Så importerar du semikolonavgränsade e-postadresser som ligger på en rad

 
Det händer ibland att e-postadresser som ska importeras till MultiMailer är placerade på en enda lång rad med semikolon (;) eller komma (,) mellan e-postadresserna. T.ex så här:MultiMailer kan hantera en sådan rad på ett lätt sätt. Om du kopierar raden till Windows Urklipp så kan du klistra in raden med e-postadresserna direkt till MultiMailers mailinglista, t.ex via menyalternativet Redigera – Klistra in eller genom att trycka ned tangenterna Ctrl – V.

Varje e-postadress hamnar automatiskt i en egen post i mailinglistan. T.ex kommer de tre e-postadresserna i bildexemplet ovan att hamna så här i MultiMailers mailinglista:När du kopierar e-postadresser som ligger i detta format till MultiMailers mailinglista så kommer MultiMailer av säkerhetsskäl att visa dig följande två frågerutor:

Fråga 1:Fråga 2:För att klistra in e-postadresserna ska du svara Ja på bägge frågorna. 
  
 
Se även
 
Så importerar du kontaktuppgifter från en textfil till MultiMailer
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic