Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad

Om du undrar vilken version av e-postverktyget SamLogic MultiMailer som du har så kan du kontrollera det på ett enkelt sätt genom att öppna menyn Hjälp i MultiMailer (alternativet längst till höger i MultiMailers menyrad, se bild nedan).

Menyalternativet 'Om SamLogic MultiMailer'

I denna meny väljer du menyalternativet Om SamLogic MultiMailer. I dialogrutan som öppnas så kan du se aktuellt versionsnummer till höger om texten Version. Se den röda understrykningen i bilden nedan:

Här ser du aktuellt versionsnummer för din MultiMailer

I bildexemplet ovan så ser du att det står 8.5.40 till höger om Version. Det innebär då att du har version 8.5.40 av MultiMailer installerad.

I dialogrutan ser du också om du har en Standard-, Professional– eller Enterprise-version av MultiMailer installerad. Den informationen finns utskriven till höger om versionsnumret. I vårt aktuella bildexempel så är det en Professional-version som är installerad (se den röda understrykningen i bilden nedan).

Här ser du om du har en Standard-, Professional- eller Enterprise-version av MultiMailer

Se även
> Så här laddar du ned senaste versionen av MultiMailer

Lämna ett svar