Hur du skapar prenumerationslänkar till webbsidor och nyhetsbrev

MultiMailerI vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer finns det en funktion som du kan använda för att skapa HTML-skript som öppnar ett av MultiMailers registreringsformulär på internet, exempelvis prenumerationsformuläret. Den skript som skapas kan du sedan infoga i en webbsida på din webbsajt med hjälp av ditt webbverktyg eller så kan du använda skripten i ditt nyhetsbrev. Du kan välja mellan att skapa en klickbar länk, ram (IFrame) eller en URL.

Prenumerationslänk på din webbsida
I det här tipset visar vi hur du kan använda MultiMailers HTML-generator för att skapa ett skript för en prenumerationslänk som du kan infoga i en webbsida på din webbsajt med hjälp av ditt webbverktyg. När man klickar på prenumerationslänken så öppnas ett färdigt webbformulär för prenumeration av nyhetsbrev upp.

Så här gör du:

1. Starta ditt webbverktyg och öppna den webbsida där prenumerationslänken ska läggas in.

2. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

3. Välj menyalternativet Verktyg – HTML-generator för registreringsformulär.

Menyalternativet Verktyg - HTML-generator för registreringsformulär
Menyalternativet 'Verktyg' - 'HTML-generator för registreringsformulär' är markerat.

4. Dialogrutan HTLM-generator för formulär visas nu. Där väljer du i kombinationsrutan Typ av HTML-tagg alternativet Klickbar länk, i kombinationsrutan Typ av formulär alternativet Formulär för prenumeration och i kombinationsrutan Fält som ska visas alternativet E-postadress och namn.

HTML-generator för registreringsformulär
Bilden ovan visar dialogrutan 'HTLM-generator för formulär'. Knappen 'Skapa HTML-skript' är inringad i bilden.

5. Klicka på knappen Skapa HTML-skript.

6. En ny dialogruta visas där du kan ange den text som din prenumerationslänk ska ha. Bekräfta med att trycka på OK.

Dialogrutan Länktext
I inmatningsfältet 'Länktext' i dialogrutan 'Länktext' skriver du in en länktext till den klickbara länken.

7. I dialogrutan som kommer upp klickar du på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera den skapade internetlänken till Windows Urklipp. Vill du se hur registreringssidan ser ut så klickar du på knappen Öppna formulär.

Genererad HTML-skript
I dialogrutan 'Genererad HTML-skript' visas den HTML-skript som har skapats. Denna skript kan kopieras till Urklipp. Om du klickar på knappen 'Öppna formulär' så visas det webbformulär som länken pekar på.

8. Växla till ditt webbverktyg och klistra in prenumerationslänken där du vill ha den på din webbsida.

Prenumerationslänk i ditt nyhetsbrev
I det här tipset visar vi hur du kan använda MultiMailers HTML-generator för att skapa en länk som du kan infoga i ditt nyhetsbrev. När mottagaren av ditt nyhetsbrev klickar på länken så öppnas ett färdigt prenumerationsformulär för nyhetsbrev upp.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Öppna eller skapa det nyhetsbrev där prenumerationslänken ska läggas in.

3. Välj menyalternativet Verktyg – HTML-generator för registreringsformulär.

4. Dialogrutan HTLM-generator för formulär visas igen som i föregående exempel. Där väljer du i kombinationsrutan Typ av HTML-tagg alternativet Endast URL, i kombinationsrutan Typ av formulär alternativet Formulär för prenumeration och i kombinationsrutan Fält som ska visas alternativet E-postadress och namn.

HTML-generator för registreringsformulär
Bilden ovan visar dialogrutan 'HTLM-generator för formulär'. Knappen 'Skapa HTML-skript' är inringad i bilden.

5. Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Skapa HTML-skript.

6. I dialogrutan som kommer upp klickar du på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera den skapade internetlänken till Windows Urklipp. Vill du se hur registreringsssidan ser ut så klickar du på knappen Öppna formulär.

Genererad HTML-skript
I dialogrutan 'Genererad HTML-skript' visas den HTML-skript som har skapats. Denna skript kan kopieras till Urklipp. Om du klickar på knappen 'Öppna formulär' så visas det webbformulär som länken pekar på.

7. Ställ markören på den plats i nyhetsbrevet där du vill infoga prenumerationslänken och välj menyalternativet Skapa länk – Länk till webbsida.

Menyalternativet Skapa länk - Länk till webbsida
Placera markören där du vill ha länken och välja menyalternativet 'Skapa länk' - 'Länk till webbsida'.

8. I dialogrutan som öppnas anger du texten på prenumerationslänken i inmatningsfältet Länktext. I inmatningsfältet Adress till webbsida kopierar du in internetlänken från Windows urklipp med tangentbordskommandot CTRL – V.

Dialogrutan Skapa länk till webbsida
Dialogrutan 'Skapa länk till webbsida'. Vid det övre inmatningsfältet skriver du in en länktext och vid det undre inmatningsfältet en webbadress.

9. Infoga prenumerationslänken i nyhetsbrevet genom att klicka på knappen Skapa. Nu har länken lagts in på det ställe du tidigare valt med markören.

Nyhetsbrev med en prenumerationslänk
Bilden ovan visar hur det ser ut efter att prenumerationslänken har infogats i nyhetsbrevet.

En prenumerationslänk i ett nyhetsbrev kan vara användbar om du vet att dina e-postmottagare brukar vidarbefodra dina nyhetsbrev till andra läsare ibland. Då kan läsarna lätt börja prenumerera på ditt nyhetsbrev, även de.

Se även
> Hur du använder MultiMailers prenumerationsformulär på egen hemsida
> Hur du adderar prenumerationer automatiskt till en mailing-lista
> Hur du infogar en klickbar avprenumerationslänk
> Registreringsformulär för nyhetsbrev på olika språk

Lämna ett svar