SamLogic MultiMailer / Enterprise – För kvalificerade e-postmarknadsförare

MultiMailerSamLogic MultiMailer / Enterprise är en version av nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som innehåller flera specialfunktioner för dem som arbetar med kvalificerad e-postmarknadsföring. Bl.a följande:

Specialfunktioner i Enterprise
Nedan finns lite exempel på specialfunktioner som endast ingår i MultiMailer / Enterprise:

Flera nyhetsbrev. Om du skickar ut olika nyhetsbrev så kan olika mottagargrupper delas upp och selekteras ut med en funktion för nyhetsbrevsgrupper.

Stöd för unika spärrlistor. Om du har flera nyhetsbrev så kan nyhetsbrevsmottagaren avregistrera sig från ett specifikt nyhetsbrev istället för att avregistrera sig från samtliga. Den här funktionen är också användbar om du har en utskickslista för viktig information och en annan utskickslista för reklam eller nyhetsbrev.

Kan öppna flera mailinglistor samtidigt. Vill du exempelvis skicka samma nyhetsbrev till tre mailing-listor så kan du öppna upp alla tre på en gång istället för att skicka nyhetsbrevet till en lista i taget.

Standardfält kan döpas om. Du kan döpa om i stort sett alla MultiMailers standardfält och standardrubriker i mailing-listan till dina egna namn. Detta gör en samverkan med externa program, t.ex CRM-program, smidigare.

20 egna fält. Upp till 20 egna fält, med valfria fältnamn och kolumnnamn i mejlinglistor, som kan skräddarsys efter dina syften kan användas.

Utökad uppladdningsfunktion för dokument. Använder du uppladdningsfunktionen för dokument i MultiMailer så rekommenderar vi dig att använda Enterprise-versionen av MultiMailer. Där ingår nyttiga extrafunktioner för detta.
MultiMailer Premium Server
Stöd för MultiMailer Premium Server. Kan samverka med den nya e-postservertjänsten / premiumtjänsten MultiMailer Premium Server.

Automatisk uppvärmning. En funktion för automatisk uppvärmning av din avsändaradress när du använder MultiMailer Premium Server ingår.

Egen e-postserver eller ett nätverk?
Om ditt företag använder en egen e-postserver eller om MultiMailer ska användas av flera användare i ett nätverk så är det MultiMailer / Enterprise som du ska ha. Bland annat av följande skäl:

Upp till 5 gånger snabbare utskickshastighet. Enterprise kan skicka upp till 5 mejl parallellt vilket ger en kraftigt ökad utskickshastighet för dig som har en egen e-postserver.

Kan samverka med Microsoft Exchange-servrar. Enterprise-versionen av MultiMailer kan samverka med e-postservrar i interna nätverk, t.ex med Microsoft Exchange-servrar.

Generellt stöd för SSL. Med MultiMailer / Enterprise kan du skicka ut via en valfri e-postserver som kräver en krypterad SSL-anslutning vid kommunikationen.

Anpassad för användning på Windows-servrar och i virtuella datorer. MultiMailer Standard/Professionell är avsedd för användning på traditionella klientdatorer, men Enterprise kan även användas på en server eller i en virtuell dator. Upp till 10 användare kan hanteras samtidigt av Enterprise.

Mac
MultiMailer / Enterprise kan också användas på en Mac med hjälp av ett virtualiseringsprogram.

Stora utskickslistor
Behöver du hantera stora utskickslistor eller skicka ut nyhetsbrev till ett stort antal e-postmottagare på kort tid så är Enterprise-versionen av MultiMailer verktyget som du ska använda. Enterprise-versionen har stöd för att skicka ut upp till 1,5 miljoner mejl/månad.

Beställning av SamLogic MultiMailer / Enterprise
Vill du beställa den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise så kan du välja nedan om du vill beställa en helt ny licens eller om du vill uppgradera en annan MultiMailer-licens till Enterprise:

> Jag vill beställa en ny licens av MultiMailer / Enterprise
> Jag vill uppgradera min nuvarande MultiMailer-version till MultiMailer / Enterprise

Se även
> MultiMailers egenskaper och skillnaderna mellan de olika MultiMailer-versionerna
> Nyheter och förbättringar i de senaste MultiMailer-versionerna

Ny version: SamLogic MultiMailer 2024

MultiMailerVi har nu släppt en ny version av vårt nyhetsbrev-/mejlverktyg MultiMailer och nedan kan du läsa om några av de största nyheterna och förbättringarna i den nya versionen av verktyget:

SamLogic MultiMailer 2024 – Nyheter:

.
Ringbart telefonnummer
TelefonDu kan nu infoga ett klickbart och ringbart telefonnummer i en mejltext. Telefonnumret kan visas antingen i form av en klickbar länk eller i form av en klickbar knapp. Om mejlmottagaren touchar (eller klickar) på telefonnumret så rings telefonnumret upp. Användbart för mejl som tas emot i telefoner. Med endast en touch kan mottagaren ringa upp telefonnumret.

Karta Kartlänk
Du kan nu infoga en kartlänk i ett nyhetsbrev. Klickar mejlmottagaren på kartlänken så visas en karta i en webbläsare med en specificerad gatuadress grafiskt markerad. Stöd för personliga vägbeskrivningar finns också (dvs en vägbeskrivning som är unik/personlig för varje mejlmottagare). Google Maps används för att visa kartan och markeringen.

X Stöd för X
Det tidigare stödet för Twitter har ersatts med ett stöd för det sociala mediet X.

Förbättrad utskicksguide
Vid utskicksguidens sista steg kan du nu se en detaljerad sammanfattning om det e-postutskick som du just ska starta.

Flexiblare knappar
Fler egenskaper kan sättas för klickbara knappar i nyhetsbrev, som exempelvis knappens justering / relativa position i ett textområde.

Standardfält kan döpas om
Du kan nu döpa om de tre standardfälten Företag, Avdelning och Kundnummer till dina egna fältnamn, som bättre passar din verksamhet.

Automatisk inladdning av temporär spärrlista
En temporär spärrlista (med temporärt spärrade e-postadresser) kan nu öppnas automatiskt när MultiMailer startar.

Ämnesrad
MultiMailer varnar nu om ämnesraden är för lång. Man bör undvika ha för långa ämnesrader, och MultiMailer varnar nu om det finns risk för att ämnesraden är för lång.

Fler kontroller av länkar
Innan ett utskick startar så kontrollerar MultiMailer att mejlets länkar är korrekta. Olika typer av kontroller görs. Vi har lagt till några nya kontroller, som minskar risken för att det är fel på länkarna. Upptäcker MultiMailer några felaktiga länkar i mejlet, så visas ett varningsmeddelande och du har en möjlighet att korrigera länkarna.

Underlättar hantering av Googles/Yahoos nya riktlinjer för e-post
Från och med 1 februari 2024 så har Google och Yahoo skärpt kraven på mejl som skickas till deras e-postadresser. Detta i syfte att bekämpa spam och öka säkerheten. De som inte följer de nya riktlinjerna riskerar att få sina nyhetsbrev satta i karantän eller i värsta fall bortraderade. Vi har infört vissa kontrollmekanismer som underlättar denna hantering.

MultiMailer Premium Server MultiMailer Premium Server
Enterprise-versionen av MultiMailer 2024 kan samverka med vår nya e-postservertjänst MultiMailer Premium Server, som är en tilläggstjänst till MultiMailer. Automatisk uppvärmning av din avsändare innan utskick via den nya utskicksservern ingår.

Mer information:

.
Mer information om nyheterna och förbättringarna finns att läsa på den här nyhetssidan.

Se även:
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad

MultiMailer Premium Server – För maximal framkomlighet

Premium ServerE-postverktyget MultiMailer har sedan flera år tillbaka använt en auktoriserad e-postserver från Amazon AWS som huvudserver för e-posthanteringen. Detta för att säkerställa hög framkomlighet för mejlen/nyhetsbreven. Nu lanserar vi en helt ny produkt för de MultiMailer-användare som underhåller sina e-postlistor aktivt (t.ex arbetar med aktiv e-postmarknadsföring) och har en avsändardomän med bra rykte.

MultiMailer Premium Server – Ger maximal framkomlighet
MultiMailer Premium Server är en tilläggstjänst för de MultiMailer-användare som underhåller sina e-postlistor aktivt och har en e-postavsändare med bra rykte. Med MultiMailer Premium Server får man tillgång till den bästa e-postserverlösning vi kan erbjuda och ger maximal leveransbarhet/framkomlighet för mejlen/nyhetsbreven.
MultiMailer
För att kunna använda MultiMailer Premium Server behöver man ha MultiMailer / Enterprise (version 10.5.35 eller nyare) och uppfylla de kriterier som listas nedan.

Egenskaper
Några egenskaper för MultiMailer Premium Server:

Visa egenskaper


1. En Amazon SES-server som tillhandahålls av Amazon Web Services (AWS). Är marknadsledande när det gäller att erbjuda auktoriserade e-postserverlösningar.

2. Utskicksservern är lokaliserad i mellersta Sverige (Mälardalen). De korta avstånden till både avsändare och mottagare ger väldigt bra utskicksprestanda.

3. Naturligtvis 100% GDPR-anpassad. All utskicksdata finns lagrad krypterat i Sverige.

4. Ditt domännamn används vid serverkommunikation. Vid kommunikation server till server används ditt domännamn istället för Amazons domännamn eller IP-adress, som kan variera. Det gör det enklare för mottagande e-postservrar att känna igen dig. Det gör det även enklare för dem att vitlista dig, om de litar på din domän.

5. Hela avsändardomänen verifieras. Detta innebär att man kan använda valfri e-postadress (med samma domännamn) som avsändare utan att man behöver registrera och verifiera enskilda e-postadresser.

6. Längre krypteringsnyckel vid SSL-kommunikation. Servern använder en längre krypteringsnyckel vilket ger starkare kryptering och högre säkerhet för all utskicksdata.

7. Ditt domännamn visas alltid som e-postavsändare. Utökade inställningar för avsändardomänen gör att domännamnet alltid visas som e-postavsändare istället för namnet på e-postservern som kan inträffa ibland.

Vem kan använda MultiMailer Premium Server?
För att använda MultiMailer Premium Server så måste man uppfylla nedanstående kriterier:

Visa kriterier


1. Aktivt avtal för MultiMailer / Enterprise. Funktionerna för att använda MultiMailer Premium Server finns endast i Enterprise-versionen av MultiMailer. Man behöver dessutom ha ett aktivt användaravtal.

2. E-postavsändaren måste ha ett bra rykte. Detta är ett grundkrav för att använda den här servertjänsten.

3. E-postavsändaren måste ha blivit korrekt uppvärmd. Hur man gör en uppvärmning av e-postavsändaren finns att läsa i denna artikel.

4. Alla domäninställningar (SPF/DKIM/DMARC) måste vara rätt. Mer information om dessa domäninställningar kan du läsa i vår artikel om SPF, DKIM och DMARC.

5. Studsfrekvensen måste understiga 5%. Kvaliteten på e-postadresserna i utskickslistan måste vara hög. När man gör utskick så får högst 5% av mejlen komma tillbaka som e-poststudsar. Mer information om e-poststudsar finns i denna artikel.

6. Nyhetsbrevsmallen måste vissas korrekt hos de vanligaste enheterna/klienterna. Den mall som används för att skapa ett nytt nyhetsbrev behöver testas mot de vanligaste e-postklienterna och enheterna. Mer information finns här.

7. Nyhetsbrevsmallen måste vara spamtestad. Nyhetsbrevsmallen behöver även ge bra testresultat mot de vanligast anti-skräpostfiltren Mer information finns här.

8. Du ska skicka ut måttliga mängder mejl/nyhetsbrev per månad. I genomsnitt får du skicka ut högst 50 000 mejl per månad. Enskilda toppar, kring t.ex jul, där du skickar lite mer går dock bra. Det här serversystemet är inte avsedd för stora utskicksvolymer. Där passar vår ordinarie e-postserver bättre.

Avtalet för MultiMailer Premium Server gäller för 1 år och vid förlängning genomför vi alla testerna som ingår i tjänsten på nytt för avsändardomänen och nyhetsbrevsmallen eftersom mycket kan förändras under 1 år.

Beställning av MultiMailer Premium Server
Beställning av MultiMailer Premium Server kan göras via nedanstående webbsida, som även beskriver de olika beställningsalternativ som finns:

> Beställning av MultiMailer Premium Server

Mer information om MultiMailer Premium Server
Mer information om MultiMailer Premium Server finns på nedanstående webbsida, som även ger svar på vanliga frågor om produkten:

> Frågor och svar om MultiMailer Premium Server

Frågor och svar om MultiMailer Premium Server

Premium ServerNedan hittar du mer information och svar till några vanliga frågor om MultiMailer Premium Server.

Allmänna frågor om MultiMailer Premium Server

Fråga 1
F: Vad är MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
MultiMailer Premium Server (MPS) är en tilläggstjänst för de MultiMailer-användare som underhåller sina e-postlistor aktivt och har en e-postavsändare med ett bra rykte. MPS är den bästa e-postserverlösning vi kan erbjuda och ger maximal leveransbarhet och framkomlighet för nyhetsbrev, informationsbrev och andra typer av mejl.
  
  
Fråga 2
F: Vad menas med en e-postavsändares rykte?
S: Visa svar
En e-postavsändares rykte är en slags poängsättning som e-postleverantörer/e-postservrar och antispamfilter ger till avsändare av mejl. En mängd olika faktorer påverkar vilken poäng och vilket rykte man får. Ett bra rykte ökar sannolikheten för att dina mejl når mottagarnas inkorgar. Ett dåligt rykte minskar sannolikheten och medför en risk att dina mejl istället hamnar i mottagarnas spamkorgar. Ett väldigt dåligt rykte kan i värsta fall innebära att vissa mejl inte levereras till mottagaren överhuvudtaget utan de stoppas någonstans på vägen (av ett filter). Några av de faktorer som påverkar e-postavsändarens rykte kan du läsa om i denna artikel (se nedre halvan av artikeln).
  
  
Fråga 3
F: Hur vet jag om min e-postavsändare har ett bra eller dåligt rykte?
S: Visa svar
Om du meddelar oss vilken e-postadress som du använder när du gör dina utskick så kan vi kontrollera vilket rykte din e-postavsändare har. Har den dåligt rykte får du även förslag på vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra ryktet.
  
  
Fråga 4
F: Jag har MultiMailer / Professional, går det inte att använda MultiMailer Premium Server då?
S: Visa svar
Nej, du behöver använda MultiMailer / Enterprise (minst version 10.5.35) som har stöd för den här nya serverlösningen. När du beställer MPS så ingår fri uppgradering till MultiMailer / Enterprise (värde 1000 kr).
  
  
Fråga 5
F: Vad innebär det att MultiMailer Premium Server använder en Amazon SES-server från Amazon Web Services?
S: Visa svar
Under de mer än 20 år som vi utvecklat e-postverktyget MultiMailer har vi utvärderat många olika serveroperatörer och för ett antal år sedan kom vi fram till att Amazon Web Services (AWS) är bäst när det gäller att erbjuda auktoriserade e-postserverlösningar. Amazon Web Services har dessutom e-postservrar (Amazon SES-servrar) här i Sverige, vilket innebär flera stora fördelar (läs mer vid punkt 6 och 7 nedan).
  
  
Fråga 6
F: Vilka fördelar innebär det att utskicksservern finns i Sverige?
S: Visa svar
Den e-postserver som MPS använder till e-postutskicken är lokaliserad i mellersta Sverige. En av Amazons Web Services serverhallar i Västerås, Eskilstuna eller Katrineholm används för e-postutskicken. Det här innebär väldigt korta avstånd (i genomsnitt) mellan både avsändare och mottagare vilket ger väldigt bra utskicksprestanda. Det ger också en ökad framkomlighet eftersom en svensk välkänd server används.
  
  
Fråga 7
F: Uppfyller MultiMailer Premium Server GDPR?
S: Visa svar
Ja. Den e-postserver som används för e-postutskick är (som nämnts i punkt 5 och 6) lokaliserad i Sverige. Ingen kommunikation eller överföring av data sker med servrar utanför Sverige. (Även övriga servrar som MultiMailer använder för att hantera annan data, t.ex statistik, är lokaliserad i Sverige. Så hela MultiMailer är helt GDPR-anpassad.)
  
  
Fråga 8
F: Vad menas med att hela avsändardomänen verifieras?
S: Visa svar
Istället för att registrera och verifiera enskilda e-postadresser som tillhör en domän, så kan man registrera och verifiera hela domänen. Det innebär att du sedan kan använda valfria e-postadresser, med samma domännamn, för dina e-postutskick. Det krävs ingen registrering/verifiering av de enskilda adresserna.
  
  
Fråga 9
F: Ett av kriterierna för att använda MPS är att e-postavsändaren måste ha blivit korrekt uppvärmd. Efter att ha läst artikeln om uppvärmning av e-postavsändaren så tycker jag att det verkar både svårt och tidskrävande att genomföra en uppvärmning. Är det något ni kan hjälpa till med?
S: Visa svar
Ja, det kan vi göra. Har din e-postavsändare dessutom ett väldigt bra rykte så behöver man inte göra en fullständig uppvärmning som för en helt ny e-postavsändare utan man kan göra en förenklad uppvärmning vilket går mycket fortare.
  
   
Fråga 10
F: Ett annat av kriterierna är att min nyhetsbrevsmall ska testas, hur gör jag det?
S: Visa svar
Du mejlar oss din nyhetsbrevsmall/nyhetsbrev så genomför vi de tester som krävs. Vi kommer att testa ditt brev/din mall mot tjänsterna MultiMailer Preview Test och MultiMailer Spam Test.
  
   
Fråga 11
F: Varför är det så många kriterier/krav för att använda MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
På samma sätt som det är viktigt att din e-postavsändare har ett bra rykte så behöver den server som MPS använder bibehålla ett bra rykte och en förutsättning för detta är att alla som använder MPS uppfyller kriterierna.
  
   
Fråga 12
F: Vad innebär de kriterier som ni listar upp för att kunna använda MultiMailer Premium Server i praktiken för mig som aldrig använt MultiMailer tidigare?
S: Visa svar
I praktiken innebär det att för att kunna använda MultiMailer Premium Server så behöver du först göra MultiMailer-utskick i minst 1-2 år, och under den tiden ska du ha gjort regelbundna utskick minst 10-12 gånger/år med låg studsfrekvens, och använt MultiMailer Konfigureringstjänst för att ge din e-postavsändare rätt domäninställningar. Din e-postavsändare ska dessutom ha fått ett bra rykte under denna tid. Alternativt att du redan har en e-postavsändare med ett bra rykte. Då räcker det med att du värmer upp avsändaren enligt instruktionerna i denna artikel.
  
   
Fråga 13
F: Förra året köpte jag MultiMailer Konfigureringstjänst. Innebär det att dessa domäninställningar (för SPF/DKIM/DMARC) nu är onödiga?
S: Visa svar
Nej. De används fortfarande. Men inställningarna behöver utökas och man behöver även skapa en underdomän/subdomän till avsändardomänen för att kunna använda MPS.
  
   
Fråga 14
F: Vad är en underdomän/subdomän och hur används den av MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
Om du har avsändaradressen info@exempel.se så är din avsändardomän exempel.se. En underdomän/subdomän innebär att din avsändardomän ges ett prefix och kan exempelvis se ut så här: mejl.exempel.se. I detta fall är mejl prefixet. Andra exempel är: nyhetsbrev.exempel.se och utskick.exempel.se. Underdomänen/subdomänen kommer att användas vid kommunikation med andra servrar på internet. Det ger flera fördelar (läs mer vid nästa punkt). Underdomänen/subdomänen påverkar inte de e-postadresser du använder som avsändare utan de förblir opåverkade. All hantering sker ”under ytan”.
  
   
Fråga 15
F: Vilka är de största fördelarna med att använda en underdomän/subdomän?
S: Visa svar
Det finns två stora fördelar med detta. Fördel nummer 1 är att mottagande servrar lätt känner igen din server och om du har ett bra rykte så kommer de att tillåta din e-post i en stor utsträckning. Fördel nummer 2 är att det är lätt för mottagare och mottagande servrar att vitlista dig (manuellt eller automatiskt). Detta gör att fler av dina mejl kommer hamna i dina mottagares inkorgar.
  
  
Fråga 16
F: Kan jag fortsätta använda samma e-postadresser som tidigare som avsändare?
S: Visa svar
Ja. Om de har bra rykte så kan du fortsätta att använda samma e-postadresser som tidigare som avsändare för dina mejl.
  
  

   
Tekniska frågor om MultiMailer Premium Server

Fråga 1
F: Hur skapar man en underdomän/subdomän och hur får man den att samverka med MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
denna webbsida beskriver vi hur du gör för att skapa en underdomän/subdomän som samverkar med MultiMailer Premium Server.
  
  
Fråga 2
F: Vad händer rent tekniskt när man använder en underdomän/subdomän?
S: Visa svar
Se denna webbsida för information om vad som händer rent tekniskt när man använder en underdomän/subdomän jämfört med om man inte gör det.
  
  
Fråga 3
F: Vad händer om jag temporärt vill använda en annan domän som avsändare?
S: Visa svar
Om denna domän också är registrerad på MultiMailer Premium Server så går det bra. Det är bara att skicka ut. Om den inte är det, kommer det att visas ett felmeddelande när du försöker skicka ut. Finns denna domän eller e-postadress registrerad på vår standardserver, så kan vi temporärt byta till den för ditt utskick, om du meddelar oss.
  
  
Fråga 4
F: Kan jag ha en svarsadress med ett annat domännamn än den jag registrerat?
S: Visa svar
Ja. Det går bra att skicka ut mejl med en svarsadress/svarsdomän som är en annan än avsändarens adress/domän. Men det rekommenderas att använda samma domännamn eftersom vissa mottagande servrar kan se negativt på det och i vissa fall filtrera bort mejlet.
  
  

  
Frågor om priser och beställning

Fråga 1
F: Om jag beställer MultiMailer / Enterprise och MultiMailer Premium Server idag, när kan jag börja använda servern?
S: Visa svar
Det beror på vilket rykte din e-postavsändare har idag och om de kriterier som gäller för att använda MPS uppfylls. Vi behöver först göra olika tester mm för att kunna svara på när du kan använda MPS.
  
  
Fråga 2
F: Vad händer efter att jag beställt MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
Först skickar vi eventuellt några frågor till dig samt kontrollerar att du uppfyller kriterierna. Om allt är OK så ordnar vi de inställningar som behöver göras för din domän. När allt är klart och fungerar som det ska så mejlar vi dig en faktura.
  
  
Fråga 3
F: Hur länge gäller avtalet för MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
Avtalet för MultiMailer Premium Server gäller för 1 år i taget och vid förlängning genomför vi alla testerna som ingår i tjänsten på nytt för din e-postavsändare och din nyhetsbrevsmall/nyhetsbrev eftersom mycket förändras under 1 år. E-postfiltren blir striktare, det kommer nya modeller av mobiltelefoner/surfplattor/datorer och e-postklienterna/operativsystemen uppdateras dessutom ständigt.
  
  
Fråga 3
F: Vad kostar MultiMailer Premium Server?
S: Visa svar
Aktuella priser och beställning av MultiMailer Premium Server kan göras via nedanstående webbsida, som även beskriver de olika beställningsalternativ som finns:

> Beställning av MultiMailer Premium Server

  
  

  
Fler frågor om MultiMailer Premium Server
Har du fler frågor eller om du vill veta mer om MultiMailer Premium Server eller om du vill att vi ska testa om din e-postavsändare och nyhetsbrev uppfyller ovanstående kriterier, då kan du kontakta oss genom att ringa 070-397 14 91 eller mejla info@samlogic.com.

Beställning av MultiMailer Premium Server

Premium ServerNedan kan du beställa MultiMailer Premium Server. Du kan antingen beställa ett nytt avtal eller förlänga ett befintligt avtal.

Beställning


MultiMailer Premium Server – Nytt avtal – 1 år

Vi mejlar dig mer detaljerad information om nedanstående punkter när vi mottagit din beställning. För eventuella frågor skicka ett mejl till info@samlogic.com eller ring 070-397 14 91.

Avtalet innefattar följande:
1. Ett års tillgång till vår Premium-server
2. Den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise
3. Kontroll av din e-postavsändares rykte
4. Kontroll att domäninställningarna (SPF/DKIM/DMARC) för din avsändardomän är rätt
5. Kontroll så studsfrekvensen för dina utskick understiger 5%
6. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligaste e-postklienterna och enheterna
7. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligast anti-skräpostfiltren
8. Konfigurering av den tekniska avsändaren så den blir din avsändardomän
9. Information för uppvärmning av din e-postavsändare

När vi är färdiga så mejlar vi dig en sammanfattning om vilka inställningar vi lagt in och resultaten för testerna. Vid eventuella fel i samband med testerna får du förslag på åtgärder för att lösa problemen. Observera att punkt 4 förutsätter att MultiMailer Konfigureringstjänst beställts tidigare.

Pris: 2990 kr (exkl. moms)

> Beställ nytt avtal av MultiMailer Premium Server
   


MultiMailer Premium Server – Förlängning av avtal – 1 år

Eftersom mycket förändras under 1 år behöver alla tester som görs vid ett nytt avtal även göras vid en förlängning.

Avtalet innefattar följande:
1. Ett års tillgång till vår Premium-server
2. Den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise
3. Kontroll av din e-postavsändares rykte
4. Kontroll att domäninställningarna (SPF/DKIM/DMARC) för din avsändardomän är rätt
5. Kontroll så studsfrekvensen för dina utskick understiger 5%
6. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligaste e-postklienterna och enheterna
7. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligast anti-skräpostfiltren

När vi är färdiga med testerna så mejlar vi dig en sammanfattning av testresultaten. Vid eventuella fel får du förslag på åtgärder för att lösa problemen.

Pris: 1990 kr (exkl. moms)

> Beställ förlängning av MultiMailer Premium Server
   

Observera att om du byter webbhotell för avsändardomänen så behövs ett helt nytt avtal för MultiMailer Premium Server. Även de konfigureringar som ingår i MultiMailer Konfigureringstjänst behöver utföras på nytt.
  
Relaterad information
> Frågor och svar om MultiMailer Premium Server
> Frågor och svar om MultiMailer Konfigureringstjänst
> Frågor och svar om SPF, DKIM och DMARC

Nya priser på engångsutskick via MultiMailer

Om du temporärt i MultiMailer behöver höja din utskicksnivå för en månad så kan du göra det genom att beställa ett engångsutskick. Du kan då tillfälligt utöka din utskickskvot för aktuell månad. Din ordinarie MultiMailer-prenumeration påverkas inte.

Frimärke

Nya priser fr.o.m 1 juni 2022
Vi har ändrat priserna för engångsutskick via MultiMailer. Nytt styckepris från och med 1 juni 2023 är 10 öre per mejl, dvs 100 kronor per 1000 mejl.

Du hittar mer information och en pristabell på denna sida:

> Priser och information om engångsutskick

Enklare att beställa
En annan förändring som vi gjort är att det nu är enklare att beställa ett engångsutskick från MultiMailer. En beställning och uppgradering av kontot kan ske mitt under pågående utskick, du kan ange hur många mejl du vill beställa direkt i MultiMailer och utökningen av kontot till den nya högre utskicksnivån går i kraft omedelbart. Läs mer i detta blogginlägg:

> Förbättrad hantering av engångsutskick i MultiMailer

Se även
> Nya priser på SamLogic Softwares program och tjänster

Våruppdatering av MultiMailer 2022

Vi har släppt en uppdatering av e-postverktyget MultiMailer 2022 med förbättrad hantering av statistik och e-poststudsar. Vi har också gjort flera viktiga säkerhetsförbättringar. Vi rekommenderar alla att ladda hem och installera den nya versionen.

Versionsnumret för den nya uppdateringen av MultiMailer är 10.5.30 och innehåller bl.a:

Säkrare kryptering för data som skickas via klickbara länkar.
Det är nu möjligt att stänga av mätning av klickar men behålla mätning av öppningar.
E-poststudsar som alstrats av antispamfilter visas nu med en blå textfärg.
Enkelt att markera e-poststudsar som alstrats av antispamfilter/DMARC-överträdelser.
Möjlighet att exportera enbart markerade studsar från fliken ’E-poststudsar’.
MultiMailer varnar nu om du försöker spärra en e-poststuds som alstrats av ett antispamfilter.
Olika statistikservrar används beroende på utskicksvolym (ger bättre framkomlighet).
Ett nytt menyval i Redigera-menyn för redigering av knappar (visas vid behov).

ProgramuppdateringNedladdningssidor för uppdatering av MultiMailer 2022
Om du har MultiMailer 2022 / Professional eller Enterprise installerad på din dator så kan du ladda ner en uppdatering via en av nedanstående två nedladdningssidor. MultiMailer 2022 / Standard kan laddas ned här.

> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2022 / Professional
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2022 / Enterprise

Se även
> Höstuppdatering av MultiMailer 2022
> Ny version: SamLogic MultiMailer 2022

Nya 2023-programpaket från SamLogic Software

SamLogic Software har i över 30 år tagit fram program och utvecklingsverktyg som används av företag, organisationer, myndigheter, föreningar och privatpersoner i över 45 länder. Programmen kan köpas separat men mest prisvärt är att köpa dem i ett programpaket.

SamLogic Media Tools 2023 – Programpaket för marknadsförare
Media ToolsSamLogic Media Tools är ett programpaket som innehåller ett antal kraftfulla och lättanvända verktyg som underlättar distribution av dokument, bilder, filmer och program via internet, e-post, CD/DVD och USB-minnen. Med hjälp av verktygen skapar du snabbt ett eget professionellt gränssnitt för den information som du skickar till dina kunder, anställda mm. SamLogic Media Tools 2023 innehåller de senaste versionerna av följande program:

– SamLogic MultiMailer
– SamLogic CD-Menu Creator
– SamLogic USB AutoRun Creator
– SamLogic Visual Installer
– SamLogic Image Resizer

Mer information om programpaketet finns på produktsidan för SamLogic Media Tools.

SamLogic Development Tools 2023 – Programpaket för utvecklare
Development ToolsSamLogic Development Tools är ett programpaket som innehåller utvecklingsverktyg för att skapa installationsprogram, designa menyer för CD/DVD-skivor och USB-minnen, samt generella bibliotek med komponenter, klasser och funktioner. Med det här programpaketet får du en heltäckande lösning från utveckling fram till distribution- och installationsfasen. SamLogic Development Tools 2023 innehåller de senaste versionerna av följande program:

– SamLogic Visual Installer
– SamLogic VB Super Library
– SamLogic Swedish .Net Classes
– SamLogic CD-Menu Creator
– SamLogic USB AutoRun Creator
– SamLogic Image Resizer

Mer information om programpaketet finns på produktsidan för SamLogic Development Tools.

SamLogic Ultimate Tools 2023 – Ett paket där alla program ingår
Ultimate ToolsSamLogic Ultimate Tools är en programprenumeration som innehåller de senaste versionerna av samtliga våra program, samt alla våra tjänster. Detta verktyg hjälper dig med allt från programutveckling och programdistribution till marknadsföring och försäljning. Programpaketet innehåller följande:

– SamLogic MultiMailer
– SamLogic Visual Installer
– SamLogic CD-Menu Creator
– SamLogic USB AutoRun Creator
– SamLogic VB Super Library
– SamLogic Swedish .Net Classes
– SamLogic RegGuard
– SamLogic Image Resizer
+ tillhörande tjänster

Mer information om programpaketet finns på produktsidan för SamLogic Ultimate Tools.

12 månader teknisk support och uppdateringar ingår
När man köper något av ovanstående programpaket så ingår även 12 månaders teknisk support (via telefon och e-post) och tillgång till alla programuppdateringar för de program som ingår i programpaketen under ett år.

Ny version: SamLogic RegGuard 2023 / Internet

Vi har nu släppt en ny version av vårt kopieringsskydd och registreringssystem RegGuard. Den nya versionen heter SamLogic RegGuard 2023 / Internet och innehåller bland annat följande nyheter:

– Stöd för nya Windows 11.
– Högre säkerhet.
– Ny förenklad hantering av licensnycklar.
– Samverkar med Visual Installer 2022.

Mer information om nyheterna finns på denna nyhetssida.

Uppgradera till RegGuard 2023
Om du har en äldre version av RegGuard så kan du uppgradera till nya RegGuard 2023 via den här ordersidan. RegGuard ingår även i programpaketet Ultimate Tools. Har du en prenumeration på RegGuard så kan du ladda ner den nya versionen kostnadsfritt.

Se även
> Ny version: SamLogic Visual Installer 2022

Nya priser på SamLogic Softwares program och tjänster

Den 1 februari 2023 justeras våra priser för våra program och tjänster. Att priserna justeras beror på att inköpspriserna hos våra leverantörer av olika tjänster (servrar, webbhotell, programlicenser mm) har ökat mycket på senare tid vilket gör att vi måste se över och anpassa våra egna priser.

Sedan påverkas vi som alla andra av höga energipriser, inflation, hög ränta och en svag krona (kronans värde mot dollarn har sjunkit med nästan 25% på drygt ett år).
Se även artikeln Nu väntar chockhöjning av molnpriserna – minst 30% dyrare hos tidningen Computer Sweden.

Höjningarna blir dock i första hand på nya programlicenser där supporttiden och supportkostnaden är högre än för de som använt våra program i många år.

Långsiktighet ska löna sig
En nyhet är att vi inför 2- och 3-årsavtal för våra produkter, där man får en högre rabatt ju längre avtal man tecknar. Tanken är att långsiktighet ska löna sig för våra kunder och vi försöker själva effektivisera verksamheten så att det blir mindre administration för att hantera programlicenserna, vilket gör att vi sänker dessa kostnader och det gör att vi kan lägga ännu mer tid på programutveckling.

SamLogic Software – 30 års erfarenhet
Med 30 års erfarenhet vet vi att ska man sänka sina kostnader så gäller det att göra det på rätt sätt/rätt saker. Man får inte byta till tjänster eller underleverantörer som påverkar kvalitén på produkterna negativt så att våra kunder får något som är sämre än tidigare bara för att det ska vara ”billigt”.

Vårt motto har alltid varit att våra program ska vara de mest prisvärda på marknaden och det tänker vi fortsätta med!