BergmanLabora säljer mer med SamLogic MultiMailer

BergmanLaboraBergmanLabora AB, som är en av Sveriges ledande leverantörer till den svenska laboratorie- och renrumsmarknaden, har använt e-postverktyget SamLogic MultiMailer i många år. Vi har fått mycket bra feedback från dem och i och med detta har MultiMailer utvecklats till ett e-postverktyg som uppfyller de krav som alla professionella e-postmarknadsförare har.

För att e-post ska vara en framgångsrik marknadsföringskanal och leda till ökad försäljning så behöver du kunna skapa nyhetsbrev där budskapet är anpassat efter mottagarna; detta gäller innehållet, texten och själva utformningen. MultiMailerSamLogic MultiMailer har funktioner som gör detta möjligt och genom de olika selekteringsmöjligheterna och statistikfunktionerna för vem som öppnar och klickar på olika länkar så kan man se till att slutkunderna får mejl med just den information som de är intresserade av vid rätt tidpunkt vilket leder till välinformerade kunder och mer försäljning.

Exempel på nyhetsbrev från BergmanLabora
Exempel på BergmanLaboras nyhetsbrev skapat med MultiMailer

BergmanLabora är ett företag som använder e-postmarknadsföring på just detta sätt. Så här säger Lina Åström, marknadschef på BergmanLabora, om MultiMailer:

Vad är det för typ av information ni brukar skicka ut med MultiMailer?
”Vi på BergmanLabora skickar ut nyhetsbrev och erbjudanden om våra produkter för laboratoriet. Vi skickar även ut inbjudningar till våra events. Sen vi startade med strukturerad e-post marknadsföring har vi ökat synligheten rejält bland våra kunder, vilket har lett till fler och mer lönsamma affärer.”

Är det något speciellt du tycker är bra med MultiMailer?
”Multimailer är lätt att använda om man kan enklare HTML kod. Programmet är mycket prisvärt jämfört med andra alternativ. Att man dessutom kan använda programmet från valfri server är en stor fördel. Vi använder rapporterna för klick och öppning för uppföljning av våra e-mail kampanjer.”

BergmanLabora
DITT LAB – VÅRT JOB

BergmanLabora AB grundades 1906 och har sitt huvudkontor i Danderyd med filialer i Göteborg och Gävle. BergmanLabora marknadsför och säljer laboratorieutrustning, förbrukningsprodukter till lab och renrum samt tjänster för bl.a. teknisk service. Företaget vänder sig till forskare inom naturvetenskap vid industri, universitet och högskolor. Produktsortimentet är uppdelat i fyra områden: analysinstrument, apparater, förbrukningsartiklar för lab och renrum samt mikroskopi och optisk mätning. BergmanLabora AB ingår i Addtech AB och är noterad på Nasdaq OMX Stockholm på Mid Cap-listan.

Mer information om företaget och dess produkter finns på BergmanLaboras hemsida.

Se även följande blogginlägg
> Smarta företag använder SamLogic MultiMailer
> Svenska Lions medlemmar använder e-postverktyget SamLogic MultiMailer extra förmånligt
> Varför använder AB Edsbyverken MultiMailer?

Och följande artiklar
> Skapa nyhetsbrev som ökar din försäljning
> Effektiv marknadsföring med e-post