Hur du startar e-postutskick vid en bestämd tidpunkt

MultiMailerI nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer är det möjligt att starta ett e-postutskick vid en bestämd tidpunkt. Både datum och klockslag kan anges. Vid en tidsbestämd start av ett e-postutskick skickas nyhetsbrevet till samtliga mottagare i mailing-listan, med undantag av de e-postadresser som finns i en spärrlista (de får inget nyhetsbrev).

Så här gör du för att i MultiMailer starta ett e-postutskick vid en bestämd tidpunkt:

1. Starta MultiMailer. Om startfönstret är öppet, stäng det.
2. Öppna ett nyhetsbrev.
3. Välj fliken Mailing-lista.
4. Öppna en mailing-lista eller använd befintlig.
5. Välj menyvalet Utskick – Starta utskick vid bestämd tidpunkt:

6. Markera alternativet Starta e-postutskicket vid specificerat datum och tidpunkt i dialogrutan som visas:

7. Via listrutan Datum kan du välja vilken dag som utskicket ska starta. Utskick kan göras upp till 8 dagar framåt i tiden. Välj exempelvis alternativet ”Imorgon” ur listrutan:

6. I inmatningsfältet Klockslag anger du tiden när utskicket ska starta. Måste vara i formatet ”hh:mm”. Skriv in t.ex ”08:00”:

7. Tryck på OK när du är klar.

MultiMailer kommer nu att skicka ut det nyhetsbrev som är öppnat i editorn vid den tidpunkt som du har angett.

Observera att MultiMailer måste vara igång och att datorn inte får vara i vilo- eller strömsparläge för att tidstyrda utskick ska kunna göras.

Se även
> Så kan MultiMailer meddela dig när ett utskick är klart

Lämna ett svar