Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel

 
I MultiMailer är det möjligt att importera data direkt från ett Microsoft Excel-kalkylark. Tipset nedan visar hur du utför en import av kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer.

Den här importfunktionen är bra att använda om det är mycket kontaktuppgifter som ska läsas in till MultiMailers mailinglista. Om det är lite kontaktuppgifter som ska hämtas (t.ex endast e-postadresser) så är det enklare att kopiera kontaktuppgifter via Windows Urklipp. Se denna sida för mer information.
 
 
Så här importerar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer:
 
1. Starta MultiMailer (och stäng startrutan om den visas).

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista.3. Välj alternativet "Importera från Microsoft Excel" i dialogrutan som visas och klicka på Nästa.4. Välj en Excel-fil av typen .xls eller .xlsx genom att klicka på knappen Välj fil.5. Klicka på Nästa.

6. Välj vilka fält / kolumner i Excel som ska importeras till MultiMailer i dialogrutan som visas nu. De vanligaste fälten matchas ihop automatiskt, men ska ytterligare fält väljas kan du göra det manuellt.
Vi förklarar på denna sida hur du gör det.7. Klicka på Importera för att starta importen.

8. Nu läses all data in till MultiMailers mailinglista. När importen är färdig visas en informationsruta som redovisar antal poster som har importerats.
 
 
För att importen ska ske smidigt måste data ligga på ett standardiserat sätt i kalkylarket. Första raden ska innehålla fältrubriker och första kolumnen ska innehålla första fältet. Exempel:

Excel - Tre kolumner med data

Excel-arket bör också vara så "rent" som möjligt och endast innehålla data. Formateringar (färger, grafik mm) bör hållas på ett minimum. Försök även att undvika Excel-ark med makron mm.
 
MultiMailer kan importera både .XLS och .XLSX-filer. Formatet .XLS förutsätter dock att du har Microsoft Excel installerad i datorn. Mer information finns på denna sida, där vi även förklarar hur du kan snabba upp importen, om du har många kontakter som ska importeras.
  
 
Se även
 
Så kopierar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp
Så importerar du kontaktuppgifter från en textfil till MultiMailer
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic