Uppdatering av SPF hos webbhotellen Ballou, Binero, Crystone, FS Data, Loopia, Oderland och One.com

SPFSom vi tog upp i ett tidigare blogginlägg så kan en för stor utskickshastighet leda till att en del spamfilter aktiveras och att nyhetsbrev och andra typer av mejl filtreras bort som spam, även om de är legitima. Vi gav dock i blogginlägget en del förslag på åtgärder som man bör följa för att förhindra att detta problem uppstår.

En annan sak som är viktig: SPF
Om du inte hört talas om SPF (Sender Policy Framework) sedan tidigare så är det viktigt att du bekantar dig med uttrycket och kontrollerar att du har rätt inställningar/värden där. Inställningarna för SPF påverkar också framkomligheten för e-post (t.ex nyhetsbrev) kraftigt.

Kort om SPF
SPF (Sender Policy Framework) är en metod som används för att förhindra att e-post skickas med förfalskade domännamn i avsändaradressen. Detta har blivit ett ökande problem på senare år, och för att stoppa denna utveckling så har man börjat tillämpa vissa motåtgärder, däribland SPF. SPF innebär kortfattat att man skapar en lista med godkända e-postservrar för avsändarens domän. Den e-postserver som man använder för utskick måste finnas med på listan. När mejlet når mottagarens server, så sker en kontroll av den server som levererat mejlet mot avsändardomänens SPF, och saknas servern i listan så kommer mejlet troligen att avvisas eller placeras i skräppostmappen.

Idag är SPF ett måste
Tidigare var det en rekommendation att använda SPF, men idag så har det blivit ett måste. Sedan förra året har e-postservrarna blivit väldigt strikta här, och hos vissa mottagare är det i princip omöjligt att leverera ett mejl utan korrekt och matchande SPF. Mejlen förkastas alltid.

Så kontrollerar du din aktuella SPF och så uppdaterar du den
Vi har publicerat en artikel på vår hemsida som beskriver hur du kontrollerar din nuvarande SPF och hur du uppdaterar den om behovet finns. Tillvägagångssättet kan vara olika beroende på vilket webbhotell du använder, men i artikeln så ger vi direktlänkar till information / instruktioner för webbhotellen Ballou, Binero, Crystone, FS Data, Loopia, Oderland och One.com. Artikeln innehåller även generell information för dig som har ett annat webbhotell eller en annan domänlösning för din e-postadress.

> Varför SPF är viktigt & hur du uppdaterar SPF på ditt webbhotell (artikel)

Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp med att uppdatera SPF så hjälper vi på SamLogic gärna till. Du kan kontakta oss på 070-397 14 91 eller på support@samlogic.com så hjälper vi dig att lägga in korrekta SPF-inställningar hos ditt webbhotell.

Se även
> MultiMailer använder primärt en utskicksserver hos Amazon för leverans av nyhetsbrev
> MultiMailers utskicksservrar för e-post följer GDPR

Hur du kopierar & importerar kontaktuppgifter från ett Excel-ark till MultiMailer

Microsoft ExcelDet finns olika metoder för att skapa en utskickslista i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer. Ett sätt att skapa en utskickslista är att kopiera eller importera kontaktuppgifter från ett Excel-ark till MultiMailer. Detta Excel-ark kan ha skapats via en export från t.ex en kunddatabas eller CRM-system.

Även om Excel-ark främst är skapat för att hantera beräkningar och kalkyler mm, så är det även ett lämpligt och vanligt filformat för att överföra data mellan två olika applikationer. Detta eftersom du får en bra överblick över informationen och på ett enkelt sätt kan redigera innehållet, om ett behov uppstår.

Information som är lagrad i ett Excel-ark kan överföras på olika sätt. Vilken metod som är bäst beror bl.a på hur många datafält (kolumner) och vilka typer av datafält ur Excel-arket som ska kopieras till MultiMailer. Nedan beskriver vi olika metoder och förklarar när just den metoden bör användas:

Endast e-postadresser

Excel-ark (1)

Om du endast ska kopiera e-postadresser till MultiMailer så kan du använda Windows urklippsfunktion för detta. Det är en enkel och snabb metod. Vi förklarar mer i detta tips:
> Så kopierar du e-postadresser från Excel till MultiMailer via Urklipp

E-postadresser, förnamn och efternamn

Excel-ark (2)

Om e-postadresser, förnamn- och efternamn ligger lagrat i ditt Excel-ark enligt bilden ovan, så är det i regel enklast att använda Windows urklippsfunktion för att kopiera över informationen till MultiMailer. Mer information finns i det här tipset:
> Så kopierar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp

E-postadresser och namn

Excel-ark (3)

Om du har e-postadresser och personnamn lagrat i ditt Excel-ark på så sätt att förnamn och efternamn är hopslagna i samma kolumn (som i bilden ovan) så ska du använda MultiMailers importfunktion för Excel för att kopiera över informationen till MultiMailer. Denna funktion kan dela upp namn i förnamn och efternamn automatiskt vid import, så att det blir rätt i MultiMailers mailinglista. Detta tips visar hur du använder importfunktionen för Excel:
> Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel

Blandade kontaktuppgifter

Excel-ark (4)

Om du ska kopiera över även andra kontaktuppgifter än e-postadress och personnamn, exempelvis även kundnummer, företagsnamn och adressuppgifter, så ska du använda MultiMailers importfunktion för Excel för att kopiera kontaktuppgifterna till MultiMailer. Detta tips visar hur du gör:
> Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel

Summering
Imporfunktionen för Excel fungerar på alla typer av Excel-ark, t.o.m om Excel-arket enbart innehåller e-postadresser, men urklippsmetoden kan vara snabbast och enklast vid sådana sammanhang. Ligger data lagrat på ett mer komplext sätt i Excel-arket, då måste imporfunktionen för Excel alltid användas.

   

Se även
> Så importerar du uppgifter från Outlooks Kontakt-mapp till mailinglistan
> Så importerar du kontaktuppgifter från en textfil till MultiMailer
> Så importerar du semikolonavgränsade e-postadresser som ligger på en rad