Så får du bättre nyhetsbrevsstatistik

I detta blogginlägg skrev vi att länkar till bilder ökar chansen att bilder visas korrekt i e-posttjänsten Outlook.com. Ytterliggare ett skäl till att använda bildlänkar istället för att infoga bilder direkt i nyhetsbreven är att mätningen av hur många som öppnar nyhetsbreven blir mer korrekt då. Tekniken för att mäta hur många och vem som öppnar ett nyhetsbrev bygger nämligen på att en liten unik bild (som inte syns för ögat) infogas automatiskt i nyhetsbreven när de skickas ut. För att nyhetsbrevet ska registreras som öppnat så måste den lilla bilden visas hos mottagaren så det gäller att få så många e-postmottagare som möjligt att aktivera bildvisningen, exempelvis genom att få dem att klicka på något av de röda kryssen som visas istället för bilder i nyhetsbrevet.

Så får du fler att aktivera bildvisningen
Två sätt som du kan använda för att få fler att aktivera bildvisningen är att ha en bra text i bildens ALT-tagg samt ha en lockande undertext till bilden.

Alternativ text (ALT-taggen)
I MultiMailer väljer du menyalternativet Infoga-Bild eller Infoga-Bildlänk och i inmatningsfältet Alternativ text anger du den text som ska visas om bildvisningen är avstängd i nyhetsbrevsprenumeranternas e-postklienter. I exemplet nedan har texten ”Statistik för försäljning” angetts.

Bilden nedan visar hur det ser ut i Microsoft Outlook om automatisk bildvisning är inaktiverad och alternativtexten ”Statistik för försäljning” används:

En nackdel med ALT-taggen är att den inte stöds av alla e-postklienter. Alla versioner av Microsoft Outlook har stöd för denna tagg, men exempelvis den nya webbaserade tjänsten Outlook.com saknar stöd för ALT-taggen. Men det finns ytterligare en metod man kan använda sig av för att få fler att visa bilder i ett mejl.

Lockande bildtext
Exemplet nedan visar hur du kan lägga till en egen undertext (texten ”På bilden visas aktuell försäljning”) till en bild för att locka nyhetsbrevsprenumeranter att aktivera bildvisningen. Fördelen med den här metoden är att den fungerar i alla e-postklienter.

Läs även detta tidigare blogginlägg om fördelarna med att publicera nyhetsbrev på Internet:
> 7 fördelar med att publicera nyhetsbrev på Internet

Lämna ett svar