MultiMailer uppdaterad för att hantera senaste API för Twitter

Under sommaren så uppdaterade Twitter sitt API (applikationsgränssnitt) från REST API version 1.0 till REST API version 1.1, och vi har nu uppdaterat vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer för att hantera detta. Så använder du Twitter-funktionen i MultiMailer, eller planerar att använda den, så måste du se till att du har lägst version 8.0.22 av SamLogic MultiMailer 2013 installerad i din dator. Äldre versioner av MultiMailer arbetar mot REST v1.0, vilket Twitter inte längre stöder. I dagsläget stöder Twitter endast REST v1.1.

En av de största skillnaderna mellan nuvarande API och föregående API är att nu krypteras all trafik till och från Twitter (med protokollet SSL). Det innebär att säkerheten är mycket högre jämfört med tidigare.

Se även
> Så används nya Twitter-funktionen i MultiMailer 2013

Fullt stöd för Unicode när du skapar nyhetsbrev i MultiMailer 2013

Vi har uppdaterat vårt e-postverktyg MultiMailer 2013 så att den nu har fullt stöd för teckensystemet Unicode (UTF-8) när du skapar och skickar ut nyhetsbrev. Det innebär att du kan ta fram och skicka nyhetsbrev på vilket språk som helst och med vilka skrivtecken som helst, exempelvis kinesiska, japanska, thailändska, ryska, arabiska, hebreiska osv. Givetvis stöds även västerländska språk som engelska, tyska, franska, spanska, grekiska, italienska osv.

Nyhetsbrev på thailändska

För fler detaljer, se följande blogginlägg:
> MultiMailer har stöd för Unicode och därmed världens alla språk.

Så används Twitter-funktionen i MultiMailer

I vårt nyhetsbrevsverktyg SamLogic MultiMailer finns en funktion som du kan använda för att publicera Twitter-meddelanden (tweets) direkt från programmet. Så i samband med att du skickar ut ett nyhetsbrev kan du även informera på Twitter om det. Du använder Twitter-funktionen i MultiMailer genom att välja menyalternativet Twitter i menyn Arkiv. Då öppnas följande dialogruta upp:

Webblänkar i Twitter-meddelanden kan komprimeras automatiskt. Du kan välja om du vill använda tjänsten bit.ly för att komprimera länkar eller om du vill att Twitter ska komprimera länken när meddelandet tas emot. Vill du använda tjänsten bit.ly för att komprimera länkar markerar du alternativet Komprimera länk till webbsida med bit.ly i dialogrutan Skicka meddelande till Twitter (se bild ovan).

Du ser längden på Twitter-meddelandet löpande när du skriver in din text så att du vet att du inte överskrider maxgränsen på 140 tecken. Användarnamn och lösenord till ditt Twitter-konto anger du genom att trycka på knappen Ändra i dialogrutan.

Mer användning av sociala medier
Det går även att lägga in en ikon för Twitter i ditt nyhetsbrev, så om en användare klickar på ikonen öppnas din Twitter-sida upp. Se steg 8 i detta tips (avsnittet ”Sociala medier”).

Relaterad information
> Användning av sociala medier i MultiMailer

Nya priser för MultiMailers tilläggstjänster

I nya MultiMailer 2013 så har MultiMailers tilläggstjänster förbättrats och utökats – dessutom så får du nu 6 nyhetsbrevstjänster till priset av 1. Så från och med den 1 juli 2013 så har vi en ny prislista för tilläggstjänsterna till MultiMailer.
Mer information och den nya prislistan finns i det här PDF-dokumentet.

Utökade och förbättrade nyhetsbrevstjänster i MultiMailer 2013
I MultiMailer 2013 har funktionerna för att använda MultiMailer e-postserver, statistik, e-poststudsar och registreringar/avregistreringar förenklats. Dessutom finns det nu en molnbaserad nyhetsbrevseditor samt en lättanvänd funktion som laddar upp webbkopior av nyhetsbrev direkt på en webbserver som vi tillhandahåller. Mer information finns här:
> Använd 6 nyhetsbrevstjänster – Betala för 1

Lägre priser och olika betalningsalternativ
Fr om den 1 Juli 2013 så kan du:

– Välja om du vill betala tilläggstjänsterna månadsvis eller årsvis
– Få 10% extra rabatt vid årsavtal

Betalning kan även göras mot faktura om du väljer att betala årsvis. Då tillkommer en fakturerings- och administrationsavgift på 100 kr.

Det mest prisvärda alternativet: prenumerera på MultiMailer inkl. alla tjänster
Det är numera väldigt prisvärt att prenumerera på MultiMailer. Istället för att lägga ut ca 2000 kr på en uppgradering eller ca 3000 kr på en ny licens, samt betala separat för tjänsterna, så kan du istället få allt detta för endast 195 kr/månad. Det gäller både program och tjänster. Bindningstiden är dessutom bara 1 månad.
Mer information finns på produktsidan för en prenumeration på MultiMailer.

Förbättrad hantering av dubbletter i MultiMailer 2013

I MultiMailer 2013 (version 8.0.16 eller senare) så har vi förbättrat funktionen för att hantera dubbletter i mailing-listan. Trycker du ned tangenten F8, eller väljer menyalternativet Redigera – Markera dubbletter, så visar MultiMailer nu, som komplement till den vanliga markeringen, även två pilar framför de kontakter som är dubbletter (se bild nedan).

Markering av dubbletter (1)

I tidigare versioner av programmet så markerade MultiMailer enbart de rader som var dubbletter med vanliga (inverterade) markeringar, vilket innebar att markerade du manuellt en post (kontakt) på ett annat ställe i listan så försvann dubblettmarkeringarna, och du var tvungen att trycka F8 igen för att få tillbaka markeringarna. Men med den här nya funktionaliteten så ser du alltid vilka poster som är dubbletter och du behöver inte trycka på F8 mer än allra första gången. Bilden nedan visar hur dubbletter är utmärkta om det inte finns några (inverterade) markeringar i listan:

Markering av dubbletter (2)

Det här gör det enklare att ta bort dubbletter, i de fall som du måste bedöma vilken post som ska vara kvar av ett dubblettpar. Du kan då snabbt skrolla genom listan och när du ser att två poster efter varandra har en pilsymbol så kan du snabbt bedöma vilken post som ska vara kvar och vilken som ska bort. Den post som ska bort behöver du bara markera, sedan trycker du Delete. Och därefter kan du fortsätta att skrolla nedåt för att leta upp efter fler dubbletter.

Snabbmetoden finns fortfarande kvar
Om du enbart har e-postadresser i din mailing-lista så behövs ingen bedömning av vilken post som ska vara kvar. Det finns då en snabbare metod som kan användas för att avlägsna dubbletter och det är att helt sonika trycka F8 och därefter Delete. Då kommer alla förekomster, utom den första, i varje dubblettpar att åka bort ur mailing-listan.

När MultiMailer markerar dubbletter i mailing-listan så markerar den aldrig den första förekomsten av en dubblett utan enbart kopiorna. Därför fungerar det att trycka F8 och Delete för att snabbt avlägsna dubbletter. Men använder du dig av fler datafält än e-postadressen i en mailing-lista så bör du göra en manuell bedömning av vilken kontakt som ska vara kvar i listan och vilken som ska raderas.

Antal dubbletter visas nu i applikationens statusfönster
MultiMailer 2013 skriver nu även ut antal funna dubbletter längst ned i applikationsfönstrets statusrad (se bild nedan):

Antal funna dubbletter skrivs ut i statusfönstret

Relaterad information
> Tips: Hur du hittar indirekta dubbletter av e-postadresser
> Tips: Hur du markerar i mailing-listan med hjälp av tangentbordet