Hur du skapar prenumerationslänkar till webbsidor och nyhetsbrev

MultiMailerI vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer finns det en funktion som du kan använda för att skapa HTML-skript som öppnar ett av MultiMailers registreringsformulär på internet, exempelvis prenumerationsformuläret. Den skript som skapas kan du sedan infoga i en webbsida på din webbsajt med hjälp av ditt webbverktyg eller så kan du använda skripten i ditt nyhetsbrev. Du kan välja mellan att skapa en klickbar länk, ram (IFrame) eller en URL.

Prenumerationslänk på din webbsida
I det här tipset visar vi hur du kan använda MultiMailers HTML-generator för att skapa ett skript för en prenumerationslänk som du kan infoga i en webbsida på din webbsajt med hjälp av ditt webbverktyg. När man klickar på prenumerationslänken så öppnas ett färdigt webbformulär för prenumeration av nyhetsbrev upp.

Så här gör du:

1. Starta ditt webbverktyg och öppna den webbsida där prenumerationslänken ska läggas in.

2. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

3. Välj menyalternativet Verktyg – HTML-generator för registreringsformulär.

Menyalternativet Verktyg - HTML-generator för registreringsformulär
Menyalternativet 'Verktyg' - 'HTML-generator för registreringsformulär' är markerat.

4. Dialogrutan HTLM-generator för formulär visas nu. Där väljer du i kombinationsrutan Typ av HTML-tagg alternativet Klickbar länk, i kombinationsrutan Typ av formulär alternativet Formulär för prenumeration och i kombinationsrutan Fält som ska visas alternativet E-postadress och namn.

HTML-generator för registreringsformulär
Bilden ovan visar dialogrutan 'HTLM-generator för formulär'. Knappen 'Skapa HTML-skript' är inringad i bilden.

5. Klicka på knappen Skapa HTML-skript.

6. En ny dialogruta visas där du kan ange den text som din prenumerationslänk ska ha. Bekräfta med att trycka på OK.

Dialogrutan Länktext
I inmatningsfältet 'Länktext' i dialogrutan 'Länktext' skriver du in en länktext till den klickbara länken.

7. I dialogrutan som kommer upp klickar du på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera den skapade internetlänken till Windows Urklipp. Vill du se hur registreringssidan ser ut så klickar du på knappen Öppna formulär.

Genererad HTML-skript
I dialogrutan 'Genererad HTML-skript' visas den HTML-skript som har skapats. Denna skript kan kopieras till Urklipp. Om du klickar på knappen 'Öppna formulär' så visas det webbformulär som länken pekar på.

8. Växla till ditt webbverktyg och klistra in prenumerationslänken där du vill ha den på din webbsida.

Prenumerationslänk i ditt nyhetsbrev
I det här tipset visar vi hur du kan använda MultiMailers HTML-generator för att skapa en länk som du kan infoga i ditt nyhetsbrev. När mottagaren av ditt nyhetsbrev klickar på länken så öppnas ett färdigt prenumerationsformulär för nyhetsbrev upp.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Öppna eller skapa det nyhetsbrev där prenumerationslänken ska läggas in.

3. Välj menyalternativet Verktyg – HTML-generator för registreringsformulär.

4. Dialogrutan HTLM-generator för formulär visas igen som i föregående exempel. Där väljer du i kombinationsrutan Typ av HTML-tagg alternativet Endast URL, i kombinationsrutan Typ av formulär alternativet Formulär för prenumeration och i kombinationsrutan Fält som ska visas alternativet E-postadress och namn.

HTML-generator för registreringsformulär
Bilden ovan visar dialogrutan 'HTLM-generator för formulär'. Knappen 'Skapa HTML-skript' är inringad i bilden.

5. Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Skapa HTML-skript.

6. I dialogrutan som kommer upp klickar du på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera den skapade internetlänken till Windows Urklipp. Vill du se hur registreringsssidan ser ut så klickar du på knappen Öppna formulär.

Genererad HTML-skript
I dialogrutan 'Genererad HTML-skript' visas den HTML-skript som har skapats. Denna skript kan kopieras till Urklipp. Om du klickar på knappen 'Öppna formulär' så visas det webbformulär som länken pekar på.

7. Ställ markören på den plats i nyhetsbrevet där du vill infoga prenumerationslänken och välj menyalternativet Skapa länk – Länk till webbsida.

Menyalternativet Skapa länk - Länk till webbsida
Placera markören där du vill ha länken och välja menyalternativet 'Skapa länk' - 'Länk till webbsida'.

8. I dialogrutan som öppnas anger du texten på prenumerationslänken i inmatningsfältet Länktext. I inmatningsfältet Adress till webbsida kopierar du in internetlänken från Windows urklipp med tangentbordskommandot CTRL – V.

Dialogrutan Skapa länk till webbsida
Dialogrutan 'Skapa länk till webbsida'. Vid det övre inmatningsfältet skriver du in en länktext och vid det undre inmatningsfältet en webbadress.

9. Infoga prenumerationslänken i nyhetsbrevet genom att klicka på knappen Skapa. Nu har länken lagts in på det ställe du tidigare valt med markören.

Nyhetsbrev med en prenumerationslänk
Bilden ovan visar hur det ser ut efter att prenumerationslänken har infogats i nyhetsbrevet.

En prenumerationslänk i ett nyhetsbrev kan vara användbar om du vet att dina e-postmottagare brukar vidarbefodra dina nyhetsbrev till andra läsare ibland. Då kan läsarna lätt börja prenumerera på ditt nyhetsbrev, även de.

Se även
> Hur du använder MultiMailers prenumerationsformulär på egen hemsida
> Hur du adderar prenumerationer automatiskt till en mailing-lista
> Hur du infogar en klickbar avprenumerationslänk
> Registreringsformulär för nyhetsbrev på olika språk

Hur du adderar prenumerationer automatiskt till en mailing-lista

I vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer finns färdiga webbformulär som kan användas för att samla in nya prenumeranter till dina nyhetsbrev. Alla användare som anmäler sig på ett sådant webbformulär visas automatiskt i fliken Registreringar – Prenumerationer i MultiMailer.

Det går att ta denna automatik ett steg längre; du kan nämligen addera alla nya prenumeranter automatiskt till en utvald mailing-lista, och tipset nedan visar hur du gör.

Så adderar du inkommande prenumerationer automatiskt till en mailing-lista

1. Starta MultiMailer.

2. Öppna den mailing-lista som du vill ska utökas automatiskt med nya prenumeranter.

3. Öppna fliken Registreringar i MultiMailer.

4. Öppna fliken Prenumerationer.

5. Välj menyalternativet Inställningar – Fler inställningar – Inställningar-registreringar.

Meny med Inställningar - registreringar markerad

6. Öppna fliken Övrigt i dialogrutan som visas.

Dialogrutan Inställningar för registreringar

7. Markera alternativet Addera prenumeranter automatiskt till mailing-lista.

8. Klicka på knappen Inställningar. Nedanstående dialogruta visas nu:

Dialogrutan Inställningar - Prenumeration - Mailing-lista

9. Klicka på knappen Använd aktuell mailing-lista.

10. Klicka OK och klicka OK igen.

Nu kommer alla inkommande prenumerationer att adderas automatiskt till den valda mailing-listan. Om en annan mailing-lista är inladdad när prenumerationer laddas ned så kommer MultiMailer att fråga om du vill byta till den aktuella mailing-listan.

Se även
> Hur du använder MultiMailers prenumerationsformulär på egen hemsida
> Hur du skapar prenumerationslänkar till webbsidor och nyhetsbrev

Hur du exporterar e-postadresser som studsat till Excel-dokument

studsNär du gör ett e-postutskick så är det nästan alltid ett antal nyhetsbrev som inte kommer fram till mottagarna. Orsaken till detta kan vara att mottagarens mejlbox inte används längre, mejlboxen är full eller så är det ett temporärt fel på mottagarens e-postserver. När detta inträffar så kommer det tillbaka ett felmeddelande från e-postservern, en s k ”studs”.

Vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer kan läsa in sådana här e-poststudsar automatiskt och även hantera dem på ett effektivt sätt. När MultiMailer startar så hämtas de senaste e-poststudsarna – från de senaste utskicken – automatiskt och listas upp i fliken E-poststudsar. Om en e-postadress studsar för många gånger, och felorsaken tyder på att e-postadressen inte används längre, så spärras den från fler utskick.

Export av studsande e-postadresser
Även om MultiMailer hanterar studsar på ett effektivt sätt så kanske du vill uppdatera en annan datakälla, t ex ett kundregister, så att kontakterna får korrekta e-postadresser eller alternativt avlägsnas från kundregistret. För att förenkla denna hantering så kan du från MultiMailer gör en export av studsande e-postadresser.

Export till ett Excel-dokument
ExcelExport av studsar kan ske till en textfil eller till ett Excel-dokument. Tipset nedan visar hur du exporterar studsarna till ett Excel-dokument.

Så här gör du:

1. Öppna fliken E-poststudsar i MultiMailer.

2. Välj menyalternativet E-poststudsar – Exportera e-poststudsar.

Menyalternativet Exportera e-poststudsar

3. Välj om även e-postmottagarnas kontaktuppgifter ska exporteras. Tryck på Nästa.

Guide - steg 1

4. Markera alternativet Som ett Microsoft Excel-kalkylblad. Tryck på Nästa.

Guide - steg 2

5. Namnge exportfilen och tryck på Spara.

6. När exporten är klar kan du trycka på Öppna för att öppna Excel-dokumentet med studsarna.

Se även
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev

Ny bok – Rätt prospektering är guld värd

Logotyp Wallgren Marketing ConsultingI ett tidigare blogginlägg presenterade vi boken ”Att sälja i praktiken”, skriven av Christer Wallgren. Nu har han kommit ut med en ny bok, ”Rätt prospektering är guld värd” , en bok om hur du gör för att hitta dina ”leads” på det mest effektiva sättet. Så här beskriver författaren Christer Wallgren sin nya bok:

Guldtackor

Rätt prospektering är guld värd
Boken ”Rätt prospektering är guld värd” är unik i sitt slag. Försäljning och marknadsföring innebär att leta upp kunder och projekt. Något som måste utföras systematiskt och noggrant. Det liknar faktiskt guldvaskning där guldkornen måste hittas i en stormängd sand och grus. Det innebär noggrant grundarbete om man skall hitta kunder och projekt så att säljarbetet lönar sig.

Prospektlistor och organisationsanalyser
Målet är ju att finna lönsamma projekt och förfrågningar hos sina kunder. När det gäller B2B och OEM är projekten få per kund och tiden mellan dem kan vara lång och antalet kunder kan vara stort. Viktigt är då att arbeta systematiskt och boken lär därför ut hur prospektlistor och organisationsanalyser kan vara lämpliga verktyg för att samla in information och öka interaktionen med kunden.

Hur du hittar och prioriterar ”leads”
Källorna till de s.k. ”leadsen” kan vara många. Personliga kontakter, databaser, rykten och hörsägen och liknande. Listan med presumtiva projekt blir lång och du måste prioritera!

Rätt prospektering är guld värd
Christer Wallgrens nya bok ”Rätt prospektering är guld värd”.

Konsten att hitta lönsamma projekt
Att hitta projekt är kanske inte så svårt, men att hitta de projekt man vill ha är en konst. Vänder man sig till rätt målgrupp, har man rätt produkter, är mitt företags erbjudande tillräckligt stark för ett visst projekt? Man kan ställa många frågor på vägen till att hitta de lönsamma projekten. Vad är då lönsamt? Dagens konkurrens gör att du måste filtrera ut projekt både till art och ur tidsaspekt.

Hur du väljer rätt projekt med en projektlista
Det gör du genom att dokumentera kommande projekt innan de kommer ut som förfrågan. Från listan prioriterar du projekten med hänsyn till ditt företags resurser. Det kanske inte lönar sig att ta två lönande projekt om de sammanfaller i tiden och du har begränsade resurser att tillgå. Projektlistan är ett måste!

Att göra en organisationsanalys
När du hittat projektet med stort P gäller det att hitta de rätta vägarna in till beslutsfattarna. Men det kanske inte är det som finns på papper i form av ett organisationsschema som ger den fullständiga bilden. Ett företag består ju av människor som har olika kompetens, är olika starka och har olika personliga relationer med var och en inom organisationen. Ett faktum som kan inverka på din situation i ett säljarbete. Därför måste du försöka tränga bakom fasaden och lista ut hur det är i praktiken. Här kommer organisationsanalysen i boken till användning.

Praktiska analysverktyg och övningsuppgifter medföljer
Boken innehåller verktyg för prospekteringsarbetet i form av praktiska analysverktyg som listor och mallar som även kan hämtas på författarens hemsida. Dessutom medföljer övningsuppgifter där du kan analysera din egen situation och hur du skall arbeta med ditt eget företag och målbeskrivning.

Mer information om boken finns på Christer Wallgrens hemsida.

Se även
> Så säljer du fler böcker med MultiMailer
> Är du en strategisk affärsman eller en generös spelare?

Spärrlistorna i MultiMailer

MultiMailerEn spärrlista i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är en lista med e-postadresser som ska undantas från e-postutskick. Det kan exempelvis vara e-postadresser från personer som valt att avprenumerera på ett nyhetsbrev eller e-postadresser som börjat studsa eftersom de blivit ogiltiga. Det kan också vara en temporär lista med e-postadresser som inte ska få ett specifikt e-postutskick.

Om en e-postadress finns i en spärrlista så kommer inga mejl att skickas till den e-postadressen även om e-postadressen finns i mailinglistan. Det här är en extra säkerhetsåtgärd för även om du raderar en e-postadress från en mailinglista så finns det alltid en risk att den åker in igen i framtiden i listan från en annan källa utan att du är medveten om detta.

När MultiMailer gör ett utskick och påträffar en e-postadress som finns i en spärrlista så hoppar MultiMailer över den och fortsätter att skicka ut till nästa e-postadress i mailinglistan istället. Spärrade e-postadresser som påträffas under ett utskick markeras också med en speciell symbol (ett cyanfärgat eller rött kryss). På så sätt vet du att den inte har fått något mejl.

Viktigt att använda spärrlistor
Enligt marknadsföringslagen så får man inte skicka ut nyhetsbrev till privatpersoner som avregistrerat sig från ett nyhetsbrev. Genom att lägga in dessa e-postadresser i en spärrlista så säkerställer du att dessa personer inte får ett nyhetsbrev av misstag. Du bör inte heller skicka ut nyhetsbrev till företag som avregistrerat sig, och även här hjälper spärrlistan dig från att misstag sker.

Det är också viktigt att man inte skickar nyhetsbrev till e-postadresser som inte fungerar, för om det genereras för många e-poststudsar (mejl som kommer i retur) så reagerar e-postservrarnas antispamfilter på det och risken ökar då att din avsändaradress eller domän blir svartlistad. Många studsar ses nämligen som ett kännetecken på spam.

Det finns även situationer där man inte vill att en specifik grupp av personer ska få ett speciellt mejl, och även då kan det vara bra att placera e-postadresserna i en spärrlista – då i en temporär spärrlista.

I MultiMailer finns det fyra typer av spärrlistor
För att hantera olika typer av e-postadresser som ska spärras så använder MultiMailer fyra olika spärrlistor:

 • Permanent spärrlista: Innehåller e-postadresser till personer som valt att avregistrera ett nyhetsbrev.
 • Ogiltiga e-postadresser: Innehåller e-postadresser som studsat, dvs som inte längre är giltiga.
 • Temporär spärrlista: Innehåller e-postadresser till personer som inte ska få ett specifikt utskick.
 • Avancerad statistik – undantagslista: Innehåller e-postadresser till personer som inte ska få ett nyhetsbrev som innehåller spårningskod för nyhetsbrevsstatistik.

Du kan öppna dessa fyra spärrlistorna i MultiMailer genom att välja menyalternativet Arkiv – Spärrlistor. Därefter väljer du ett av menyalternativen i undermenyn som visas:

Menyn Arkiv - Spärrlistor
Bilden ovan visar undermenyn 'Arkiv' - 'Spärrlistor' i MultiMailer. Via denna undermeny kan MultiMailers olika spärrlistor, t.ex den permanenta spärrlistan, öppnas.

Nedan beskrivs de fyra spärrlistorna lite närmare:

Permanent spärrlista
Den permanenta spärrlistan innehåller e-postadresser som inte längre ska ta emot några e-postmeddelanden. Bl a kan du lägga in kontakter som uttryckligen begärt att bli undantagna från dina e-postutskick. När MultiMailer startar så uppdateras den här spärrlistan automatiskt med de e-postadresser som ska spärras efter att en kontakt gjort en avregistrering från ditt nyhetsbrev. Det är även möjligt att spärra utskick till hela domäner. Du kan även addera e-postadresser och domäner till denna spärrlista manuellt från flikarna Mailing-lista och Registreringar – Avprenumerationer.

Dialogrutan Permanent spärrlista
Dialogrutan 'Permanent spärrlista'. Innehåller en lista på e-postadresser som har spärrats permanent.

Ogiltiga e-postadresser
Listan fungerar efter samma princip som den permanenta spärrlistan men används för att lagra felaktiga e-postadresser. I regel e-postadresser från återkommande e-poststudsar. När MultiMailer startar så uppdateras den här spärrlistan automatiskt med de e-postadresser som ska spärras efter att de har studsat alltför många gånger. Du kan även manuellt addera e-postadresser till denna spärrlista från flikarna Mailing-lista, Skickade och E-poststudsar.

Dialogrutan Lista med ogiltiga e-postadresser
Dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'. Innehåller en lista på e-postadresser som inte är giltiga längre.

Temporär spärrlista
En temporär spärrlista kan användas för att se till att en viss grupp av kontakter temporärt undantas från ett eller flera e-postutskick. Om du t.ex gör ett e-postutskick med ett erbjudande på en ny produkt till dina kunder så kan du skapa en temporär spärrlista för de kunder som redan köpt produkten så undviker du att de får ett utskick i onödan.

Dialogrutan Temporär spärrlista
Dialogrutan 'Temporär spärrlista'. Innehåller en lista på e-postadresser som har spärrats temporärt.

Till skillnad från de andra spärrlistorna så måste de temporära spärrlistorna skapas och namnges. De måste också öppnas varje gång de ska användas eftersom de stängs när MultiMailer avslutas.

Avancerad statistik – undantagslista
Om du inte vill att spårningskod för den avancerade statistiken ska läggas in i e-postmeddelanden som skickas till vissa specifika e-postadresser eller domäner så kan du ange dem i den här listan.

Dialogrutan Avancerad statistik - undantagslista
Dialogrutan 'Avancerad statistik - undantagslista'. Innehåller en lista på e-postadresser som inte ska få spårningskod infogad i nyhetsbrevet.

Mer information om dialogrutorna
För att få mer information om knappar med mera i dialogrutorna ovan så kan du trycka på tangenten F1 i respektive dialogruta.

Se även
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer
> Hur du använder temporära spärrlistor i MultiMailer
> Hur du avlägsnar spärrade e-postadresser från en mailing-lista

Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer

Det här tipset anknyter till blogginlägget om MultiMailers spärrlistor som beskriver vad en spärrlista är och hur de kan användas i olika sammanhang. Förutom den automatiska hanteringen av spärrlistor så kan e-postadresser även adderas manuellt till spärrlistorna från flikarna Mailing-lista, E-poststudsar och Registreringar. Det går även att använda Windows Urklipp för att addera e-postadresser till spärrlistorna.

I tipset nedan beskriver vi hur du gör för att addera en e-postadress från en mailinglista till MultiMailers permanenta spärrlista:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Klicka på fliken Mailing-lista.
3. Högerklicka på raden med den e-postadress som ska spärras.

Menyalternativet 'Lägg till spärrlista'
Om du högerklickar över en e-postadress i mailing-listan så visas en lokal meny med olika menyalternativ.

4. Välj alternativet Lägg till spärrlista ur den lokala menyn som visas.
5. Markera alternativet Lägg till permanent spärrlista i dialogrutan som visas. Välj om endast e-postadressen ska spärras eller hela domänen.

Dialogrutan 'Lägg till spärrlista'
Dialogrutan 'Lägg till spärrlista' med alternativet 'Lägg till permanent spärrlista' markerad.

6. Tryck på knappen Lägg till spärrlista.
7. Tryck på Ja för att bekräfta att e-postadressen ska spärras.

Nu har e-postadressen lagts till i MultiMailers permanenta spärrlista. Det innebär att inga fler utskick kommer att skickas till denna e-postadressen även om e-postadressen finns med i mailing-listan.

Spärra flera e-postadresser på en gång
Genom att använda markerings/selekteringsfunktionerna i MultiMailer så kan du lägga till flera markerade e-postadresser på en och samma gång till en spärrlista. Se detta tips för mer information.

Så ser du vilka e-postadresser som finns i spärrlistorna
Vill du se vilka e-postadresser som finns i en spärrlista så kan du välja menyalternativet Arkiv – Spärrlistor och sedan välja någon av spärrlistorna. Så här ser dialogrutan som innehåller en lista med permanent spärrade e-postadresser ut:

Dialogrutan 'Permanent spärrlista'
Dialogrutan 'Permanent spärrlista' i MultiMailer. Innehåller en lista på alla permanent spärrade e-postadresser.

Du kan lägga in en e-postadress manuellt till listan ovan genom att trycka på knappen Lägg till. Du kan också klistra in e-postadresser från Windows Urklipp genom att högerklicka över listan och välja menyalternativet Klistra in e-postadresser.

För mer information om knapparna i dialogrutan Permanent spärrlista, tryck på F1-tangenten.

Se även
> Spärrlistorna i MultiMailer
> Hur du använder temporära spärrlistor i MultiMailer

Hur du använder temporära spärrlistor i MultiMailer

Ibland kan det uppstå situationer där du behöver göra ett e-postutskick till en mottagargrupp där det finns enstaka kunder som inte ska få ett specifikt nyhetsbrev. De har t.ex redan köpt din produkt eller du vet att produkten inte passar dem och det är då viktigt att de inte får just detta nyhetsbrev, men du vill inte ta bort de här kunderna permanent från din utskickslista eftersom de ska fortsätta att få dina kommande nyhetsbrev.

StopI e-postverktyget SamLogic MultiMailer är det möjligt att lösa detta problem genom att använda funktionen Temporär spärrlista.
En temporär spärrlista innehåller de e-postadresser som du inte vill ska få ett specifikt e-postutskick. När MultiMailer gör e-postutskicket så kontrollerar den om mottagarens e-postadress finns i den temporära spärrlistan och om så är fallet så görs inget utskick till den e-postadressen utan den blir markerad som spärrad i mailinglistan.

En temporär spärrlista kan skapas på olika sätt i MultiMailer. Vi visar nedan två olika metoder man kan använda sig av. Metod 1 visar hur man adderar utvalda e-postadresser från MultiMailers mailing-lista till en temporär spärrlista. Metod 2 visar hur man skapar en temporär spärrlista av e-postadresser som kommer från en extern datakälla.

Metod 1 – Via MultiMailers mailinglista:

 1. Starta MultiMailer.
 2. Öppna din mailinglista.
 3. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Temporär spärrlista.
   
 4. Bilden visar hur du öppnar dialogrutan 'Temporär spärrlista' i MultiMailer
  Bilden ovan visar hur du öppnar dialogrutan 'Temporär spärrlista' i MultiMailer.
 5. Klicka på knappen Ny.
 6. Ange ett namn på den temporära spärrlistan och tryck på Spara.
 7. Tryck på Stäng för att stänga dialogrutan.
 8. Markera i mailinglistan de e-postadresser som du vill addera till den temporära spärrlistan.
 9. Högerklicka över markeringarna.
 10. Välj menyalternativet Lägg till spärrlista i den lokala menyn som visas.
 11. Markera alternativet Lägg till temporär spärrlista i dialogrutan som visas.
   
 12. Dialogrutan Lägg till spärrlista
  Här ovan ser du dialogrutan 'Lägg till spärrlista' med alternativet 'Lägg till temporär spärrlista' markerat.
 13. Tryck på knappen Lägg till spärrlista.
 14. Klicka på Ja i informationsrutan som visas.

Nu har de markerade e-postadresserna i mailinglistan adderats till den temporära spärrlistan.

Metod 2 – Via Windows Urklipp:

 1. Starta MultiMailer.
 2. Öppna din mailinglista.
 3. Kopiera de e-postadresser som inte ska få det aktuella utskicket till Windows Urklipp.
 4. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Temporär spärrlista.
 5. Klicka på knappen Ny.
 6. Ange ett namn på den temporära spärrlistan och tryck på Spara.
 7. Kopiera in e-postadresserna till den temporära spärrlistan genom att först klicka i den tomma listan så att den blir aktiv och sedan trycka tangentbordskommandot CTRL-V.
 8. Bekräfta inklistringen genom att trycka på Ja.
 9. Nu visas de e-postadresser som kommer att klistras in i den temporära spärrlistan. Tryck på knappen Lägg till spärrlista i dialogrutan som visas.
   
 10. Dialogrutan E-postadresser i Urklipp
  Bilden ovan visar dialogrutan 'E-postadresser i Urklipp'. Där ser du alla e-postadresser som just nu finns i Windows Urklipp.
 11. Tryck på Stäng.

Viktigt att veta
En viktig sak att tänka på när det gäller temporära spärrlistor är att en temporär spärrlista stängs igen och används inte mer när MultiMailer stängs. Detta till skillnad från den permanenta spärrlistan och spärrlistan med ogiltiga e-postadresser, som alltid är öppna och aktiva när MultiMailer körs. Så vill man använda en temporär spärrlista på nytt vid ett senare tillfälle så måste man öppna den via Arkiv – Spärrlistor – Temporär spärrlista och knappen Öppna.

Se även
> Spärrlistorna i MultiMailer
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer