En uppdatering av Visual Installer 2015 finns nu tillgänglig

Det finns nu en uppdatering av SamLogic Visual Installer 2015 tillgänglig. Versionsnumret är 10.5.16 och nedan beskrivs några nyheter och förbättringar i den nya versionen:

• Kodsigneringsfunktionerna i Visual Installer har nu stöd för SHA-2 och dubbel signering (SHA-1 + SHA-2). Windows 7 och senare kräver SHA-2 för installationspaket som signeras fr.o.m 1 januari 2016. Läs mer.

• Uppdaterat stöd för Microsoft .NET Framework. Nu stöds även underversioner av .NET Framework (t.ex 4.51, 4.5.2 osv) och din användare kan nu ladda ned och installera .NET Framework direkt från Visual Installer om önskad version saknas. Läs mer.

• Det är enklare att registrera ett typbibliotek (type library) för en .NET assembly. Läs mer.

• Visual Installer har utökats med en ny installationsdialogruta: Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Dessa inställningar samverkar med villkor i Visual Installers skriptspråk och i fliken Registry. Läs mer.

• Det är nu möjligt att importera ett VB.NET-projekt som kompilerar fram en DLL istället för en EXE-fil.

• Visual Installers skriptspråk har nu stöd för ELSE. Läs mer.

• Visual Installer har nu stöd för miljövariabler. En miljövariabel kan expanderas under en installation, och med hjälp av ett nytt skriptkommando, SETENV, så kan du skapa egna.

• Fillistans lokala meny (som öppnas med höger musknapp) har utökats med ett nytt menyalternativ: Addera fler filer från samma källkatalog. Detta menykommando är användbart om du vill addera fler filer till fillistan från en tidigare använd mapp. Läs mer.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2015 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2015 (version 10.5.16) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2015

Om du har Visual Installer 2014, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2015

Hur du startar e-postutskick vid en bestämd tidpunkt

MultiMailerI nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer är det möjligt att starta ett e-postutskick vid en bestämd tidpunkt. Både datum och klockslag kan anges. Vid en tidsbestämd start av ett e-postutskick skickas nyhetsbrevet till samtliga mottagare i mailing-listan, med undantag av de e-postadresser som finns i en spärrlista (de får inget nyhetsbrev).

Så här gör du för att i MultiMailer starta ett e-postutskick vid en bestämd tidpunkt:

1. Starta MultiMailer. Om startfönstret är öppet, stäng det.
2. Öppna ett nyhetsbrev.
3. Välj fliken Mailing-lista.
4. Öppna en mailing-lista eller använd befintlig.
5. Välj menyvalet Utskick – Starta utskick vid bestämd tidpunkt:

6. Markera alternativet Starta e-postutskicket vid specificerat datum och tidpunkt i dialogrutan som visas:

7. Via listrutan Datum kan du välja vilken dag som utskicket ska starta. Utskick kan göras upp till 8 dagar framåt i tiden. Välj exempelvis alternativet ”Imorgon” ur listrutan:

6. I inmatningsfältet Klockslag anger du tiden när utskicket ska starta. Måste vara i formatet ”hh:mm”. Skriv in t.ex ”08:00”:

7. Tryck på OK när du är klar.

MultiMailer kommer nu att skicka ut det nyhetsbrev som är öppnat i editorn vid den tidpunkt som du har angett.

Observera att MultiMailer måste vara igång och att datorn inte får vara i vilo- eller strömsparläge för att tidstyrda utskick ska kunna göras.

Se även
> Så kan MultiMailer meddela dig när ett utskick är klart

Nya engelska blogginlägg om CD-Menu Creator 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt menyverktyg CD-Menu Creator som kan vara av intresse för dig som använder detta verktyg för att designa menyer. Blogginläggen tar bland annat upp några av nyheterna i CD-Menu Creator 2015 plus annan nyttig information. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Lista och information om alla knappkommandon i CD-Menu Creator
Knappar är en viktig del i menyer som skapas med CD-Menu Creator och de används bl.a för att öppna program, dokument, filmer, webbsidor, eller för att starta installationer. Till varje knapp kan man välja ett kommando och detta blogginlägg beskriver alla kommandon som finns:
> CD-Menu Creator’s button commands explained

Hur man öppnar en mapp från en meny
Detta steg för steg-tips visar hur man öppnar en mapp, t.ex innehållande bilder eller filmer, på en CD/DVD-skiva eller USB-minne via en knapp i en meny:
> CD-Menu Creator: How to open a folder from a menu

Hur man öppnar en webbsida från en meny
Detta steg för steg-tips visar hur man öppnar en webbsida på internet eller på en skiva/USB-minne via en knapp i en meny:
> CD-Menu Creator: How to open a web page from a menu

Nu är det enkelt att hantera många menysidor i CD-Menu Creator
Ibland är inte en menysida nog utan flera menysidor krävs för att rymma alla alternativ. I CD-Menu Creator 2015 är det enklare än någonsin att hantera ett menysystem med många menysidor. Vi förklarar mer i detta blogginlägg:
> Easy to create multiple menu pages with CD-Menu Creator’s new wizard

CD-Menu Creator har nu stöd för Unicode-tecken
CD-Menu Creator har nu stöd Unicode-tecken. Det innebär att menyer nu kan innehålla t.ex kinesiska, japanska, arabiska, ryska eller grekiska tecken. Läs mer i detta blogginlägg:
> CD-Menu Creator now supports Unicode characters

Så skapar du en meny från en batchfil
Från och med CD-Menu Creator 2015 är det möjligt att bygga en meny osynligt via en batchfil. Inget användargränssnitt visas utan nödvändiga instruktioner skickas till CD-Menu Creator via kommandoradsparametrar. Vi förklarar mer i detta blogginlägg:
> Build a setup package or menu interface silently using a batch file

Se även
> SamLogic CD-Menu Creator 2015 – Nyheter

Nya engelska blogginlägg om Visual Installer 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt installationsverktyg Visual Installer som kan vara av intresse för dig som använder verktyget. Blogginläggen tar bland annat upp några av de nya funktioner som lagts till nya Visual Installer 2015 under de senaste månaderna. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Kodsignering

Visual Installer har nu stöd för SHA-2 och dubbel kodsignering
Kodsigneringsfunktionen i Visual Installer har uppdaterats så att även SHA-2 och dubbelkodsignering (SHA-1 + SHA-2) stöds. Eftersom nyare Windows inte längre stöder SHA-1 så är det en ganska viktig uppdatering. Vi förklarar mer i detta blogginlägg:
> Visual Installer now supports SHA-2 and dual code signing

Vad är skillnaden mellan SHA-1 och SHA-2?
Visual Installers kodsigneringsfunktion har nu stöd för både SHA-1 och SHA-2. Men du kanske undrar vad det innebär och vad som är skillnaden mellan dem? Vi förklarar det här:
> What is SHA-1 and SHA-2 and what’s the difference between them?

Var hittar man den senaste versionen av signtool.exe?
När Visual Installer kodsignerar ett installationspaket så körs ett externt kodsigneringsverktyg från Microsoft. Vanligtvis används signtool.exe och det kan vara bra att använda en så ny version av verktyget som möjligt. Men var hittar man den? Vi ger dig svaret här:
> Where can I find the latest version of signtool.exe?

.NET Framework

Om en specifik version av .NET Framework saknas
Vi har förbättrat hanteringen av situationer då en specifik version av .NET Framework, som ditt program kräver, inte är installerad i slutanvändarens dator. Visual Installer kan nu ladda ned och installera den saknade versionen i samband med installationen. Läs mer:
> Visual Installer: If a specific version of .NET Framework is missing

Fler versioner av .NET Framework stöds nu av Visual Installer
Vi har utökat listan med versioner av .NET Framework som Visual Installer stöder till att även innefatta underversioner av .NET Framework, t.ex 4.5.1, 4.5.2 osv. Läs mer i detta blogginlägg:
> Visual Installer: More available versions of .NET Framework

Enklare att registrera ett typbibliotek till en .NET assembly
Möjlighet att registrera en .NET assembly har funnits länge i Visual Installer. Vi har nu förenklat registrering av tillhörande typbibliotek (type library). Förut krävdes det användning av skriptspråket för detta, men nu räcker det med att kryssa för en inställning. Läs mer här:
> Easier to register a type library for a .NET assembly (in Visual Installer)

Skriptspråket

Visual Installers skriptspråk har nu stöd för ELSE
Vi har uppdaterat Visual Installers skriptspråk så att det nu även finns stöd för ELSE. Så du kan nu kombinera villkorssatserna IF och ENDIF med ELSE. Detta hjälper till att skapa enklare och flexiblare skript i vissa sammanhang. Läs mer här:
> Visual Installer’s scripting language now supports ELSE

Med skriptkommandot SETENV kan du sätta ett värde för en miljövariabel
Vi har lagt till ett nytt skriptkommando till Visual Installers skriptspråk som heter SETENV. Med hjälp av detta kommando kan du ange ett värde för en miljövariabel. Kommandot kan även användas för att ändra befintligt värde för en miljövariabel. Läs mer i detta blogginlägg:
> With the SETENV command you can set environment variables from Visual Installer

Dialogrutor

Ny installationsdialogruta i Visual Installer: Egna alternativ
Vi har utökat Visual Installer med en ny installationsdialogruta som heter Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Vi förklarar mer här:
> New setup dialog box in Visual Installer: User Options

Övrigt

Hur man räknar antal genvägar i startmenyn i Windows 10
Det finns en begränsning i hur många genvägar man kan addera till startmenyn i Windows 10, vilket kan påverka Visual Installer. Är startmenyn full så kan inte fler genvägar adderas. Detta blogginlägg förklarar mer och beskriver hur du räknar antal genvägar i startmenyn:
> How to count the number of shortcuts and tiles in the Start menu in Windows 10

Se även
> Engelska blogginlägg om Visual Installer 2015 – Hösten 2015
> SamLogic Visual Installer 2015 – Nyheter