Hur du adderar prenumerationer automatiskt till en mailing-lista

I vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer finns färdiga webbformulär som kan användas för att samla in nya prenumeranter till dina nyhetsbrev. Alla användare som anmäler sig på ett sådant webbformulär visas automatiskt i fliken Registreringar – Prenumerationer i MultiMailer.

Det går att ta denna automatik ett steg längre; du kan nämligen addera alla nya prenumeranter automatiskt till en utvald mailing-lista, och tipset nedan visar hur du gör.

Så adderar du inkommande prenumerationer automatiskt till en mailing-lista

1. Starta MultiMailer.

2. Öppna den mailing-lista som du vill ska utökas automatiskt med nya prenumeranter.

3. Öppna fliken Registreringar i MultiMailer.

4. Öppna fliken Prenumerationer.

5. Välj menyalternativet Inställningar – Fler inställningar – Inställningar-registreringar.

Meny med Inställningar - registreringar markerad

6. Öppna fliken Övrigt i dialogrutan som visas.

Dialogrutan Inställningar för registreringar

7. Markera alternativet Addera prenumeranter automatiskt till mailing-lista.

8. Klicka på knappen Inställningar. Nedanstående dialogruta visas nu:

Dialogrutan Inställningar - Prenumeration - Mailing-lista

9. Klicka på knappen Använd aktuell mailing-lista.

10. Klicka OK och klicka OK igen.

Nu kommer alla inkommande prenumerationer att adderas automatiskt till den valda mailing-listan. Om en annan mailing-lista är inladdad när prenumerationer laddas ned så kommer MultiMailer att fråga om du vill byta till den aktuella mailing-listan.

Se även
> Hur du använder MultiMailers prenumerationsformulär på egen hemsida
> Hur du skapar prenumerationslänkar till webbsidor och nyhetsbrev

Lämna ett svar