Så markerar du poster med en specifik text i mailinglistor i MultiMailer

I detta blogginlägg visade vi hur du söker efter texter i en mailinglista i MultiMailer. En alternativ metod – som är speciellt användbar om du vet att texten förekommer fler gånger i mailinglistan – är att använda någon av markeringsfunktionerna i MultiMailer.

Funktionerna finns inte för alla fält i MultiMailer, men finns bl.a för företag, ort, land och domännamn i e-postadresser. Du kommer åt funktionerna genom att öppna menyn Redigera och sedan välja menyalternativet Fler markeringsalternativ.

Vill du exempelvis markera alla med ett visst företagsnamn så väljer du markeringsalternativet Markera efter företagsnamn i undermenyn som visas.

Meny

Nu öppnas en dialogruta, och där skriver du in en söktext i inmatningsrutan som visas.

Dialogruta

Beroende på hur texten ska genomsökas i företagsfältet kan du skriva in texten i inmatningsfältet på tre olika sätt:

1 – Exakt sökning
Med exakt sökning menas att texten måste stämma överens exakt för att hittas. Så skriver du t.ex Ericsson AB i inmatningsfältet så kommer enbart poster där det står Ericsson AB att markeras. Poster där det står t.ex Ericsson, LM Ericsson eller Ericsson Network Services hittas inte.

Dialogruta - Söktext 1

2 – Företagsnamnet måste börja med denna text
Om du vill markera alla företagsnamn som börjar med en viss text, t.ex Ericsson, så skriver du in texten med en stjärna efter sista bokstaven. Dvs så här: Ericsson*. Se även bilden nedan:

Dialogruta - Söktext 2

I detta fall kommer företagsnamn som Ericsson, Ericsson AB och Ericsson Network Services att markeras. Men inte LM Ericsson.

3 – Texten måste ingå någonstans i företagsnamnet
Om du vill markera alla företagsnamn där en viss text ingår någonstans i företagsnamnet så skriver du in texten med två stjärnor efter. Dvs så här: Ericsson**. Se även bilden nedan:

Dialogruta - Söktext 3

I detta fall kommer företagsnamn som Ericsson, Ericsson AB, Ericsson Network Services och LM Ericsson att markeras. Så oavsett var i företagsnamnet Ericsson finns, kommer posten att markeras.

Alla Markera efter-funktioner fungerar på samma sätt som beskrivits ovan.

Se även
> Så söker du efter texter i mailinglistor i MultiMailer
> Så skickar du ett nyhetsbrev till alla med samma domännamn
> Så hanterar du markeringar i mailinglistan med tangentbordet

Så söker du efter texter i mailinglistor i MultiMailer

Om du har stora mailinglistor så kan det vara tidskrävande att manuellt hitta en specifik text, t.ex ett företagsnamn. Då kan det vara bra att använda MultiMailers sökfunktion för detta.

Du kan använda MultiMailers sökfunktion genom att välja menyalternativet Sök i Redigera-menyn eller trycka ned tangentbordskombination CTRL F (när du har fliken Mailinglista framme). Då visas följande dialogruta:

Bild 1

Där kan du skriva in den text du vill söka efter vid inmatningsfältet Sök efter. Vid Sök-fält anger du vilken kolumn (vilket fält) i mailinglistan som du vill genomsöka och vid Matcha anger du hur du vill att sökningen i ett fält ska gå till.

När du angett den text och de inställningar som du vill använda dig av, trycker du på knappen Sök för att påbörja sökningen.

Om MultiMailer hittar texten du söker efter kommer den raden i mailinglistan att markeras av MultiMailer. Om texten inte hittas, visas ett informationsmeddelande.

Ibland kan samma text förekomma fler gånger i en mailinglista. Vill du söka efter nästa förekomst av samma ord så kan du trycka ned tangenten F3.

Se även
> Så markerar du poster med en specifik text i mailinglistor i MultiMailer

Misstagen du bör undvika när du skapar nya nyhetsbrev

Att ta fram ett nyhetsbrev som visas korrekt i de vanligaste e-postklienterna, webbläsarna och enheterna (PC, Mac och mobila enheter) är inte så enkelt längre eftersom det inte finns någon gemensam standard för e-postformatet. Även om du använder ett nyhetsbrevsverktyg såsom MultiMailer så är det en del saker man måste tänka på. Fastän du testar och skickar till dig själv och allt ser bra ut på dina egna enheter så är det ingen garanti för att ditt nyhetsbrev kommer att visas korrekt hos alla dina mottagare eftersom det finns så många olika e-postklienter, webbläsare och enheter att ta hänsyn till.

Viktigt att tänka på när du skapar nya nyhetsbrev
När man skapar ett nytt nyhetsbrev är det lätt hänt att man gör något av nedanstående misstag:

– Skapar ett mejl med alltför avancerad design
Detta händer ibland när man anlitar en professionell hemsidedesigner och låter personen ta fram ett nyhetsbrev också. Då är risken stor att personen, om han/hon saknar erfarenhet av nyhetsbrev, använder samma teknik i nyhetsbrevet som på hemsidan. Men det fungerar dessvärre inte hos många e-postklienter eftersom dessa inte hanterar lika avancerad HTML-kod som webbläsare. Resultatet kan då blir förvrängda mejl.

– Formaterad text hämtas från en källa som inte är HTML 
Ett klassiskt misstag är att hämta formaterad text direkt från t.ex Microsoft Word och klistra in det i ett HTML-nyhetsbrev. Det ser bra ut i editorn men när du skickar ut det så blir resultatet någonting helt annat hos vissa e-postklienter. Orsaken till detta problem är att två olika system för att visa text blandas och det kan inte alla mottagare hantera.

– Nyhetsbrevsmallen har blivit skadad
När man skapar ett nytt nyhetsbrev ska man helst utgå ifrån en tom nyhetsbrevsmall där man lägger in nya texter och bilder. Men av tidsskäl så utgår man ofta istället ifrån föregående nyhetsbrev och byter ut texter och bilder varefter man sparar nyhetsbrevet. Faran med detta arbetssätt är att om man råkar göra ett litet fel som man inte upptäcker, så kommer detta fel att fortplanta sig även till kommande nyhetsbrev. Riktigt besvärligt blir det om felet inträffar ”under ytan” i HTML-koden och bara visas hos vissa e-postklienter. Då kan man själv vara omedveten om felet.

Det är alltid vissa skillnader mellan olika e-postklienter
En annan sak som man måste vara medveten om är att det alltid är skillnader mellan olika e-postklienter när det gäller hur de visar nyhetsbrev. Det är i regel svårt att få ett nyhetsbrev att se exakt likadant ut i alla e-postklienter, så man får ha lite överseende med att de visas lite olika. En vanlig skillnad är att avstånden mellan texter och objekt kan variera lite. Vad man däremot alltid ska kontrollera är att det ser bra ut, trots olikheterna.

Fler tips finns att läsa i våra artiklar om nyhetsbrev.