Priser & beställning - SamLogic RegGuard


Du kan prenumerera på SamLogic RegGuard / Internet för 2990 kr/år. Du får då ett konto hos oss. Alternativt så köper du den ASP-kod (inkl. komplett källkod) som behövs för att hantera RegGuard till ett fast pris och placerar nödvändiga filer på din egen server. Priset är då 6990 kr.
  
ASP-koden hanterar produktregistreringar och administration av licensnycklar via Internet. Du kan välja mellan att ha ett konto hos oss eller att köpa ASP-koden och installera den på din egen Internet-server. Ska du använda ASP-koden på din egen server måste du ha lägst Windows 2000 Server plus IIS (Internet Information Services) installerad. Eller ett kompatibelt system. Har du några frågor om detta, maila gärna oss på: support@samlogic.com.
   
Priserna för olika alternativ ser du här nedan. Klicka på en av Beställ-länkarna för att beställa.
 
Priser / Beställning
 
Konto hos oss / du använder vår server
   
SamLogic RegGuard / Internet - Prenumeration 2990 kr / år
   
  Beställ
  
Du använder din egen server
   
SamLogic RegGuard / Internet  (inkl. ASP-kod) 6990 kr
SamLogic RegGuard / Internet  (inkl. ASP-kod) - Uppgradering * 3990 kr
   
  Beställ
  
 
*) Uppgradering från en tidigare version av SamLogic RegGuard
   
Supportavtal

I den årliga prenumerationen ingår 1 års support. För övriga artiklar är support valfritt och kostar enligt nedan.
 

Årligt supportavtal för RegGuard / Internet: 790 kr / år
  
    

   

 
SamLogic