skickar du ett nyhetsbrev till alla med samma domännamn

 
Detta tips visar hur du skickar ett nyhetsbrev till alla kontakter som har ett specifikt domännamn i mailinglistan. Exempelvis till alla som har en Gmail-adress (t.ex @gmail.com) eller till alla som arbetar på ett specifikt företag (t.ex @samlogic.com).
 
 
Så här gör du:
 
Del 1 - Markera en domän

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Mailing-lista.

2. Öppna en befintlig mailinglista, eller skapa en ny mailinglista och lägg in några kontakter.

3. Säkerställ att fliken Mailing-lista är öppen.

4. Öppna menyn Redigera.

5. Öppna undermenyn Fler markeringsalternativ.

6. Välj menyalternativet Markera efter domännamn.7. I dialogrutan som öppnas, skriv in ett domännamn (exempel: "gmail.com" eller "samlogic.com").8. Klicka på knappen Markera.

9. Nu kommer alla kontakter med det specificerade domännamnet att markeras i mailinglistan.
 
Del 2 - Skicka till markerade

10. Välj menyalternativet Utskick - Starta utskick.11. Markera alternativet Endast markerade kontakter i dialogrutan som visas.12. Klicka på Nästa.

13. Klicka på Nästa till du kommer till utskicksguidens sista steg:


 
14. I dialogrutan som visas kan du se antal kontakter som kommer att få ditt nyhetsbrev.

15. Om antalet verkar rimligt, klicka på Starta utskick för att starta e-postutskicket.
 
Nu kommer enbart de kontakter som har ett specifikt domännamn att få ditt nyhetsbrev.
 
  
Se även
 
Så skickar du ett nyhetsbrev till markerade kontakter
Så skickar du ett nyhetsbrev till en utvald kategori
 
Vi rekommenderar också
 
Du kan nu markera kontakter efter toppdomän
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic