MultiMailer: Enklare import av semikolonavgränsade e-postadresser

Det händer ibland att e-postadresser som ska importeras till MultiMailer är placerade på en enda lång rad med semikolon (;) eller komma (,) mellan e-postadresserna. T.ex så här:

Det har alltid gått att importera e-postadresser som ligger så där till MultiMailer, dock med en viss möda. Men vi har nu förenklat denna process avsevärt, i och med den senaste uppdateringen av MultiMailer. Om du kopierar raden till Windows Urklipp så kan du klistra in raden med e-postadresserna direkt till MultiMailers mailinglista, t.ex via menyalternativet Redigera – Klistra in eller genom att trycka ned tangenterna Ctrl – V.

Varje e-postadress hamnar automatiskt i en egen post i mailinglistan. T.ex kommer de tre e-postadresserna i bildexemplet ovan att hamna så här i MultiMailers mailinglista:

När du kopierar e-postadresser som ligger i detta format till MultiMailers mailinglista så kommer MultiMailer av säkerhetsskäl att visa dig följande två frågerutor:

Fråga 1:

Fråga 2:

För att klistra in e-postadresserna ska du svara Ja på bägge frågorna.

Lämna ett svar