En jämförelse av Outlook.com och Hotmail

Som nämnts i tidigare blogginlägg så har Microsoft ersatt den välkända e-posttjänsten Hotmail med Outlook.com. Användargränssnittet är helt nytt och det finns även vissa skillnader i hur HTML-baserade mejl (t.ex nyhetsbrev) tolkas och visas på skärmen. Bland annat har stödet för vissa taggar tagits bort, t.ex följande:

– Inget stöd för CSS-baserade bakgrundsbilder
– Inget stöd CSS-taggar som hanterar marginaler
– Inget stöd för ALT-taggen (alternativtext till bilder)
– Inget stöd för CSS-taggen float (används för positionering av objekt)

Förändringar i hanteringen av bilder
Flera av förändringarna berör hanteringen av bilder. Som nämndes ovan så har CSS-stödet för bakgrundsbilder tagits bort liksom stödet för ALT-taggen i bilder. Det sistnämnda innebär att ingen alternativ text visas om bildvisningen är avstängd. En positiv förändring är dock att bildblockeringen har ändrats så att nyhetsbrev från en pålitlig avsändare (”Trusted Sender”) får sina bilder visade automatiskt. I annat fall måste användaren klicka på en länk för att få fram bilderna. Ytterligare information om förändringar i bildhanteringen finns i detta blogginlägg.

Läs mer på Litmus blogg
På Litmus blogg finns mer information om skillnaderna mellan Hotmail och Outlook.com. Se bland annat dessa två blogginlägg:

> Outlook.com Breaks into Email Client Top Ten at #7 (se Rendering Quirks in Outlook.com)
> Hotmail and Outlook.com Drop Support for Margin

Testa dina nyhetsbrev
Om du har e-postkontakter som har domänamnet outlook.com eller hotmail.com i e-postadressen så kan det vara en bra idé att provskicka ditt nyhetsbrev till ett sådant konto för att se hur nyhetsbrevet ser ut. Du kan exempelvis skapa ett testkonto endast för detta ändamål, eller om du redan har ett sådant konto så kan du provskicka ditt nyhetsbrev dit.

Så får du bättre nyhetsbrevsstatistik

I detta blogginlägg skrev vi att länkar till bilder ökar chansen att bilder visas korrekt i e-posttjänsten Outlook.com. Ytterliggare ett skäl till att använda bildlänkar istället för att infoga bilder direkt i nyhetsbreven är att mätningen av hur många som öppnar nyhetsbreven blir mer korrekt då. Tekniken för att mäta hur många och vem som öppnar ett nyhetsbrev bygger nämligen på att en liten unik bild (som inte syns för ögat) infogas automatiskt i nyhetsbreven när de skickas ut. För att nyhetsbrevet ska registreras som öppnat så måste den lilla bilden visas hos mottagaren så det gäller att få så många e-postmottagare som möjligt att aktivera bildvisningen, exempelvis genom att få dem att klicka på något av de röda kryssen som visas istället för bilder i nyhetsbrevet.

Så får du fler att aktivera bildvisningen
Två sätt som du kan använda för att få fler att aktivera bildvisningen är att ha en bra text i bildens ALT-tagg samt ha en lockande undertext till bilden.

Alternativ text (ALT-taggen)
I MultiMailer väljer du menyalternativet Infoga-Bild eller Infoga-Bildlänk och i inmatningsfältet Alternativ text anger du den text som ska visas om bildvisningen är avstängd i nyhetsbrevsprenumeranternas e-postklienter. I exemplet nedan har texten ”Statistik för försäljning” angetts.

Bilden nedan visar hur det ser ut i Microsoft Outlook om automatisk bildvisning är inaktiverad och alternativtexten ”Statistik för försäljning” används:

En nackdel med ALT-taggen är att den inte stöds av alla e-postklienter. Alla versioner av Microsoft Outlook har stöd för denna tagg, men exempelvis den nya webbaserade tjänsten Outlook.com saknar stöd för ALT-taggen. Men det finns ytterligare en metod man kan använda sig av för att få fler att visa bilder i ett mejl.

Lockande bildtext
Exemplet nedan visar hur du kan lägga till en egen undertext (texten ”På bilden visas aktuell försäljning”) till en bild för att locka nyhetsbrevsprenumeranter att aktivera bildvisningen. Fördelen med den här metoden är att den fungerar i alla e-postklienter.

Läs även detta tidigare blogginlägg om fördelarna med att publicera nyhetsbrev på Internet:
> 7 fördelar med att publicera nyhetsbrev på Internet

Varför visas inte bilder i Outlook.com (Hotmail)?

I samband med att den webbaserade e-posttjänsten Hotmail ersattes med Outlook.com så har det skett en del förändringar i hur bilder hanteras vilket kan leda till att bilder inte alltid visas korrekt i Outlook.com. Det här problemet kan inträffa om bilder bäddas in i själva mailet istället för att man använder länkar till bilder. För att komma runt detta problem så kan du använda bildlänkar när du infogar bilder i ditt nyhetsbrev, dvs du länkar till bilder som ligger på Internet istället för välja dem från din hårddisk.

En ny publiceringsfunktion i MultiMailer kan skapa bildlänkar automatiskt
I MultiMailer 2013 finns en ny publiceringsfunktion som laddar upp kopior av nyhetsbrev till sajt på Internet och i samband med det så laddas även bilderna upp till Internet och bildlänkar skapas automatiskt för bilderna. Så om du inte har möjlighet att länka till bilder på Internet så kan du välja dem från din hårddisk (som förut) och sedan använda publiceringsfunktionen i MultiMailer. Då får du länkade bilder automatiskt.

Lägga in bildlänkar manuellt
Det går även att skapa bildlänkar manuellt i MultiMailer via menyvalet Infoga – Infoga bildlänk där du i inmatningsfältet Internetadress anger internetsökvägen till bilden.

Mer information om Outlook.com
I den här videon visas hur du använder några av de vanligaste funktionerna i Outlook.com

Ytterligare information om Outlook.com finns att läsa hos Microsoft:
> Frågor och svar om Outlook.com

Test av nyhetsbrevseditor med över 1000 mallar för nyhetsbrev

I vårt e-postverktyg SamLogic MultiMailer finns det en inbyggd HTML-editor som kan användas för att ta fram enklare nyhetsbrev. Det ingår också en nyhetsbrevsguide i verktyget som kan användas för att ta fram grundmallar för nyhetsbrev och e-vykort. Fr om MultiMailer 2013 så har användarna av MultiMailer även tillgång till webbverktyget SamLogic MultiMailer Newsletter Editor, som är en specialanpassad molnbaserad HTML-editor för nyhetsbrev.

Nyhetsbrevsmallar
Man vinner tid på att införskaffa en färdig väldesignad nyhetsbrevsmall som sedan redigeras och anpassas med egna texter, bilder, kontaktuppgifter mm. En sådan kan införskaffas på olika sätt. En metod är att använda ett verktyg som High Impact eMail, som är ett program för att hantera nyhetsbrevsmallar.

Test av High Impact eMail 5
Vi har testat High Impact eMail 5, som kan användas för att skapa grundmallar till nyhetsbrev. Med programmet går det enkelt att skapa nyhetsbrev av mycket hög klass utan att man behöver ha några kunskaper om HTML-programmering eller vara någon designexpert. Över 300/600 redigerbara mallar (antalet beror på version av programmet) medföljer, och de är kategoriserade efter olika teman och det är även lätt att redigera mallarna och anpassa dem med egna bilder och texter. Dessutom finns ytterligare hundratals nyhetsbrevsmallar tillgängliga via tillverkarens hemsida och man har åtkomst till dem direkt från programmet. Kvalitén på de färdiga temamallarna är mycket hög och det är lätt att anpassa dem efter egna nyhetsbrev.

Samverkar med SamLogic MultiMailer 2013
Vårt e-postverktyg SamLogic MultiMaler 2013 kan samverka med High Impact eMail 5, så när du tagit fram nyhetsbrevsmallen i High Impact eMail 5 så öppnar du den i MultiMailer, infogar texter, bilder, fält, avprenumerationslänk mm; sedan har du ett färdigt nyhetsbrev som håller högsta klass när det gäller design. Det går även att koppla MultiMailer till HTML-verktyget Adobe Dreamwever; se programtipset Hur du kopplar MultiMailer mot en extern HTML-editor för mer information.

Exempel på mallar och demonstrationsfilm
Här finns några exempel på olika nyhetsbrevsmallar som medföljer High Impact eMail 5.

En genomgång av hur programmet fungerar beskrivs i följande filmer:

Video: Product tour
Video: Using the template browser


Mer information
Mer information finns på produktsidan för High Impact eMail 5.

Tips på sajter med gratis mallar och bilder för nyhetsbrev
I nedanstående två artiklar hittar du en sammanställning av olika sajter som tillhandahåller gratis mallar och bilder för användning i nyhetsbrev:

> Gratis nyhetsbrevsmallar för e-postmarknadsföring  
> Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg