3 tips för internetlänkar i nyhetsbrev (MultiMailer)

Med e-postverktyget MultiMailer 2014 kan du på ett enkelt sätt skapa nyhetsbrev som innehåller olika typer av internetlänkar. Det kan vara länkar till webbsidor, uppladdade dokument, filmer mm. Internetlänkarna kan även förses med förklarande symboler/ikoner och även göras unika för varje enskild mottagare av dina nyhetsbrev. Här nedan finns tre olika tips som visar hur du kan skapa olika typer av länkar:

> Tips: Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem
> Tips: Hur du infogar ikoner och symboler för länkar
> Tips: Hur du skapar mottagaranpassade internetlänkar

Se även följande blogginlägg
> Ikoner och symboler till länkar
> Fördelar med dokumentlänkar istället för bifogade filer

Fördelar med dokumentlänkar istället för bifogade filer (MultiMailer)

I ett tidigare blogginlägg så beskrev vi en funktion i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som gör det möjligt för dig att ladda upp dokument till en webbserver och sedan infoga länkar i nyhetsbreven som kan öppna dokumenten. Detta är en alternativ metod för att skicka dokument till mottagarna och kan användas istället för att bifoga dokumenten på traditionellt vis. Detta ger dig många fördelar, bland annat dessa:

utskicken går fortare eftersom nyhetsbreven blir mindre då inga dokument behöver bifogas
mindre risk att nyhetsbreven fastnar i antivirus- och skräppostfilter
mottagarna väljer själva om och när dokumenten ska laddas ned
gör det enklare för mottagarna att få tillgång till flera dokument på ett överskådligt sätt
dokumenten och deras innehåll kan beskrivas utförligt
du kan i MultiMailer se vem och hur många som öppnar dokumenten

Dokumentlänkarna kan kompletteras med ikoner / grafiska symboler
Som vi tog upp i detta blogginlägg så kan du infoga ikoner och grafiska symboler till klickbara länkar i MultiMailer. Ikonerna kan exempelvis användas för att förstärka att det är en länk eller informera nyhetsbrevsmottagarna om vilken typ av dokument som öppnas om de klickar på länken. T.ex så kan du addera en PDF-ikon till en länk som öppnar ett PDF-dokument, en Excel-ikon till en länk som öppnar ett Excel-ark, en Word-ikon till en länk som öppnar ett Word-dokument osv. Exemplet nedan visar en länk med en PDF-ikon:

Så använder du funktionen
Hur du använder funktionen i MultiMailer beskrivs i det här tipset:

> Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

Så får du fler nyhetsbrev att nå mottagarna

De flesta företag har idag nyhetsbrev som de skickar ut till kunder och samarbetspartners eftersom det är ett enkelt sätt att informera om nyheter, men alla är nog inte medvetna om att e-postmarknadsföring också är det mest kostnadseffektiva sättet att marknadsföra och sälja produkter och tjänster. Det visar många undersökningar. Men detta förutsätter dock att man gör på rätt sätt och använder ett bra e-postverktyg.

Nya förutsättningar för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring
De senaste åren har det skett stora förändringar när det gäller hanteringen av e-post vilket ställer nya krav på hur nyhetsbrev ska utformas och skickas ut för att man ska uppnå bästa möjliga resultat. Bl.a har bekämpandet av skräppost – där allt striktare filter används för att stoppa spam – gjort att det blivit svårare för legitima nyhetsbrev att nå sina mottagare. Sedan läser alltfler nyhetsbreven i smarttelefoner och surfplattor, vilket ställer nya krav på utformningen av nyhetsbrev.

MultiMailerMultiMailer hanterar ovanstående effektivt
Genom att använda nyhetsbrevsverktyget MultiMailer så behöver du inte oroa dig för ovanstående problem. Förutom att skapa och skicka ut nyhetsbrev på rätt sätt så kan MultiMailer hjälpa dig att ta fram personliga nyhetsbrev, hantera e-poststudsar, ta bort dubbletter, hantera prenumerationer och avanmälningar, föra statistik över e-postutskick, ge underlag för uppföljning av e-postutskick mm.

Alla e-postutskick sker via en auktoriserad e-postserver, SamLogic MultiMailer E-postserver, vilket minskar risken för att dina nyhetsbrev fastnar i skräppostfilter av misstag. Men systemet är flexibelt, så har du redan en egen e-postserver så kan den också användas med MultiMailer.

Varför ska du välja MultiMailer?
Idag finns det många olika nyhetsbrevstjänster och nyhetsbrevs-program på marknaden. Vi har frågat MultiMailer-användarna varför de föredrar MultiMailer före andra nyhetsbrevsverktyg, och här är några orsaker som de har uppgett:

  • Användargränssnitt, dokumentation, tips och support (inkl. telefonsupport) är på svenska.
  • Skapade nyhetsbrev ser bra ut i smarttelefoner, plattor, bärbara datorer och stationära datorer.
  • Hög leveransbarhet. Eftersom en auktoriserad e-postserver används så ökar chansen att nyhetsbreven tar sig förbi skräppostfilter.
  • Enkelt att använda. Tack vare feedback från våra användare så har vi skapat ett system som upplevs som väldigt lättanvänt.
  • Snabbt användargränssnitt. Även om data kan placeras i molnet så körs själva användargränssnittet lokalt vilket gör det mycket snabbt.
  • Användarna kan sköta allt själva utan att behöva vara tekniker eller designers vilket gör att de slipper vara beroende av andra.

MultiMailerUtvärdera MultiMailer kostnadsfritt
För att du också ska kunna upptäcka fördelarna med MultiMailer så kan du utvärdera nyhetsbrevsverktyget helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Klicka på länken nedan så skickar vi mer information:
> Jag vill prova MultiMailer

Läs även följande blogginlägg och artiklar
> E-postmarknadsföring vs Facebook, vilket är bäst?
> Så fungerar skräppostfilter
> 15 tips om hur du ger dina nyhetsbrev lägre spampoäng