Så kan du snabba upp importen från Excel

 
Om din Excel-fil är en oformaterad enkel datafil med enbart kontaktuppgifter och är sparad i formatet .XLSX så kan du snabba upp importen rejält genom att låta MultiMailer använda en alternativ importmetod. Metoden är väldigt snabb men den förutsätter att Excel-arket enbart innehåller ren data och inte är formaterad med färger, olika teckensnitt, grafik mm.

Tipset nedan visar hur du aktiverar den snabbare importmetoden i MultiMailer:
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Inställningar - Alternativ.

3. Öppna fliken Import.

4. Markera alternativet Importera direkt via XML.5. Klicka på OK för stänga dialogrutan.
 
 
Nu kan du importera data från Excel-ark med hjälp av den snabbare importmetoden. Får du problem (t.ex pga av att Excel-arket inte är en ren datafil) så kan du när som helt återgå till den ursprungliga importmetoden. Hur själva importen går till beskrivs på denna tipssida.
 
  
Om du inte har Microsoft Excel installerad i din dator så kommer MultiMailer att slå på inställningen Importera direkt via XML automatiskt. Detta eftersom det är den enda importmetod (för direktimport) från Excel-ark som stöds. Får du problem här så kan du dock alltid använda textimport istället. Du kan alltså spara om Excel-arket som en textfil och sedan importera den till MultiMailer via MultiMailers textimportfunktion.
 
 
  
  
< Tillbaka
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
SamLogic