SamLogic MultiMailer – En auktoriserad e-postserver ingår


Problemet med den stora mängd skräppost som skickas ut har gjort att de skräppostfilter som webbhotell och internetoperatörer använder hela tiden blir striktare, vilket gör att fler mejl, däribland även legitima mejl, hamnar i skräppostmappen eller raderas av filtren. Detta är ett stort problem för företag och föreningar som skickar ut seriösa nyhetsbrev eftersom breven inte når mottagarna i den utsträckning som de gjort tidigare.

För att minska dessa problem kan du använda en fristående auktoriserad e-postserver för att leverera dina nyhetsbrev. En auktoriserad e-postserver säkerställer att alla som använder deras tjänster är seriösa vilket i sin tur gör att skräppostfiltren litar mer på de mejl som skickas via en sådan e-postserver.

Man får det man betalar för
Kostnaden för att använda en sådan e-postserver beror på hur många nyhetsbrev du skickar ut men den kostnaden kan vara en väl värd investering för att öka chansen att dina mejl når dina kunder. Det spelar ingen roll hur bra erbjudanden du har i dina nyhetsbrev om dina kunder aldrig får ditt mejl. Så istället för att använda gratistjänster så rekommenderar vi att du använder en auktoriserad e-postserver.

Vad innebär en ”auktoriserad e-postserver”?
En auktoriserad e-postserver är en av andra servrar välkänd och pålitlig e-postserver som noggrant kontrollerar vilka som skickar via den och stänger av sådana som missbrukar den. Varje e-postadress måste godkännas i förväg och stängs av om de inte uppfyller kraven (dvs ej skickar spam). En auktoriserad server har därför ett gott rykte av antispamfilter, och dina e-postutskick kommer att ha stor nytta av detta goda rykte eftersom framkomligheten ökar för dina nyhetsbrev.

En auktoriserad e-postservertjänst ingår i MultiMailer
Om du använder vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer så kan du använda en auktoriserad e-postserver för dina utskick. Du kommer åt denna e-postserver genom att aktivera tjänsten SamLogic MultiMailer E-postserver i MultiMailer.

Tidigare har SamLogic MultiMailer E-postserver varit en tilläggstjänst till MultiMailer men f r om 2015-versionen av MultiMailer så ingår denna e-postservertjänst i en licens av MultiMailer, precis som de andra nyhetsbrevstjänsterna (t.ex hantering av statistik) numera gör.

Läs även
> Så får du fler nyhetsbrev att nå mottagarna

Import av semikolonavgränsade e-postadresser till MultiMailer

När man gör export från vissa program så lagras ibland e-postadresser i en enda lång rad där e-postadresserna är åtskilda med semikolon. Dvs så här:

För att kunna importera e-postadresser till MultiMailers mailing-lista så måste varje enskild e-postadress ligga på en egen rad. För att lösa detta kan du använda Microsoft Word för att konvertera semikolon-tecknen till radbrytningar. Tipset nedan visar hur du gör:

1. Öppna filen med e-postadresser som är separerade med semikolon i Microsoft Word.

2A. Om du använder Word 2003 väljer du menyalternativet Redigera – Ersätt.
2B. Om du använder Word 2007 eller nyare väljer du kommandot Ersätt i menyfliken.

3. Dialogrutan Sök och Ersätt visas. De ska se ut enligt nedan:

4. Klicka på knappen Mer för att ta fram sökalternativ. Dialogrutan ska nu se ut så här:

4. Skriv in ett semikolon (”;”) vid inmatningsfältet Sök efter.

5. Klicka på inmatningsfältet Ersätt med.

6. Klicka på knappen Special längst ned i dialogrutan.

7. Välj alternativet Manuell radbrytning i listan som visas:

8. Tecknen ”^l” ska nu synas i inmatningsfältet Ersätt med enligt nedan:

8. Klicka nu på knappen Ersätt alla.

Nu ska alla semikolon ha konverteras till radbrytningar. Därefter kan du spara ned Word-filen som en textfil och importera den till MultiMailer. Alternativt kan du markera alla e-postadresser och kopiera dem till MultiMailers mailing-lista via Windows Urklipp.

(Obs! Från och med version 10.1.85 av MultiMailer så kan du importera e-postadresser i ovanstående format direkt till MultiMailer, utan att ta omvägen ovan. För mer information, se detta blogginlägg.)

Så startar du SamLogic Diagnosverktyg direkt från Windows

Vårt diagnostiseringsverktyg SamLogic Diagnosverktyg, som bl.a följer med programmen MultiMailer och Visual Installer, används för att samla in teknisk fakta om operativsystem och hårdvara. Detta är användbart i samband med felsökning.

Detta verktyg kan startas från MultiMailer och Visual Installer via menyalternativet Hjälp – Support – SamLogic Diagnosverktyg i respektive program. Men det är också möjligt att starta verktyget direkt från Windows. Det är faktiskt riktigt enkelt, om du använder Windows 7, Windows 8 eller Windows 10. Allt du behöver göra är att skriva in texten ”diagnos” startmenyns sökruta och därefter välja alternativet SamLogic Diagnosverktyg i söklistan som visas. Då startar diagnosverktyget.

Windows 7
Så här kan det se ut i Windows 7 efter att du har skrivit ”diagnos” i startmenyns sökruta:

Windows 10
Och så här kan det se ut i Windows 10:

Diagnostiseringsverktyget SamLogic Diagnosverktyg visas vanligtvis som det första alternativet i söklistan. Eller ibland som det enda alternativet. Du startar verktyget enklast genom att trycka ned Enter på ditt tangentbord eftersom det första alternativet alltid är markerat från start.

Hur du använder själva diagnostiseringsverktyget beskrivs på denna informationssida.

Se även
> Så använder du supportverktyget i MultiMailer