Så hanterar du markeringar i mailinglistan med tangentbordet

 
Vi får ibland frågor om hur man kan vandra med markören i en mailinglista utan att markeringarna försvinner eller hur man markerar enskilda poster utan att övriga markeringar försvinner. En del undrar också om man kan öppna en kontakt utan att tappa alla markeringar i mailinglistan.
 
Vi ska här nedan ge svar på dessa frågor samt ge lite andra relaterade tips.
 
vandrar du i mailinglistan med markören utan att tappa markeringar
 
Håll tangenten CTRL nedtryckt samtidigt som du trycker pil upp eller pil ned så kommer markeringarna att vara kvar i mailinglistan samtidigt som du vandrar upp eller ned med markören. Även Home och End kan användas för att hoppa först eller sist i mailinglistan utan att markeringarna försvinner, om CTRL är nedtryckt samtidigt.
 
Så markerar du en post / flera poster utan att övriga markeringar försvinner
 
Tryck ned CTRL och mellanslag samtidigt så kan du markera en post utan att övriga markeringar påverkas. Du kan även ta bort en markering på detta sätt.
Samma sak kan även utföras med hjälp av musen genom att hålla CTRL nedtryckt samtidigt som du vänsterklickar med musen.
 
Så öppnar du en kontakt när alla dubbletter är markerade
 
Trycker du ned tangenten F8 markeras alla dubbletter i mailinglistan. Vill du titta på en dubblett utan att markeringarna försvinner kan du göra på ett av följande två sätt:
 
- Håll ned CTRL när du vandrar i mailinglistan och när du är över rätt post, tryck Enter.
- Högerklicka med musen över den post du vill undersöka och välj sen menyalternativet Ändra.
 
Dock går det ganska fort att markera om dubbletterna genom att trycka på F8 igen, så föredrar du att dubbelklicka på en post för att visa dess kontaktinformation så kan du arbeta på detta sätt också.
 
Så upprepar du senaste markeringsoperation enklast
 
I MultiMailer kan du markera kontakter i mailinglistan på många olika sätt. Speciellt i undermenyn Fler markeringsalternativ finns det många markeringsfunktioner tillgängliga. Behöver du upprepa föregående markeringsfunktion så behöver du inte öppna någon meny igen utan du behöver bara trycka ned tangenten F9. Då upprepas den markeringsfunktion som du utförde sist.
 
Så markerar du samtliga poster i mailinglistan på snabbast möjliga sätt
 
För att markera samtliga poster i mailinglistan på ett snabbt sätt kan du trycka ned CTRL - A.
 
  
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic