MultiMailer: Du kan nu markera kontakter efter toppdomän

I fliken Mailing-lista i MultiMailer kan du markera kontakterna / e-postadresserna i mailinglistan på många olika sätt. Bland annat kan du markera kontakterna efter domännamn. T.ex så kan du få alla kontakterna markerade som har ”samlogic.com” som domännamn i e-postadressen. Du gör det genom att välja menyalternativet Redigera – Fler markeringsalternativ – Markera efter domännamn och därefter skriva in domännamnet i dialogrutan som visas, i detta fall ”samlogic.com”:

Dialogrutan 'Markera efter domännamn' (1)

När du trycker på knappen Markera kommer alla kontakter med en e-postadress som innehåller domännamnet ”samlogic.com” att markeras i mailinglistan. T.ex ”anna@samlogic.com”, ”david@samlogic.com” och ”info@samlogic.com”. Övriga kontakter lämnas omarkerade.

Det här är ett bra sätt att skicka e-post till alla kontakter som arbetar på ett specifikt företag.

Nu kan du även markera kontakter efter toppdomän
I och med den senaste uppdateringen av MultiMailer så har vi uppdaterat funktionen ovan så att även en toppdomän kan markeras med denna dialogruta. T.ex toppdomäner som ”.se”, ”.fi” osv. Vill du t.ex markera alla som har en svensk .se-adress så skriver du in följande i dialogrutan Markera efter domännamn:

Dialogrutan 'Markera efter domännamn' (2)

När du trycker på knappen Markera kommer alla kontakter med en e-postadress som innehåller toppdomänen ”.se” att markeras i mailinglistan. Se bild nedan för exempel:

Kontakter markerade efter toppdomän

Det här kan vara ett sätt att selektera ut kontakter från enskilda länder, även om det inte är heltäckande då många idag har .com-adresser oavsett i vilket land de bor i. Men du vet i alla fall att de kontakter som har landsanpassade toppdomäner till en mycket stor sannolikhet även bor i det landet, och du har en möjlighet att skicka lands- och språkanpassade mejl till i alla fall dem.

Lämna ett svar