3 tips för internetlänkar i nyhetsbrev (MultiMailer)

Med e-postverktyget MultiMailer 2014 kan du på ett enkelt sätt skapa nyhetsbrev som innehåller olika typer av internetlänkar. Det kan vara länkar till webbsidor, uppladdade dokument, filmer mm. Internetlänkarna kan även förses med förklarande symboler/ikoner och även göras unika för varje enskild mottagare av dina nyhetsbrev. Här nedan finns tre olika tips som visar hur du kan skapa olika typer av länkar:

> Tips: Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem
> Tips: Hur du infogar ikoner och symboler för länkar
> Tips: Hur du skapar mottagaranpassade internetlänkar

Se även följande blogginlägg
> Ikoner och symboler till länkar
> Fördelar med dokumentlänkar istället för bifogade filer

Lämna ett svar