Så väljer du fält i importguiden

 
I importguidens sista steg väljer du vilka fält / kolumner som ska importeras till MultiMailer och vilka fält i MultiMailer som ska ta emot informationen. De vanligaste fälten matchas ihop automatiskt, men ska ytterligare fält väljas kan du göra det manuellt. Vi förklarar nedan hur du gör.
 
   
Hur du väljer vilka fält som ska importeras
 
I importguidens slutsteg hittar du en lista med fält i MultiMailer och fält i Excel-arket. Via denna lista parar du ihop fält i MultiMailer med fält i Excel-filen.
 


För att para ihop två fält så klickar du först på det fält i MultiMailer som ska ta emot information (i listans vänstra kolumn, med titeln Fält i MultiMailer). Därefter klickar du i högerkolumnen vid samma rad (i kolumnen med titeln Fält i Excel). Då öppnas en listruta med alla fält i Excel-filen. För exempel, se bilden nedan:Ur denna lista väljer du det fält i Excel-filen som ska importeras till det valda MultiMailer-fältet.

I våra bildexempel har vi valt ett fält (kolumn) i Excel-filen som heter Gatuadress. Allt innehåll i denna kolumn kommer att importeras till fältet Adress i MultiMailer (se bild ovan och nedan).


 
 
  
  
< Tillbaka
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
SamLogic