Känd författare använder MultiMailer

MultiMailer är ett mångsidigt verktyg med många användningsområden. I detta blogginlägg ska vi berätta om ett användningsområde.

Cassandra Brunstedt

BöckerCassandra Brunstedt är en författare och journalist, som arbetat som redaktör, redaktionschef och VD på magasin som ELLE Decoration, ELLE mat och vin och Metro Mode. Cassandra har skrivit böckerna En enkel till Indien, Lyckliga gatan tur och retur och Lyckomanualen, som toppat försäljningslistor i Sverige.

Jenny SundingTillsammans med Jenny Sunding, också författare och journalist, men även yogalärare, personlig tränare och hälsoprofil, anordnar hon en skrivretreat (skrivkurs) i vacker slottsmiljö i Bretagne, i Frankrike.

Slottet Grand Val (1)

BokUnder denna retreat kommer deltagarna att få lära sig grunderna i vad som krävs för att bli en författare och skriva en bok. Föreläsningar, kursmaterial, mat, dryck, utflykter och för den som vill – daglig meditation och yoga (ledd av Jenny Sunding) – ingår i kursen. Övernattning sker på slottet Château du Grand Val, med anor från 1400-talet, eller i någon av slottsparkens byggnader.

Slottet Grand Val (2)

För att informera om kursen används MultiMailer
MultiMailerFör att informera om kursen används nyhetsbrevsverktyget MultiMailer och tjänsten MultiMailer Newsletter Service, som är en helhetslösning för effektiv e-postmarknadsföring och informationsförmedling. Förutom att ta fram nyhetsbrev och skicka ut dem, kan MultiMailer även mäta respons och hantera e-poststudsar mm.

Så ser nyhetsbrevet ut
Om du klickar på länken nedan så ser du hur nyhetsbrevet som används för att informera om skrivretreaten/kursen ser ut:

> Har du någon gång drömt om att kunna skriva en bok eller t.o.m bli författare?
 

Mer information om MultiMailer
Vill du veta mer om verktyget MultiMailer och tjänsten MultiMailer Newsletter Service så ring oss på 070-397 14 91 eller skicka ett mejl till info@samlogic.com.

Så får du fler skidåkare att komma till din sportbutik

Förutom att sälja program för utskick av e-post och nyhetsbrev så har vi även en tjänst för att ta fram, designa och skicka ut nyhetsbrev. Tjänsten heter MultiMailer Newsletter Service och bland våra kunder finns såväl små som stora företag. Nedan presenterar vi ett av dem:

Sportringen Sundsvall
Sportringen LogotypeEtt företag som vi hjälpt i många år med e-postutskick av nyhetsbrev, inbjudningar och säsongsanpassade eventmejl är sportbutiken Sportringen Sundsvall. Butiken ligger mitt i Birsta köpcentrum i Sundsvall och de är specialister inom skidor, löpning, cykel och uteliv. De har en fullserviceverkstad för längd, alpint och cykel. I sportbutiken finns även Fotverkstan som hjälper till med alla bekymmer relaterade till fötterna.

Exempel på ett säsongsanpassat eventmejl
Nedan finns ett exempel på ett säsongsanpassat eventmejl som vi tagit fram till dem:

Nyhetsbrev - Sportringen

Du kan se själva mejlet här:

> Längdträff på Sportringen Birsta!

Här finns andra exempel på mejl med vintertema som vi tagit fram till Sportringen Sundsvall:

> Allt för en aktiv vinter!
> Icebug-helg på Sportringen!
> Alpinhelg – I Sundsvalls största skidbutik!
> Skidrea hos Sportringen Birsta
> Välkommen till Vasaloppsträff på Sportringen Birsta

Säsongsanpassade mejl ger ökad försäljning
SkidorSportringen Sundsvall använder tjänsten MultiMailer Newsletter Service som är en helhetslösning där vi hjälper dem att ta fram och skicka ut regelbundna nyhetsbrev, inbjudningsmejl och säsongsanpassade eventmejl till kunderna i deras kundklubb. Det har lett till fler besökare till sportbutiken och deras Facebook-sida, och därmed ökad försäljning.

Enligt undersökningar så är regelbundna e-postutskick där mejlens innehåll anpassas efter mottagarnas intressen och behov den bästa och mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoden. Läs mer på denna sida.

Mer information om MultiMailer Newsletter Service
Vill du veta mer och eventuellt också ha hjälp med kompletta e-postutskick så ring gärna oss på 070-397 14 91 eller skicka ett mejl till info@samlogic.com för att få mer information.

Con Leche Films använder MultiMailer Newsletter Service

Con Leche

Förutom att sälja verktyg för utskick av e-post och nyhetsbrev så har vi även en tjänst för att ta fram, designa och skicka ut nyhetsbrev. Tjänsten heter MultiMailer Newsletter Service och bland våra kunder finns såväl små som stora företag.

Con Leche Films
IkonEtt företag som vi tagit fram nyhetsbrev för och gjort e-postutskick åt är filmproduktionsbolaget Con Leche Films, som gör både reklamfilmer och dokumentärer. Con Leche Films är ett etablerat produktionsbolag med många års erfarenhet och har bland annat producerat filmer för Nike, Reebok, Stadium, Västerbottenost, TV4, SVT, Försvarshögskolan, Svensk Handel, ASICS, m fl. Du hittar ett urval av de filmer som de tagit fram på denna sida på deras sajt.

Exempel på nyhetsbrev
Nedan finns ett exempel på ett nyhetsbrev som vi tagit fram till Con Leche Films:

Nyhetsbrev - Con Leche

Du kan se själva nyhetsbrevet här:

> ’The Swedish Carbonara’ – vi gjorde filmen

Här finns två andra exempel på nyhetsbrev som vi tagit fram till Con Leche Films:

> Svensk Handels kampanj ’Välkommen in’ – vi gjorde filmen
> The Non-Violence Torrent – vi gjorde filmen

Helhetslösning för e-postutskick
För att kunna visa upp vilka filmer de tagit fram och därmed hitta nya kunder för nya filmprojekt använder Con Leche Films vår tjänst MultiMailer Newsletter Service, som är en helhetslösning för effektiv e-postmarknadsföring.

Mer information om MultiMailer Newsletter Service
Vill du veta mer och eventuellt också ha hjälp med kompletta e-postutskick så ring gärna oss på 070-397 14 91 eller skicka ett mejl till info@samlogic.com för att få mer information.

3 viktiga pressmeddelanden från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Logotype IMYIntegritetsskyddsmyndigheten (IMY) skickar ut sina pressmeddelanden med e-postverktyget MultiMailer och de har publicerat tre viktiga pressmeddelanden som kan påverka den digitala marknadsföringen på webben och via e-post i stor omfattning:

Fyra bolag måste sluta använda Google Analytics
IMY har granskat hur fyra bolag använder Google Analytics för besöksstatistik. IMY utfärdar sanktionsavgift mot två av bolagen. Ett av bolagen har på eget initiativ nyligen slutat använda verktyget medan IMY förelägger övriga tre att också sluta använda det.

Läs pressmeddelandet

IMY har granskat hur fyra bolag överför personuppgifter till USA via Google Analytics som är ett verktyg för att mäta och analysera trafiken på webbplatser. Bolagen som granskats är CDON, Coop, Dagens Industri och Tele2.

Granskningarna bygger på klagomål som kommit från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företagen i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

Personuppgifter får enligt dataskyddsförordningen, GDPR, överföras till tredjeland, alltså länder utanför EU/EES, om EU-kommissionen har fattat beslut att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna som motsvarar den som finns inom EU/EES. EU-domstolen slog dock genom Schrems II-domen fast att USA vid tiden för domen inte kunde anses ha en sådan adekvat skyddsnivå.

IMY anser i sina granskningar att de uppgifter som överförs till USA via Googles statistikverktyg är personuppgifter eftersom uppgifterna kan sammankopplas med övriga unika uppgifter som överförs. Myndigheten anser även att de tekniska skyddsåtgärder som bolagen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som garanteras inom EU/EES.

– Genom att IMY har beslutat i dessa ärenden samtidigt, tydliggörs vilka krav som ställs på tekniska skyddsåtgärder och övriga åtgärder vid överföring av personuppgifter till tredjeland, i detta fall USA, säger juristen Sandra Arvidsson som lett granskningarna av bolagen.

Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen kan uppgifter få överföras med stöd av så kallade standardavtalsklausuler som EU-kommissionen beslutat om. Enligt EU-domstolen kan dock sådana standardavtalsklausuler behöva kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder om det är nödvändigt för att det skydd som klausulerna är tänkta att ge ska kunna upprätthållas i praktiken.

Alla fyra bolag har grundat sina beslut om överföring av personuppgifter via Google Analytics på standardavtalsklausuler. Av IMY:s utredningar framgår att inga av bolagens ytterligare tekniska skyddsåtgärder är tillräckliga. IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 12 miljoner kronor mot Tele2 och 300 000 kronor mot CDON som inte vidtagit lika omfattande skyddsåtgärder som Coop och Dagens Industri. Tele2 har på eget initiativ nyligen upphört att använda statistikverktyget. IMY förelägger övriga tre bolag att sluta använda verktyget.

– De här besluten har bäring inte bara på de här fyra bolagen utan kan ge vägledning även för andra organisationer som använder Google Analytics, säger Sandra Arvidsson.

Källa: IMY

Fel använda kunders personuppgifter för profilering utan samtycke
IMY utfärdar nu en administrativ sanktionsavgift mot Bonnier på 13 miljoner kronor. Detta för att koncernen profilerat sina kunder och webbesökare utan deras samtycke.

Läs pressmeddelandet

IMY har granskat hur Bonnier News samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att använda dessa för marknadsföring. Bolaget samlar in uppgifter från flera olika källor som sedan används för att riktad annonsering på webben, marknadsföring som skickas via fysisk post och telefonförsäljning.

Det handlar till exempel om uppgifter om köp som gjorts i olika bolag i koncernen och surfbeteenden, alltså hur internetanvändare surfat på bolagens webbplatser. I vissa fall samkörs dessa uppgifter även med andra personuppgifter som köps in utifrån som exempelvis uppgifter om kundens kön, hushållets bilägande och postnummer, samt statistiska uppgifter baserade på den enskildes bostadsområde såsom livsfas, köpkraft och boendeform.

Bonnier har angett att de stödjer sig på en intresseavvägning för denna hantering av personuppgifter, det vill säga att bolaget bedömt att dess intressen väger tyngre än den registrerades och att behandlingen är nödvändig för aktuell marknadsföring.

– Kunderna, de registrerade, kan inte förvänta sig att deras beteendedata samlas in för marknadsföringssyfte bara för att de besöker en webbsida. De kan inte heller förvänta sig att deras beteendedata kombineras med uppgifter från en annan köpsituation eller inhämtade uppgifter från andra register i syfte att de ska bli kontaktade för telefonförsäljning eller direktmarknadsföring. Sådan omfattande profilering kräver enligt IMY:s bedömning samtycke. Intresseavvägning går inte att använda som rättslig grund för sådan personuppgiftsbehandling säger Ulrika Bergström som lett IMY:s granskning.

Däremot kan Bonnier använda intresseavvägning som rättslig grund när bolaget samkör olika personuppgifter som inte innefattar surfhistorik och använder dessa uppgifter för marknadsföringsutskick via post eller telefonförsäljning. Detta då koncernen har vidtagit olika åtgärder för att begränsa integritetsintrånget.

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 13 miljoner kronor mot Bonnier för de konstaterade bristerna. I sin bedömning av sanktionsavgiftens storlek har IMY bland annat vägt in att bolaget vidtagit omfattande åtgärder för att begränsa intrånget i de registrerades personliga integritet.

Eftersom Bonnier har användare i många länder har detta beslut fattats i samarbete med övriga dataskyddsmyndigheter i EU.

Källa: IMY

Sanktionsavgift mot Spotify
IMY har granskat hur Spotify hanterar kunders rätt att få tillgång till sina personuppgifter. De brister som upptäckts gör att IMY utfärdar en sanktionsavgift på 58 miljoner kronor mot bolaget.

Läs pressmeddelandet

IMY har granskat hur Spotify hanterar rätten för enskilda att få tillgång till sina personuppgifter. IMY anser att Spotify lämnar ut de personuppgifter bolaget behandlar när enskilda begär det men att bolaget inte informerar tillräckligt tydligt om hur dessa uppgifter används av bolaget.

– Informationen som bolaget lämnar om hur och för vilka syften enskildas personuppgifter hanteras borde vara mer specifik. Det ska vara lätt för den som begär tillgång till sina uppgifter att förstå hur bolaget använder dessa uppgifter. Dessutom kan personuppgifter som är svåra att förstå, exempelvis de av teknisk karaktär, behöva förklaras inte bara på engelska utan på den enskildes eget språk. I dessa delar har vi sett vissa brister, säger Karin Ekström som är en av de jurister som lett granskningen.

Kunder som har vänt sig till Spotify för att begära tillgång till sina personuppgifter har kunnat välja vilka personuppgifter de vill ha tillgång till genom att Spotify har delat upp kundernas personuppgifter i olika lager. I ett lager finns de uppgifter som Spotify bedömt vara av störst intresse för de registrerade, exempelvis kundens kontakt- och betaluppgifter, vilka artister kunden följer och lyssningshistorik för en viss tid. Vill kunden ha mer detaljerade uppgifter, exempelvis alla tekniska loggfiler som rör kunden, har det också gått att begära ut dessa i ett annat lager.

– Det finns inte något hinder mot att dela upp kopian på personuppgifter i olika lager så länge rätten till tillgång tillgodoses. Det kan i vissa situationer tvärtom underlätta för den registrerade att ta till sig informationen om den presenteras uppdelat, i vart fall när det är fråga om en omfattande mängd information. Det är viktigt att den enskilde förstår vilka uppgifter som finns i de olika lagren och hur de kan begäras. Här anser vi att Spotify har gjort tillräckligt, säger Karin Ekström.

Syftet med rätten till tillgång är att ge enskilda möjlighet att kontrollera att hanteringen av deras personuppgifter är laglig. Att den enskilda får tillräcklig information är ofta en förutsättning för att utöva andra rättigheter, exempelvis rätten att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna. Eftersom den information som Spotify lämnat har varit otydlig har det varit svårt för enskilda att förstå hur deras personuppgifter behandlas och att kontrollera om hanteringen av deras personuppgifter är laglig.

Spotify har vidtagit flera åtgärder i syfte att tillgodose kraven på enskildas rätt till tillgång och bristerna som upptäckts bedöms sammantaget vara av låg allvarlighetsgrad. Mot bakgrund av det och bland annat antalet registrerade och Spotifys omsättning utfärdar IMY en administrativ sanktionsavgift på 58 miljoner kronor mot Spotify för att den information bolaget lämnat till enskilda inte varit tillräckligt tydlig.

Källa: IMY

Läs även
IMY skickar ut pressmeddelanden med MultiMailer
GDPR-funktioner i e-postverktyget MultiMailer
Artiklar och blogginlägg om GDPR

Bredenberg säljer kläder med MultiMailer

Bredenbergs varuhus 1930-taletAlla har väl besökt Drottninggatan och Åhléns City i centrala Stockholm någon gång. Mittemot Åhléns City (andra sidan Drottninggatan) ligger det sk Bredenbergshuset, och klädkedjan Bredenberg – grundad 1837 – hade en gång i tiden ett varuhus där. Bilden till höger visar hur det såg ut på 30-talet.

Idag så har inte Bredenberg kvar detta varuhus vid Åhléns City utan de säljer främst sina produkter online via internet och via sin butik på Drottninggatan i Uppsala (ja, de har samma gatunamn men i en annan stad). Butiken i Uppsala drivs av ett litet familjeföretag som haft denna butik sedan 90-talets början. Butiken hade dock en annan adress i Uppsala från början.

Bredenberg - LogotypeBredenberg har ett stort klädsortiment och säljer bl.a byxor, kjolar, klänningar, jackor, kappor, tröjor, koftor, skjortor, blusar, strumpor, festkläder mm. Besök gärna deras hemsida för att se hela deras sortiment:

Tjej med tunika> www.bredenberg.nu

Bredenberg använder e-postverktyget MultiMailer för att marknadsföra och sälja deras klädprodukter. Bland annat skickar de ut information om specialerbjudanden, medlemsdagar, modevisningar, jubileum mm via e-post med hjälp av MultiMailer. Klicka på länkarna nedan för att se några exempel:

Modevisning:
> Modevisning i Uppsala! 28 september kl: 19.00
> Modevisning i Uppsala! 27 oktober kl: 19.00

Medlemsvecka:
> Medlemsvecka på Bredenberg!

Jubileum:
> Vi firar 1 år på Drottninggatan!

Bredenbargs nuvarande butik
Nedan finns några bilder från Bredenbergs nuvarande butik på Drottninggatan i Uppsala:

Butik

För fler bilder, se gärna Bredenbergs Facebook-sida.

Spoca – Tavlor, fotokonst och posters online

Spoca - NyhetsbrevE-postverktyget MultiMailer används i många olika sammanhang. Ett sammanhang är att informera om och sälja nostalgiska bilder, fotografier och tavlor, som Spoca gör.

Webbshop & Bildmuseum
I Spocas webbshop finns nostalgisk fotokonst, klassiska svartvita tavlor och coola retrotavlor. I Spocas bildmuseum finns tusentals klassiska motorfotografier.

MultiMailer
Spoca använder MultiMailer för att skicka ut sitt nyhetsbrev. På bilden till höger och vid denna länk ser du ett exempel på ett sådant nyhetsbrev.

Mer information
Läs mer om Spoca och deras bilder på deras hemsida:

> Hemsida – Spoca

Vi rekommenderar er även att besöka Spocas Instagram:

> Instagram – Spoca

Jure bokhandel säljer juridisk litteratur med MultiMailer

Logotype - Jure bokhandelJure bokhandel har specialiserat sig på att sälja juridisk litteratur. De har en butik i centrala Stockholm, men de säljer också sin litteratur via en webbutik på internet, där de är störst i Sverige inom sitt område.

Jures sortimentet omfattar ca 20 000 titlar, inklusive all svensk juridisk litteratur och ett stort urval av utländsk litteratur. De säljer även EU-publikationer och svenskt offentligt tryck, som t.ex propositioner och Statens offentliga utredningar (SOU).

Nyhetsbrev - Jure bokhandel - Sveriges Rikes LagBland Jures kunder hittar man advokatbyråer, domstolar, myndigheter, bibliotek, företag m.fl.

Personalen på Jure har juridisk utbildning och hjälper till med litteratursökningar. De tillhandahåller även utbildningar inom juridik, med fokus på aktuella frågor och lagändringar.

MultiMailer
Jure använder e-postverktyget MultiMailer för att marknadsföra och sälja sina böcker och annan juridisk litteratur.

Här kan du se ett exempel på ett nyhetsbrev som de tagit fram och skickat ut med MultiMailer (se även bild till höger). Ytterligare exempel hittar du i detta blogginlägg.

Mer information
Mer information om Jure bokhandel och deras juridiska böcker mm finns på deras hemsida:

> Jure bokhandel

Ytterligare exempel på nyhetsbrev från Jure bokhandel

Logotype - Jure bokhandelI detta blogginlägg visade vi upp ett exempel på nyhetsbrev från bokaffären Jure bokhandel. Här nedan hittar du länkar till ytterligare tre exempel på nyhetsbrev från Jure:

> Beställ 2022 års Rätt-böcker nu till ett mycket förmånligt pris
> Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och annan arbetsrättslig litteratur
> Aktuell litteratur hos Jure bokhandel

Nedan finns en bild på nyhetsbrevet vid den första länken ovan:

Nyhetsbrev - Jure bokhandel - Arbetsrätt

Jure bokhandel använder MultiMailer för att ta fram och skicka ut sina nyhetsbrev. Vill du veta mer om Jure bokhandel så finns det nedan en länk till deras hemsida:

> Jure bokhandel

Trä-Otto säljer träleksaker med MultiMailer

Trä-Otto - LogotypeNu är snart julen här och till det tillhör inköp av julklappar till nära och kära. Exempelvis leksaker till barn.

Ett företag som specialiserat sig på leksaker samt möbler och inredningar för barn är nätbutiken Trä-Otto. De har riktat in sig på att sälja hållbara produkter av hög kvalitet tillverkade i trä och textilier. Deras huvudsakliga målgrupp är de lite yngre barnen.

Trä-Otto - Leksaker

För sin marknadsföring använder de bl.a e-postverktyget MultiMailer, som de använder till att skicka ut information och reklam om sina produkter via sitt nyhetsbrev. I MultiMailer utnyttjar de bl.a produktgallerifunktionen för att lägga in och hantera artiklar i mejlen.

NyhetsbrevExempel på nyhetsbrev
Klickar ni på länken nedan så kan ni se deras senaste nyhetsbrev. Det är ett nyhetsbrev med jultema och innehåller reklam för utvalda leksaker för barn (som passar bra som julklappar) samt julartiklar för hem och inredning för alla åldrar:

> Nyhetsbrev: Fina julklappar till kampanjpriser

Även under Black Week-veckan i november så använde de MultiMailer för att skicka ut reklam om sina produkter som de sålde till Black Week-priser. Klicka på länken nedan för ett exempel på ett sådant nyhetsbrev:

> Nyhetsbrev: BLACK WEEK! 50-70% på utvalda produkter

Bordstablett - JulaftonkvällSäljer även produkter till hem och inredning för vuxna
Trä-Otto säljer även produkter till hem och inredning som passar alla åldrar, som t.ex brickor, kökshanddukar, bordstabletter, dukar, bordslöpare, glasunderlägg, servetter mm. Nu till julen så finns det dessutom bordstabletter, servetter, brickor mm målade med vackra julmotiv av konstnären Lena Petersson. Bilden till höger visar ett exempel på en bordstablett med jultema.

 

Mer information
För mer information om Trä-Otto och deras produkter, besök deras hemsida:

> Hemsida – Trä-Otto

Nerefa använder MultiMailer för att skicka ut PDF-kataloger med tillbehör för modelljärnvägar

Lokomotiv RC2 (modell)MultiMailer är ett väldigt flexibelt verktyg som kan användas i alla möjliga sammanhang. Ett sammanhang där MultiMailer används är för att skicka ut kataloger till modelljärnvägsentusiaster. Företaget Nerefa Hobby gör det, och de har lagt upp det så att de har en kort mejltext som de sedan kombinerar med en utförlig katalog i PDF-format, som de mejlar ut. I katalogen finns information, priser och detaljerade bilder på lokomotiv, tågvagnar, byggnader, broar, räls, växlar, transformatorer mm.

Deras senaste mejl ser ut så här:

Nerefas mejl i Outlook

Den bifogade PDF-filen är deras katalog. Vill du se hur katalogen ser ut, kan du öppna den här:

> Nerefa Hobby: Katalog 21-11.pdf (40 sidor, 7 MB)

Nedan ser du två sidor ur katalogen:

Två sidor ur katalogen