i MultiMailers listor?
> Nyhetsbrev Nr 10/2016 – Varför är det så viktigt att hantera e-poststudsar?

Så skickar du ut nyhetsbrev med 4K / Ultra HD-bilder i MultiMailer

I detta blogginlägg så informerade vi om hur du kan anpassa programmet MultiMailer efter en 4K-skärm. Men i MultiMailer så kan du även anpassa dina nyhetsbrev efter 4K-skärmar. Då det är troligt att även vissa av mottagarna av dina nyhetsbrev har 4K-skärmar, alternativt att de har plattor eller smarttelefoner med högupplösande skärmar, så kan det vara en bra idé att göra denna anpassning när det är motiverat.

På vilket sätt kan ett nyhetsbrev anpassas efter 4K-skärmar?
De flesta av dagens e-postklienter kan rendera (rita upp) ett nyhetsbrev rätt på 4K-skärmar. Vad de däremot inte kan göra är att öka upplösningen och skärpan på bilder, om inte bilderna redan från början är förberedda för detta. Det är här vi har lagt in stöd i MultiMailer.

Bilder i nyhetsbrev kan lagras med fördubblad punkttäthet
En punkttäthet på 96 DPI (dots per inch) har länge varit en standard för bilder som visas på bildskärmar, men i takt med att alltfler skaffar 4K-skärmar eller skaffar plattor/smarttelefoner med högupplösande skärmar, så har ett behov av bilder med en högre punkttäthet för bildskärmar uppstått. Annars utnyttjar man ju inte bildskärmens högre upplösning till fullo. Du kan därför i MultiMailer ställa in att bilder ska lagras och visas med en högre punkttäthet hos nyhetsbrevsmottagarna. Istället för 96 DPI så kan bilder lagras och visas i 192 DPI, vilket innebär en fördubblad punkttäthet – både i höjd- och sidled.

Exempel
Bildexemplet nedan visar hur skillnaden kan bli hos en nyhetsbrevsmottagare med en 4K-skärm när man jämför en 192 DPI-bild med en 96 DPI-bild (bägge bilderna nedan är förstorade 2x):

Vilka funktioner i MultiMailer hanterar bilder på 192 DPI?
Det är framförallt två funktioner som hanterar 192 DPI-bilder och det är funktionen för att infoga en bild och funktionen för att infoga en grafisk titel i ett nyhetsbrev.

Påverkar detta hur bilder visas på äldre bildskärmar avsedda för 96 DPI?
Nej. På äldre bildskärmar och grafikkort som är inställda på 96 DPI så blir det ingen skillnad mot idag. Där visas bilderna som vanligt, med 96 DPI.

Finns det några nackdelar?
Bilderna blir skarpare, men det finns dock en nackdel när man använder 4K-bilder, vilket man bör vara medveten om, och det är att bildernas filstorlek ökar med ca 4 ggr om denna inställning är påslagen. Detta gör att mejlet blir större och det kan ta längre tid att skicka ut nyhetsbreven. Så man bör bara använda denna funktion när det är väldigt viktigt att bilderna är så skarpa som möjligt och det inte gör så mycket om bildfilerna är lite större än normalt.

Så här gör du för att MultiMailer ska lagra bilder i 4K / Ultra HD-format
Nedanstående tips beskriver hur du ställer in MultiMailer så att MultiMailer lagrar bilder med fördubblad punkttäthet (192 DPI istället för 96 DPI) när bilder infogas i ett nyhetsbrev.

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Alternativ i menyn Inställningar.
3. Markera alternativet Lagra bilder i 4K-format i dialogrutan.

4. Klicka på OK för att spara inställningarna.

En sak att tänka på
Observera att när du väljer en bild som du vill ska visas högupplösande i nyhetsbrevet så bör bildens mått i bildpunkter (bredd och höjd) vara minst dubbelt så stor som de dimensioner som du vill använda dig av i nyhetsbrevet. Till exempel, om bilden ska visas med måtten 200×200 bildpunkter i nyhetsbrevet så bör bilden ha sparats i minst 400×400 bildpunkter.

Se även
> Så kör du MultiMailer med hög DPI (hög skärpa) på en 4K-skärm

Hur du ändrar lagringsplats till OneDrive eller Dropbox i MultiMailer

Logotyper - Dropbox och OneDriveI nyhetsbrevsverktyget MultiMailer så kan man lagra applikationens användardata på tre olika platser: lokalt på hårddisken, i molnet (via molntjänsterna OneDrive eller Dropbox) eller på en nätverksserver.

Fördelar med att lagra MultiMailers dokument och datafiler i molnet
Om du använder en molntjänst för att lagra de filer som MultiMailer arbetar med så kan information delas med andra datorer. Lagrar du nyhetsbrev, mailinglistor och annan MultiMailer-data i OneDrive eller Dropbox så kan du t ex starta ett utskick på jobbet och arbeta med uppföljningen (hantera avregistreringar, e-poststudsar, ta fram statistikrapporter mm) hemma.

Så här gör du för att MultiMailers användardata ska lagras i molnet
Nedanstående tips beskriver hur du ställer in MultiMailer så att MultiMailers användardata lagras i molnet (i OneDrive eller Dropbox).

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Välj menyalternativet Inställningar – Alternativ.

3. Klicka på knappen Mappar. Nu öppnas nedanstående dialogruta:

Dialogrutan 'Mappar'

4. Markera alternativet Använd OneDrive / Dropbox.

5. Kontrollera så att sökvägen till vald molnmapp är rätt.

6. Tryck på OK för att stänga dialogrutorna.

Om du ändrat lagringsplats så behöver MultiMailer startas om för att de nya inställningarna ska börja gälla. För att få mer detaljerad information om inställningarna i dialogrutan Mappar så kan du trycka på tangenten F1.

Observera att du kan spara nyhetsbrev och mailinglistor i valfri mapp och enhet, oavsett vilken lagringsplats du använder. Inställningarna i dialogrutan Mappar berör i första hand MultiMailers datafiler, och andra typer av filer, som skapas automatiskt. Väljer du alternativet OneDrive /Dropbox så kommer MultiMailer dock att skapa mappar i molnet som kan användas för lagring av nyhetsbrev och mailing-listor mm.

Se även
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Ett enkelt sätt att kopiera e-postadresser från Excel till MultiMailer

Microsoft ExcelDet finns funktioner i MultiMailer för att importera data från Microsoft Excel till MultiMailers mailinglista. I bland annat detta tips beskriver vi hur du gör. Men ska du bara kopiera e-postadresser från ett Excel-ark så finns det ett alternativt sätt som ofta går snabbare. Tipset nedan förklarar hur du gör:

1. Starta Microsoft Excel och öppna det Excel-ark som du vill hämta data ifrån.
2. Starta MultiMailer med en tom (eller befintlig) mailinglista.
3. Markera i Excel kolumnen med e-postadresser.
4. Kopiera kolumnen till Windows Urklipp (t.ex med CTRL-C).
5. I MultiMailer, klicka på fliken Mailing-lista.
6. Välj menyalternativet Redigera – Klistra in (eller tryck CTRL-V).
7. En dialogruta visas. Välj Ja för att klistra in kontaktuppgifterna från Urklipp.

Nu ska samtliga e-postadresser i den kolumn som du markerade i Excel-arket vara kopierade till MultiMailer.

Även namnuppgifter mm kan kopieras på detta sätt
Du kan också klistra in namnuppgifter med mera på detta sätt om de ligger i samma ordning som i MultiMailers mailinglista. Vi förklarar mer i detta tips.

Visual Installer 2018 har nu stöd för EV-kodsignering

EVIdag så är det viktigt att installationer är kodsignerade, dvs signerade med ett digitalt certifikat. Detta ökar säkerheten och ger färre varningsmeddelanden i Windows. Hittills har vårt installationsverktyg Visual Installer stött sk standardkodsignering, men i den nya Visual Installer 2018 så har vi uppdaterat verktyget till att även ha stöd för EV-kodsignering (EV-certifikat). Det ger ännu högre säkerhet och risken för varningsmeddelanden i Windows går nästan ned till noll. Detta eftersom Windows och webbläsare (såsom Chrome, Edge och Internet Explorer) litar på EV-kodsignerade installationer i väldigt hög utsträckning.

Uppdaterad inställningsdialogruta i Visual Installer
Fliken Signering i dialogrutan Inställningar för installationsprogram har uppdaterats för att ha stöd för EV-kodsignering. Då ett EV-certifikat alltid levereras på en USB-sticka så ska du markera alternativet Mitt digitala certifikat finns på en USB-sticka i denna flik. Därefter kommer din installation att kodsigneras med ett EV-certifikat, om du har införskaffat en sådan. Se även bild nedan:

Visual Installer

Alla binära filer som distribueras är nu EV-kodsignerade
Förutom ovanstående så har vi även EV-kodsignerat samtliga binära filer som distribueras med en installation. Det reducerar risken för att Windows reagerar (och ger ett varningsmeddelande) på en binär fil efter att den har packats upp.

Se även
> Extended Validation (EV) Code Signing in Windows 8 / Windows 10