Vilken teckentabell ska man välja för nyhetsbrev?

När du skickar nyhetsbrev med MultiMailer är det viktigt att du har valt en lämplig teckentabell. Detta för att alla bokstäver och andra tecknen ska visas korrekt hos e-postmottagarna. Vilken teckentabell som du ska välja beror på vilket språk som din text är skriven på.

Innan vi går igenom möjliga teckentabeller så ska vi informera om var i MultiMailer som man kan ändra på teckentabellen. Det sker i fliken Språk i dialogrutan Alternativ (se bild nedan):

Vid listrutan Teckentabell i denna flik så kan du välja en teckentabell för ditt nyhetsbrev.

Vilken teckentabell ska man välja?
Det finns många teckentabeller att välja mellan i MultiMailer, men rent generellt så rekommenderar vi att du väljer en av följande två teckentabeller:

Western European (ISO) – [iso-8859-1]
Om ditt nyhetsbrev är på svenska, finska, engelska, tyska, spanska eller annat västeuropeiskt språk så rekommenderar vi er att välja detta alternativ. Det är det vanligaste alternativet för västeuropeiska språk och stöds i princip av alla e-postklienter som finns i dessa länder, och i hög grad även utanför Västeuropa. Om dina e-postmottagare finns i länder som USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland m fl och du ska skicka engelsk text till dem så rekommenderas detta alternativ även i dessa fall.

Unicode (UTF-8) – [utf-8]
Om ditt nyhetsbrev inte är skrivet på ett västeuropeiskt språk utan istället på ett östeuropeiskt språk eller på ryska, arabiska, hebreiska, eller ett asiatiskt språk mm, så rekommenderar vi er att välja detta alternativ istället. Alternativet Unicode (UTF-8) innehåller tecken från i princip alla skriftspråk som finns på jorden och stödet för Unicode (UTF-8) är väldigt utbrett idag.

Om din källtext är skapad med en annan teckentabell än ovan
Normalt så kan du klistra in text direkt från en källa till MultiMailer, men om teckentabellerna är olika så kan det hända att tecknen visas fel. Om du råkar ut för det så kan du testa att först klistra in texten i Windows Anteckningar och sedan spara ned textfilen på din hårddisk i formatet UTF-8. Då kommer Windows att konvertera texten till Unicode (UTF-8). Om denna omvandling gått bra så kan du sedan klistra in texten i MultiMailer (det gäller både ämnesrad och bodytext). Men kontrollera först att MultiMailer är inställd på Unicode (UTF-8) – [utf-8] innan du klistrar in texten.

Att tänka på om du skapar nyhetsbrev med ett annat program
Om du använder t.ex Dreamweaver (eller motsvarande program) för att skapa nyhetsbrev som du sedan skickar ut med MultiMailer så bör du säkerställa att både MultiMailer och det andra programmet är inställd på samma teckentabell. Du slipper då riskera att det blir konverteringsproblem när nyhetsbrevet öppnas i MultiMailer. Om du har ställt in t.ex utf-8 i det andra programmet (t.ex Dreamweaver) så bör du ha samma inställning i MultiMailer (dvs Unicode (UTF-8) – [utf-8]).

Se även
> Vilken teckentabell har använts för ett befintligt nyhetsbrev?
> MultiMailer har stöd för Unicode och därmed världens alla språk

Vilken teckentabell har använts för ett befintligt nyhetsbrev?

Om du undrar med vilken teckentabell som en specifik HTML-fil är sparad i, och inte har tillgång till ditt ordinarie designverktyg, så kan du lätt undersöka detta ändå. Det finns olika metoder för att ta reda på teckentabellen och här nedan beskriver vi två olika metoder:

Metod 1
Metod 1 är att öppna HTML-filen i MultiMailer och sedan välja menyalternativet Format – Visa HTML-kod. Överst i det fönster som visas tittar du efter en rad liknande denna:

Efter ”charset” så ser du vald teckentabell. I detta fall är teckentabellen ”utf-8” vald. Se även bild nedan (se röd understrykning):

Metod 2
En annan metod är att öppna HTML-filen i Windows Anteckningar. Där spanar du efter samma rad som ovan. Se bild nedan (se röd understrykning):

I detta fall är teckentabellen ”iso-8859-1” vald.

Se även
> Vilken teckentabell ska man välja för nyhetsbrev?
> MultiMailer har stöd för Unicode och därmed världens alla språk