Så kopierar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp

 
Detta tips visar hur du på ett enkelt sätt kan kopiera kontaktuppgifter från Microsoft Excel till MultiMailers mailinglista genom att använda Windows Urklipp:
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta Microsoft Excel och öppna det Excel-ark som du vill hämta data ifrån.

2. Starta MultiMailer med en tom (eller befintlig) mailinglista.

3. Markera i Excel de kolumner som ska kopieras till MultiMailers mailinglista.

Excel - Tre markerade kolumner med data

4. Kopiera dessa kolumner till Windows Urklipp (t.ex med CTRL-C).

5. I MultiMailer, klicka på fliken Mailing-lista.

6. Välj menyalternativet Redigera - Klistra in (eller tryck CTRL-V).

7. En dialogruta visas. Välj Ja för att klistra in kontaktuppgifterna från Urklipp.
  
 
För att importen från Excel till en mailinglista ska ske smidigt måste kolumnerna (fälten) ligga i samma ordning i Microsoft Excel som i MultiMailer. Dvs första kolumnen ska innehålla e-postadresser, andra kolumnen förnamn, tredje kolumnen efternamn osv. Som på bilden nedan:
 
Excel - Tre kolumner med data
 
 
Om det är så att förnamn och efternamn är lagrade i samma kolumn istället för separata kolumner som ovan så kan du följa detta tips istället. Om du enbart vill kopiera e-postadresser från Excel så rekommenderar vi detta tips.
 
 
Se även
 
Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel
Så importerar du kontaktuppgifter från en textfil till MultiMailer
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic