Så kopierar du e-postadresser från Excel till MultiMailer via Urklipp

 
Detta tips visar hur du på ett enkelt sätt kan kopiera e-postadresser från Microsoft Excel till MultiMailers mailinglista genom att använda Windows Urklipp:
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta Microsoft Excel och öppna det Excel-ark som du vill hämta e-postadresser ifrån.

2. Starta MultiMailer med en tom (eller befintlig) mailinglista.

3. Markera i Excel kolumnen med e-postadresser.
 
Excel - En markerad kolumn med data
 
4. Kopiera kolumnen till Windows Urklipp (t.ex med CTRL-C).

5. I MultiMailer, klicka på fliken Mailing-lista.

6. Välj menyalternativet Redigera - Klistra in (eller tryck CTRL-V).

7. En dialogruta visas. Välj Ja för att klistra in kontaktuppgifterna från Urklipp.

Nu ska samtliga e-postadresser i den kolumn som du markerade i Excel-arket vara kopierade till MultiMailer.
 
 
E-postadresser kan kopieras från vilken kolumn och vilken startrad som helst i Excel-arket. Det viktiga är att de alla är placerade inom en och samma kolumn - och att varje rad (i denna kolumn) endast innehåller en e-postadress.
 
 
Du kan också kopiera över namnuppgifter med mera på detta sätt om de ligger i samma kolumnordning i Excel som i MultiMailers mailinglista. Vi förklarar mer i detta tips.
 
 
Se även
 
Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel
Så importerar du semikolonavgränsade e-postadresser som ligger på en rad
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic