SamLogic MultiMailer / Enterprise

MultiMailerSamLogic MultiMailer / Enterprise är en version av nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som är speciellt anpassad för installation och användning på servrar, då flera personer ska använda programmet (t.ex i nätverk). Enterprise-versionen av MultiMailer är också speciellt anpassad för att hantera stora e-postlistor och för att skicka ut nyhetsbrev till ett stort antal e-postmottagare på kort tid. MultiMailer / Enterprise har dessutom flera specialfunktioner som är till för de som arbetar mycket med kvalificerad e-postmarknadsföring.

Tre versioner av SamLogic MultiMailer
Det finns tre olika versioner av MultiMailer: Standard, Professional och Enterprise:

  • MultiMailer / Standard: Är till för dig som skickar sällan och har små utskick samt inte vill använda en auktoriserad e-postserver, statistik- och nyhetsbrevstjänster.
  • MultiMailer / Professional: Är till för dig som gör mellanstora och regelbundna utskick och vill använda en auktoriserad e-postserver för dina utskick samt använda dig av MultiMailers statistik- och nyhetsbrevstjänster.
  • MultiMailer / Enterprise: Är till för dig som har en egen e-postserver eller vill använda programmet i nätverksmiljö eller behöver göra stora e-postutskick. Enterprise-versionen har fullt stöd för MultiMailers statistik- och nyhetsbrevstjänster. Om du inte har en egen e-postserver så kan vår auktoriserade e-postserver användas.

SamLogic MultiMailer / Enterprise – Egenskaper
Några egenskaper i Enterprise-versionen är:

• Kan installeras på en server i ett nätverk och delas av flera användare
• Kan installeras på en virtuell dator och delas av flera användare
• Kan samverka med e-postservrar i interna nätverk, t.ex med Microsoft Exchange
• Statistik- och nyhetsbrevstjänsterna hanterar utskick upp till 500 000 mottagare/månad

Några specialfunktioner som endast Enterprise-versionen har:

• Upp till 5 gånger gånger högre utskickshastighet via egen e-postserver
• Har stöd för SSL
• Kan öppna flera mailing-listor på en och samma gång
• Har utökad uppladdningsfunktion för dokument
• MultiMailers standardfält och standardrubriker i mailing-listan kan ha egna namn
• 20 egna fält (med valfria fältnamn) kan användas
• Gränserna för både hårda och mjuka e-poststudsar kan specificeras
• MultiMailer / Enterprise kan användas på en Mac (med hjälp av ett virtualiseringsprogram)

Beställning av SamLogic MultiMailer / Enterprise
Vill du beställa den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise så kan du välja nedan om du vill beställa en helt ny licens eller om du vill uppgradera en annan MultiMailer-licens till Enterprise:
> Jag vill beställa en ny licens av MultiMailer / Enterprise
> Jag vill uppgradera min nuvarande MultiMailer-version till MultiMailer / Enterprise

Se även
> MultiMailers egenskaper och skillnaderna mellan de olika MultiMailer-versionerna
> Nyheter och förbättringar i de senaste MultiMailer-versionerna

Hur du kan slå ihop två eller flera mailinglistor i MultiMailer

Ibland så uppstår det ett behov av att slå ihop flera mailinglistor till en enda och det är möjligt i MultiMailer. Ihopslagning av listor kan göras på flera olika sätt i verktyget och nedan beskriver vi tre metoder:

Metod 1 – Importera en lista till en annan lista
I MultiMailer finns en importguide som kan användas för att importera data från andra datakällor. Importguiden kan även användas för att hämta kontakter från en annan mailinglista till befintlig mailing-lista. Detta kan vara användbart om du exempelvis har en huvudmailinglista som du vill utöka med kontakter från en annan mailinglista. För att importera kontakter från en annan mailinglista till en befintlig lista så gör du så här:

1. Starta MultiMailer och öppna mailinglistan som ska utökas med nya kontakter.
2. Välj menyalternativet Arkiv – Import & Export – Importera till mailing-lista.
3. Markera alternativet Importera från en MultiMailer mailing-lista (slå ihop listor).

4. Klicka på knappen Nästa.
5. Välj den mailinglista som du vill importera kontakter ifrån och tryck på Öppna.

Nu utökas mailinglistan i fliken Mailing-lista med de kontakter/e-postadresser som finns i den mailinglista som du valde vid punkt 5.

Metod 2 – Kopiera kontakter från en lista till en annan med hjälp av Urklipp
Du kan också kopiera över kontakter i en mailing-lista till en annan med hjälp av Urklipp. Nedan beskriver vi hur man gör:

1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill kopiera kontakter ifrån.
3. Tryck Ctrl – A för att markera alla poster i listan.
4. Tryck Ctrl – C för att kopiera posterna till Urklipp.
5. Öppna den mailinglista som ska ta emot posterna.
6. Tryck Ctrl – V för att klistra in posterna.

Metod 3 – Öppna flera mailinglistor på samma gång (endast Enterprise)
I Enterprise-versionen av MultiMailer (MultiMailer 2015 version 10.0.30 eller senare) finns en tredje metod man kan använda sig av. I MultiMailer / Enterprise är det möjligt att öppna fler mailinglistor på en och samma gång, så om du markerar flera mailinglistor när du ska öppna en mailinglista så kommer de valda mailinglistorna att slås ihop automatiskt till en enda lista i samband med öppningen. Detta kan vara användbart om du vill skapa en ny stor mailinglista som innehåller kontakter/e-postadresser från flera mindre mailinglistor.

Stegen nedan visar hur du ska göra för att öppna flera mailinglistor på en och samma gång och slå ihop dem till en enda mailinglista:

1. Starta MultiMailer (och stäng startfönstret om det är öppet).
2. Välj menyalternativet Arkiv – Öppna – Mailing-lista.
3. Markera de mailinglistor som du vill öppna och klicka på Öppna.
4. Nu skapas en mailinglista som innehåller de kontakter som fanns i de listor du valde ovan.
5. Namnge den nya mailinglistan via Arkiv – Spara som – Mailing-lista.

Nu kan du göra ett utskick till en enda stor mailinglista istället för att göra flera utskick till flera mindre mailinglistor. Observera att denna funktion endast finns i MultiMailer / Enterprise.

Se även
> Tips: Hur du kopierar kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp
> Tips: Hur du markerar i mailing-listan med hjälp av tangentbordet

Hur du skapar och använder avsändarprofiler i MultiMailer

I nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är det möjligt att skapa olika avsändarprofiler. I en avsändarprofil kan du bl.a ange avsändarens namn, e-postadress och svarsadress. Genom att använda färdiga avsändarprofiler kan du snabbt och enkelt byta mellan olika avsändare när du gör dina e-postutskick.

När är det bra att använda avsändarprofiler?
Avsändarprofiler kan vara praktiskt att använda om:

  • Du skickar ut flera nyhetsbrev för olika produkter. Det kan då redan i avsändarens namn framgå vilken produkt nyhetsbrevet avser och när mottagaren svarar på nyhetsbrevet, t ex ställer en fråga, så kan du få de frågorna skickade till en produktspecifik e-postadress.
  • Flera personer på företaget, t ex säljare, vill skicka personliga mejl till sina respektive kundgrupper. Mottagaren känner då igen namnet på sin säljare när de får mejlet och kan då även direkt mejla sin kontaktperson på företaget.
  • Du gör utskick både från ditt företag och för en förening. Du kan direkt i utskicksguiden ändra avsändare och slipper ändra dina avsändaruppgifter varje gång när du gör ett utskick åt t ex en förening eller idrottsklubb.
  • Du arbetar som konsult och gör utskick åt flera kunder. Att använda funktionen för avsändarprofiler är mycket tidsbesparande om du gör nyhetsbrevsutskick åt dina kunder.

I nedanstående tips visar vi hur du skapar och väljer avsändarprofiler för dina e-postutskick:

Så skapar du en avsändarprofil
Om du ska använda en annan avsändare än standardprofilen och vill slippa ändra uppgifterna för standardprofilen* varje gång du ska göra ett utskick med en annan avsändare så kan du använda funktionen som hanterar avsändarprofiler. Så här skapar du en avsändarprofil:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Inställningar – Avsändarprofiler.
3. Välj knappen Lägg till.
4. Ange namnet på avsändarprofilen i inmatningsfältet Namn på profil.
5. Ange namn och e-postadress för avsändaren i inmatningsfälten Namn och E-postadress.
6. Om du vill att mottagarna ska svara till en speciell e-postadress så kan du ange den i inmatningsfältet Svarsadress, lämna annars fältet tomt.
7. Inmatningsfältet E-postadress (login) ska vara förifyllt med den e-postadress dit alla e-poststudsar hamnar; du ska helst inte ändra denna e-postadress. Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut:

8. Välj knappen OK för att spara inställningarna.

I listan i dialogrutan Avsändarprofiler ser du vilka avsändarprofiler som är skapade och genom att markera en avsändarprofil och sedan trycka på knappen Välj väljer du vilken som ska användas till nästa e-postutskick. En befintlig avsändarprofil kan redigeras genom att markera den och sedan trycka på knappen Redigera. Du raderar en avsändarprofil genom att markera den och sedan trycka på knappen Ta bort.

*) Observera att om du ska redigera standardprofilen så kan du endast göra det via menyvalet Inställningar – Inställningar för e-postkonto och knappen Inställningar.

Så väljer du en avsändarprofil i samband med ett utskick
Du kan välja en avsändarprofil på olika sätt, men enklast är att välja den i MultiMailers utskicksguide i samband med att du ska göra ett e-postutskick. Tipset nedan visar hur du gör:

1. Starta MultiMailer och öppna det nyhetsbrev som du ska skicka ut.
2. Välj fliken Mailinglista och öppna den mailinglista du vill använda.
3. Starta utskicksguiden via knappen Starta utskick (eller tryck ned tangenten F6).
4. Välj vilka som ska få e-postutskicket och tryck på Nästa.
5. För att ändra avsändarprofil så klickar du på knappen Ändra (se bild nedan).

6. Markera den avsändarprofil du vill använda i listan och tryck sedan på Välj följt av OK.
7. Fortsätt till nästa steg i utskicksguiden genom att trycka på knappen Nästa.
8. Har du kampanjhantering* aktiverad kan du nu skapa ett kampanjnamn för e-postutskicket, tryck sedan på Nästa.
9. Starta e-postutskicket genom att trycka på knappen Starta utskick.

*) Genom att använda kampanjhanteringen i MultiMailer så är det lättare att se och mäta resultatet av e-postutskicket för den aktuella avsändarprofilen.

Se även
> Tips: Hur du skickar dina nyhetsbrev till en utvald kategori av kontakter

Nyheter och annan information om Visual Installer 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt installationsverktyg Visual Installer som kan vara av intresse för dig som använder verktyget. Blogginläggen tar bland annat upp några av de nya funktioner som lagts till nya Visual Installer 2015. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Hur man använder miljövariabler i Visual Installer
Beskriver hur man använder Windows miljövariabler i Visual Installer:
> Using environment variables in Visual Installer

Hur man adderar fler filer från en tidigare använd mapp
Det är vanligt att man vill addera ytterligare filer till Visual Installer’s fillista från en tidigare använd mapp. Detta blogginlägg beskriver hur man gör det enklast:
> How to add more files from a previously used folder

Hur man infogar en radbrytning i en installationsdialogruta
Ibland vill man lägga in radbrytningar och tomrader i informationstexten till en installationsdialogruta. Detta blogginlägg förklarar hur man gör:
> How to insert a line feed in a setup dialog box (Visual Installer)

Hur man kodsignerar en installation i Visual Installer
Det har blivit allt viktigare att kodsignera installationer på senare tid. Det finns stöd för detta i Visual Installer och detta blogginlägg ger dig information om hur man gör:
> How do I code sign a setup package in Visual Installer?

Visual Installer kan nu importera Visual Studio Solution-filer
En ny funktion i Visual Installer 2015 är möjligheten att importera en Visual Studio Solution-fil till Visual Installer. Vi går igenom den nya funktionen här:
> Visual Installer can now import Visual Studio solution files

Lista på nyheter i Visual Installer 2015
På denna svenska sida finns en lista på alla nyheter i Visual Installer 2015:
> SamLogic Visual Installer 2015 – nyheter