Vilken teckentabell har använts för ett befintligt nyhetsbrev?

Om du undrar med vilken teckentabell som en specifik HTML-fil är sparad i, och inte har tillgång till ditt ordinarie designverktyg, så kan du lätt undersöka detta ändå. Det finns olika metoder för att ta reda på teckentabellen och här nedan beskriver vi två olika metoder:

Metod 1
Metod 1 är att öppna HTML-filen i MultiMailer och sedan välja menyalternativet Format – Visa HTML-kod. Överst i det fönster som visas tittar du efter en rad liknande denna:

Efter ”charset” så ser du vald teckentabell. I detta fall är teckentabellen ”utf-8” vald. Se även bild nedan (se röd understrykning):

Metod 2
En annan metod är att öppna HTML-filen i Windows Anteckningar. Där spanar du efter samma rad som ovan. Se bild nedan (se röd understrykning):

I detta fall är teckentabellen ”iso-8859-1” vald.

Se även
> MultiMailer har stöd för Unicode och därmed världens alla språk