Föreningar och ideella organisationer kan använda MultiMailer extra förmånligt

Om du är verksam i en förening eller en ideell organisation så är e-post ett bra sätt att skicka ut information till medlemmar, sponsorer och samarbetspartners. Det är enkelt att använda, samt billigt, snabbt och miljövänligt.

Några användningsområden som finns är:

• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella nyheter
• Inbjudningar till möten och tävlingar
• Redovisning av tävlingsresultat
• Marknadsföring för att hitta nya medlemmar och sponsorer
• Skicka ut pressmeddelanden
• Göra undersökningar (enkäter)
• Mejla årsredovisningar
• Uppdatering av kontaktuppgifter i medlemsregister

Använd rätt e-postprogram
Men det gäller att ha rätt e-postprogram för att det ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt. Det fungerar inte så bra längre att använda ett vanligt e-postprogram / e-posttjänst, utan du behöver ett e-postprogram som har en mängd specialfunktioner som gör att det är lätt att skapa ett snyggt nyhetsbrev, samtidigt som brevet ska kunna skickas ut till många på en gång och helst även vara personligt utformad (t.ex med en anpassad hälsningsfras). Programmet måste dessutom kunna skapa nyhetsbrev som följer de designriktlinjer som gäller för e-post så att de visas korrekt i olika enheter, såsom mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator och stationär dator. Det är också viktigt att skapa nyhetsbrev som inte fastnar i skräppostfilter av misstag. SamLogic MultiMailer är ett e-postprogram som är framtaget för att hantera allt detta och mycket mer.

Extra förmånligt för föreningar och ideella organisationer
Den första versionen av e-postprogrammet SamLogic MultiMailer släpptes för mer än 10 år sedan och är idag ett av Sveriges mest använda e-postprogram för hantering av elektroniska nyhetsbrev. Programmet används av tusentals företag, myndigheter, organisationer och föreningar, såväl i Sverige som utomlands.

Mer information
Mer information om SamLogic MultiMailer och vilka extra förmånliga villkor som gäller för föreningar och ideella organisationer finns att läsa på nedanstående Internetsida:
> E-postprogram för föreningar och ideella organisationer

Tips: Färdiga nyhetsbrevsmallar för föreningar
En metod som används av de flesta professionella webbdesigners idag är att köpa in en färdig mall som de sedan anpassar till sina kunder. Genom att utgå från en färdig mall så vinner de mycket tid samtidigt som designen blir optimal. Vi rekommenderar dig att göra likadant: du utgår från en färdig mall som har ett tema som passar din förening/organisation, öppnar mallen i SamLogic MultiMailer och gör egna anpassningar, och på nolltid har du ett nyhetsbrev med professionell design som normalt sett skulle kosta tusentals kronor för en webbkonsult att ta fram från grunden.

Var du kan hitta gratis och billiga mallar för nyhetsbrev kan du läsa om i den här artikeln:
> Gratis nyhetsbrevsmallar för e-postmarknadsföring

Relaterad information
> Programtips för e-postverktyget SamLogic MultiMailer
> Artiklar om nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

Viktigt att veta när du skickar nyhetsbrev till Hotmail-adresser

När e-posttjänsten Hotmail ersattes med Outlook.com så gjordes en del förändringar för hur bilder hanteras vilket gör att bilder inte alltid visas korrekt i Outlook.com när man gör utskick med äldre MultiMailer-versioner. Det här problemet kan inträffa om bilder bäddas in i själva mejlet istället för att man använder länkar till bilder. Förutom att bilderna inte syns utan bara visas som röda kryss så finns det en risk att mottagarna uppfattar nyhetsbrevet som skräppost och klassar det som spam.

Skapa bildlänkar automatiskt med Internetpubliceringsfunktionen
SamLogic MultiMailer 2013 kan lösa detta problem genom att du använder funktionen som laddar upp kopior av nyhetsbrev till Internet. I samband med uppladdningen av nyhetsbrevskopian (HTML-filen och bildfilerna) så skapas det automatiskt bildlänkar i nyhetsbrevet. En annan stor fördel med att använda bildlänkar är att storleken på ditt nyhetsbrev blir mycket mindre och därmed kan du skicka ut dina nyhetsbrev flera gånger snabbare jämfört med när bilderna ligger inbakade i själva mejlet.

Vi rekommenderar därför alla MultiMailer-användare att använda bildlänkar, och kontakta gärna oss på support@samlogic.com för att få mer information om Internet-publiceringsfunktionen i MultiMailer 2013.

Relaterad information
> Hur du laddar upp kopior av nyhetsbrev i MultiMailer
> Så infogar du en länk till din nyhetsbrevskopia
> Varför visas inte bilder i Outlook.com (Hotmail)?
> Så får du bättre nyhetsbrevsstatistik
> En jämförelse av Outlook.com och Hotmail

RegGuard 2014: Klassbibliotek för .NET Framework medföljer

RegGuardEn av de största nyheterna i den nya versionen av vårt kopieringsskydd – SamLogic RegGuard 2014 – är att det nu följer med ett klassbibliotek för Microsoft .NET Framework. Med hjälp av detta klassbibliotek så kan RegGuard användas i applikationer skrivna i sk ”managed code”. Det innebär att programkoden inte är lika hårt bunden till hårdvara och operativsystem som tidigare versioner av verktyget har varit, utan kan användas i fler sammanhang.

64 bitars applikationer
64 bitarDet medföljande klassbiblioteket möjliggör även att RegGuard kan användas till 64 bitars applikationer. RegGuard 2012 och äldre krävde alltid att applikationen var skriven och kompilerad till 32-bitars kod, men det klassbiblioteket som följer med RegGuard 2014 fungerar oberoende av bitstorlek. Så vare sig applikationen kompileras till 32 bitar eller 64 bitar så kan .NET-klasserna i RegGuard 2014 användas.

4 klasser medföljer
Det följer med 4 klasser för Microsoft .NET Framework. Klasserna heter LicenseKey, Demo, OS och WebBrowser och har samma funktionalitet som den ActiveX och de DLL:er som följer med sedan innan. Det innebär att du nu kan välja mellan tre olika tekniker när du ska använda RegGuard i dina applikationer:

– Klasser för .NET Framework
– ActiveX-komponent
– DLL med traditionella funktioner

Exempel på användning
Kodexemplet nedan visar hur klassen Demo kan användas för att låta ett utvärderingsexemplar av ett program fungera i 30 dagar, innan det slutar att fungera:

Demonstration av klassen 'Demo'

Metoden InitializeDemoHandling initierar demohanteringen och metoden GetNoOfElapsedDays returnerar antal dagar som gått sedan programmet kördes för första gången. Med ett enkelt villkor kan man meddela användaren när tiden gått ut och därefter stänga igen programmet.

Nedanstående exempel visar hur klassen LicenseKey kan användas för att testa att en licensnyckel är korrekt:

Demonstration av klassen 'LicenseKey'

Metoden ValidateLicenseKey anropas för att testa att en licensnyckel som hämtats från ett inmatningsfält i ett formulär är korrekt. Är nyckeln felaktig så visas en informationsruta med ett felmeddelande.

Fler exempel
Det finns fler kodexempel tillgängliga på denna sida. De är skrivna i C#, men det är lätt att skapa motsvarande programkod i t.ex Visual Basic eller annat .NET-baserat språk.

Ny version: SamLogic RegGuard 2014 / Internet

Vi har nu släppt en ny version av vårt kopieringsskydd och registreringssystem RegGuard. Den nya versionen heter SamLogic RegGuard 2014 / Internet och innehåller bland annat följande nyheter:

– Stöd för Microsoft Windows 8.1
– Stöd för 64-bitars applikationer
– Ett klassbibliotek för Microsoft .NET Framework medföljer
– Samverkar med nya Visual Installer 2014

Mer information om nyheterna finns på denna nyhetssida. Detaljerad information om det nya klassbiblioteket för .NET finns på denna sida.

Mer information
> Kopieringsskyddet RegGuard nu tillgängligt som en moln-/prenumerationstjänst